Estàs a: Inici / Serveis / Cessió d'espais
Cessió d'espais

Condicions

  • Es valorarà l’autorització de cada sol·licitud en funció dels requeriments i finalitat particulars.
  • L’empresa/institució assumirà les despeses d'ocupació (neteja, climatització, utilització d’equipament informàtic i de megafonia, etc) que s'indiquen per a cada espai i signarà l'acord de cessió temporal corresponent. En casos puntuals, si l'activitat es valora com d'especial rellevància o interès per a la biblioteca, es considerarà l’exempció del pagament d'aquestes despeses.
  • Si la biblioteca creu necessari que hi sigui present personal de la pròpia institució durant l’activitat, el cost anirà a càrrec de l’empresa/institució que ha sol·licitat la cessió. El cost s'establirà d'acord amb el preu/hora estipulat per la categoria del personal.

Sol·licitud de cessió d'espais

Sala de la Caritat (planta baixa)

sala_caritat_plantabaixa

Capacitat: 50 cadires amb braç, possibilitat de posar 20 cadires més, plegables
Superfície: 110 m2
Equipament tècnic:

  • Projector, pantalla i reproductor de DVD
  • Megafonia. Micròfons (3 sobretaula i 1 inalàmbric)
  • Rac de premsa (12 sortides)

Adequat per a reunions, presentacions, conferències i aperitius.
Despeses d'ocupació: 300 € per a una utilització fins a tres hores, 600 € fins a sis hores.
Import reduït: 150 € per a una utilització fins a tres hores, 300 € fins a sis hores. En cas d'actes o activitats que tenen connexió amb les finalitats pròpies de la Biblioteca de Catalunya o en els quals predominen les finalitats culturals o socials, i que incideixen en la difusió pública dels valors culturals i socials de la Biblioteca.

Sala de Llevant (2a planta)

sala_llevant_2planta

Horari: a partir de les 20h.Capacitat: 90 cadires plegables. Possibilitat de 120 persones assegudes més 30 dretes. En total 150 persones
Superfície: 120 m2.
Equipament tècnic:

  • Micròfons, cal contractació de tècnic de so
  • Previ avís, possibilitat d’instal·lar projector i pantalla.

Adequat per a reunions, presentacions, conferències, aperitius i concerts.
Despeses d'ocupació: 470 € per a una utilització fins a tres hores, 940 € fins a sis hores.
Import reduït: 235 € per a una utilització fins a tres hores, 470 € fins a sis hores. En cas d'actes o activitats que tenen connexió amb les finalitats pròpies de la Biblioteca de Catalunya o en els quals predominen les finalitats culturals o socials, i que incideixen en la difusió pública dels valors culturals i socials de la Biblioteca.

Arxiu Joan Maragall

arxiu_maragall

Superfície interior: 45 m2 + Galeria: 23 m2
Capacitat: 50 persones
Equipament tècnic:

  • Micròfons, cal contractació de tècnic de so

Adequat per a presentacions i conferències.
Despeses d'ocupació: 250 € per a una utilització fins a tres hores, 500 € fins a sis hores.
Import reduït: 125 € per a una utilització fins a tres hores, 250 € fins a sis hores.En cas d'actes o activitats que tenen connexió amb les finalitats pròpies de la Biblioteca de Catalunya o en els quals predominen les finalitats culturals o socials, i que incideixen en la difusió pública dels valors culturals i socials de la Biblioteca.