8.1.7 Compatibilitat entre disc i unitat

8.1.7.1 La compatibilitat entre discs i unitats pot ben ser un problema a l’hora de enregistrar dades en CD i DVD enregistrables i reenregistrables. Sovint es dóna el cas que certs discs produïts en una unitat en particular poden generar còpies de qualitat molt pobra o il·legibles en altres unitats. Certes proves sobre aquest tema han posat de manifest que aquest tipus d'error pot ser molt freqüent; el projecte de l'Organització Internacional d'Estàndards ISO N178 Imatgeria electrònica - Classificació i verificació de la informació emmagatzemada en suport òptics podria resoldre el problema específic de la compatibilitat entre unitats.

8.1.7.2 La raó dels mals resultats pot estar relacionada amb una sèrie de factors. Els primers enregistradors no tenen una potència de làser suficient per a calibrar-se per als tipus de discs que aparegueren posteriorment; certes unitats dissenyades per a la lectura/escriptura de discs basats en colorants no poden escriure —i sovint tampoc llegir— els discs de tipus reenregistrable (RW); problemes de programari, envelliment dels components (en particular els làsers), o implementacions particulars poden produir resultats inadequats; la informació de calibratge codificada en el substrat de policarbonat2 podria no ser necessàriament exacta. Però fins i tot tenint en compte aquestes qüestions, un nombre significatiu d'errors només s'expliquen com a incompatibilitats tècniques. L'aplicació per part del fabricant d’un estàndard de lectura de disc lleugerament modificat, així com la variació en la qualitat dels discs pot provocar situacions on una combinació particular de disc i unitat resulti prou incompatible per a generar errors en discs d’una marca o lot específics.

8.1.7.3 Per a garantir que les unitats i els discs siguin compatibles, es recomana comprovar la idoneïtat de la unitat en qüestió amb una àmplia gamma de marques de discs fiables i de bona reputació. Convindrà també analitzar els discs enregistrats per determinar els nivells d'error. Tot això es discuteix en les seccions següents.

 


2 Codi ATIP, Absolute Time in Pregroove. (n. dels t.)

 

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 8.1