8.1.11 Equips de diagnòstic

8.1.11.1 Es recomana disposar d'equips professionals de diagnòstic acurat de CD i DVD amb unitats de lectura incloses, o si més no especificades. Aquests sistemes són més cars, però necessaris per a obtenir mesures d’error precises, fiables i repetibles. Les proves han de complir com a mínim amb la normativa ISO 12142 Imatgeria electrònica –Tècniques de seguiment i presentació d’errors per a la verificació de dades emmagatzemades en discs òptics de dades digitals3. Aquestes proves, però, no aborden el problema de la manca d'estandardització de les unitats de discs òptics. En aquests moments hi ha un projecte de l'Organització Internacional de Normalització, ISO N178, Imatgeria electrònica - Classificació i verificació de la informació emmagatzemada en suports òptics, que podria resoldre el problema específic de la compatibilitat de les unitats. Tot i que a la web es troben programaris de test i d'anàlisi, cal avaluar-los acuradament en un entorn d'arxiu abans de confiar-hi. Aquests sistemes basats en programari depenen de l'exactitud de les unitats de lectura no estandarditzades. Si es requereix un sistema de proves basat en unitats d'ordinador, un sistema propietari subministrat pel fabricant del disc tindrà més possibilitats de ser útil. Com a mínim una companyia fabricant d’unitats de CD i DVD proporciona un programari que permet utilitzar algunes de les seves unitats per a finalitats de test i d'anàlisi. Caldrà comparar els resultats de qualsevol sistema de test que depengui de la unitat d’enregistrament de CD amb un sistema conegut i calibrat per assegurar-ne la fiabilitat.

8.1.11.2 Hi ha equips d’anàlisi de discs de bon nivell disponibles comercialment que mesuren amb precisió els paràmetres especificats en el present document d'orientació. No obstant això, les xifres proporcionades pels estudis d’aquests paràmetres només són adequades per a la identificació de problemes. L’anàlisi dels problemes probablement requerirà l’accés a una instal·lació de proves de CD i DVD d’alt nivell analític. Tenir accés en lloguer o préstec a aquest tipus d'equips és útil per a resoldre problemes, seleccionar suports verges i calibrar les instal·lacions pròpies.

 8.1.11.3 Kodak, al seu document disponible a la web Permanència i manipulació dels CDs (Kodak 2002) afirma que el 95 % del seus CD-R mantindran, en un entorn d'oficina, una esperança de vida de cent anys per a les dades emmagatzemades. Els arxivers professionals acostumen a considerar sospitosos aquests judicis de valor, i molts han tingut dificultats a l'hora de reproduir les condicions del test i obtenir-ne els mateixos resultats. Això podria ser degut a una interpretació diferent de les xifres o a algun argument sobre la validesa del mètode d'estimació de la vida útil. Però fins i tot si aquestes proves resultessin ser certes, i en el cas improbable que les unitats de CD encara estiguessin disponibles d'aquí a 100 anys, una taxa d'error o fallada del 5 % és inacceptable per a un arxiu. Per tant, aquesta conclusió continuaria reforçant l'exigència d'un programa de monitoratge d'errors.

8.1.11.4 Verificadors de producció precisos i d'alta qualitat

8.1.11.4.1 En el moment de la redacció, el cost mínim d’un analitzador de producció precís d'alta qualitat es situaria cap als 30.000 $ (dòlars EUA) per als models bàsics i arribaria als 50.000 $ per a molts equips. L'alt cost s'explica per les unitats lectores de referència d'alta qualitat, que són necessàries per a obtenir proves exactes i repetibles. Tots els analitzadors estan destinats al mercat de fabricants de discs òptics per al control de la producció. Els preus reals depenen de l'escala de paràmetres mesurables, molts dels quals no són rellevants en l'anàlisi de discs òptics enregistrables pel que fa a la seva fiabilitat d'arxiu. En l'actualitat hi ha tres productors de verificadors d'alta qualitat: Audio Development (http://www.audiodev.com/), DaTARIUS (http://www.datarius.com/) i Expert Magnetic Corporation (http://www. expertmg.co.jp /). Per a obtenir informació sobre preus, convé contactar amb els fabricants o proveïdors.

8.1.11.5 Verificadors de qualitat de producció de gamma mitjana

8.1.11.5.1 En el moment de la redacció, el cost d’un verificador de gamma mitjana es troba entre els 3.000 $ i els 11.000 $ (dòlars EUA) o més. Aquests sistemes avaluen tots els paràmetres necessaris fent ús d'unitats estàndard de PC que han estat especialment seleccionades i calibrades. Es recomana que, abans de considerar un equip d'anàlisi de preu mitjà, el comprador potencial investigui a fons els tipus d'unitats i la precisió del dispositiu. També és molt recomanable calibrar periòdicament tots els sistemes de preu mitjà amb un estàndard conegut. Actualment, un fabricant important d’equips d'anàlisi de gamma mitjana és Clover Systems (http://www.cloversystems.com/)

8.1.11.6 Verificadors per a descarregar

8.1.11.6.1 Hi ha una sèrie de verificadors disponibles a la xarxa que utilitzen el lector de CD/DVD incorporat a l'ordinador per a mesurar errors en CD i DVD enregistrats. A causa de les limitacions del programari i la inexactitud de les unitats, la majoria d'aquestes solucions, o potser cap, no són adequades amb finalitat d'arxiu.

 


3 La norma ISO 12142 es va retirar amb data 19-11-2009 (n.dels t.)

 

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 8.1