5.5.6 Sistemes comuns i característiques: formats de bobina oberta

5.5.6.1 Tant Sony com Mitsubishi han produït sistemes d’enregistrament digital de bobina oberta per a enregistraments d’estudi. Nagra ha produït un sistema d’enregistrament de camp en quatre pistes, el NAGRA-D.

5.5.6.2 El sistema DASH de Sony/Studer (Digital Audio Stationary Head, o capçal estàtic d’àudio digital) té nombroses variants, basades en formats comuns de pistes digitals en cinta. DASH-I proporciona 8 pistes digitals en cinta de quart de polzada i 24 pistes digitals en cinta de mitja polzada. DASH-II disposa de 16 pistes digitals en cinta de quart de polzada i 48 pistes en cinta de mitja polzada. L'ús del DASH en format doble (Twin DASH), habitualment en enregistraments digitals estèreo de cinta de quart de polzada, emprava el doble del nombre normal de pistes de dades per a cada canal d'àudio, per augmentar la capacitat dels sistemes de correcció d'errors i d’aquesta manera poder empalmar la cinta per a tasques d'edició. Els formats de baixa velocitat aconsegueixen doblar el temps d’enregistrament en dividir les dades per cada canal d’àudio a través de més d’una pista de dades, i reduir a la meitat el nombre de pistes d'àudio disponibles.

5.5.6.3 Nagra continua oferint assistència tècnica per al sistema NAGRA-D, mentre que ja no es fabriquen màquines professionals de Sony DASH o Mitsubishi ProDigi. Aquests formats es van dissenyar per a l’ús professional d'alt nivell, i en conseqüència mantenir-los era extremadament car.

Format

Variants

Tipus    de suport

Pistes    d’àudio i de dades

Estàndards    d’àudio digital acceptats

Interfície

DASH

Tres    velocitats: F (ràpida), M (mitjana) i S (lenta)

Cinta    de mitja polzada o quart de polzada

Fins a    48 pistes d’àudio, més una pista de control

16    bits a 32 KHz, 44,1K Hz o 48 KHz

AES/EBU
SDIF-2
MADI

 

DASH-I    (densitat simple)
DASH-II (densitat doble)

 

 

 

 

 

Dues    amplades de cinta: Q (quart de polzada) i H (mitja polzada)

 

 

 

 

Mitsubishi    ProDigi

Estèreo

Cinta    de quart de polzada

 

32    KHz, 44,1 KHz o 48 KHz.
20 bits o 16 bits (amb redundància    extra per facilitar edició d’empalmament) a 15 IPS. 16 bits a    7,5 IPS

AES/EBU    o interfície multipista de propietat

 

16    pistes

Cinta    de mitja polzada

 

32    KHz, 44,1 KHz o 48 KHz.
16 bits

 

 

32    pistes

Cinta    d’una polzada

 

32    KHz, 44,1 KHz o 48 KHz.
16 bits

 

NAGRA-D

 

MP de    quart de polzada

Quatre    pistes. Àmplies metadades amb TOC (taula de contingut) i registre    d’errors inclòs

4    pistes de fins a 24 bits, 48 KHz
2 pistes de 24 bits a 96 KHz

AES/EBU

Taula 3 Secció 5.5 Formats de bobina oberta

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.5