MARC 21 concís d'autoritats: Camps de tractament de col·leccions (64X)

 

Els camps 640-646 contenen informació que fa referència al tractament d'un encapçalament de col·lecció en un camp 1XX quan aquest encapçalament s'utilitza en registres bibliogràfics. Altra informació sobre el tractament de col·leccions va contingut en els elements de longitud fixa del camp 008 i en els camps d'enllaç, i en els camps de número normalitzat, i de signatura topogràfica dels camps 01X-09X.

 

640 - DATES DE PUBLICACIÓ I/O DESIGNACIÓ SEQÜENCIAL DE LA COL·LECCIÓ (R)

 

Dates d'inici i final de la publicació i/o designacions seqüencials utilitzades en els documents d'una col·lecció representada en el camp 1XX d'un registre d'encapçalament acceptat de col·lecció. També hi pot ser present una citació de la font de la informació.

 

Indicadors

 

·         Primer - Estil de nota formatada

       0 - Estil formatat

       1 - Estil no formatat

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Dates de publicació i/o designació seqüencial (NR)

·         $z - Font d'informació (NR)

En la visualització es pot generar el terme d'instrucció: Cf.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

640

0#$avol.1- abr. 1970

 

640

0#$a1972-

 

640

1#$aVol. publicats durant els anys 1953-1966

 

640

1#$aCol·lecció completa en 15 vol.

 

640

1#$aAny natural 1982 publicat el 1983$zp. 3

 

640

1#$aVol. 1 publicat el 1954$zp. 2 de la cob., vol. 15

 

 

Inici de secció

 

 

641 - PARTICULARITATS DE LA NUMERACIÓ DE LA COL·LECCIÓ (R)

 

Nota que descriu les irregularitats de cobertura de l'any d'activitat i/o numeració d'una col·lecció representada en el camp 1XX d'un registre d'encapçalament acceptat de col·lecció. També hi pot ser present una citació de la font de la informació.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nota de particularitats de la numeració (NR)

·         $z - Font d'informació (NR)

En la visualització es pot generar el terme d'instrucció: Cf.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

641

##$aCada núm. comprèn: de l'1 d'abr. al 31 de març

 

641

##$aAlguns núm. publicats: amb designació numèrica/alfabètica o alfanumèrica (447P; X042); alguns núm. amb doble numeració (3092R-3092T); i alguns amb subdivisió numèrica (825/1)

 

641

##$aPrimer i darrer vol. no numerats

 

641

##$aLa numeració comença amb el núm. 3

 

641

##$aLa numeració doble cessa després del t. 179$zt. 179, port.

 

641

##$aEl núm. 7 mai no va ser publicat$znúm. 11, verso de la port.

 

641

##$aLa numeració no comença amb el vol. 1$zCatàleg de la Library of Congress, 8-5-85

 

641

##$aPublic. suspesa entre 1922-1929$zUnion list of serials

 

 

Inici de secció

 

 

642 - EXEMPLE DE NUMERACIÓ DE LA COL·LECCIÓ (R)

 

L'exemple de numeració de la col·lecció que cal seguir en la part de designació seqüencial d'una entrada secundària de col·lecció en registres bibliogràfics de números individuals d'una col·lecció representada en el camp 1XX d'un registre d'encapçalament acceptat de col·lecció. Els diferents intervals de volums/dates o diferents exemples de numeracions de col·lecció per a diferents organitzacions o còpies també van continguts en camps 642 separats.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Exemple de numeració de la col·lecció (NR)

En la visualització es pot generar: Exemple de numeració en l'entrada secundària de col·lecció:

·         $d - Volums/dates als quals s'aplica l'exemple de numeració de la col·lecció (NR)

Menció utilitzada només quan les dades contingudes en el subcamp $a no s'apliquen a tots els documents de la col·lecció. En la visualització es pot generar el terme d'instrucció: S'aplica a:

·         $5 - Institució/còpia a la qual s'aplica el camp (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

642

##$a79/2$5DLC

 

642

##$ano. AK-RD-86-14$5DI

 

642

##$anúm. 19$ddocuments publicats <1982->$5ES-BaBC

 

642

##$avol. 3, núm. 4$ddocuments publicats abans <1979>$5ES-BaBC

 

642

##$avol. 6$5DLC$5DLC photo-offset reprint

 

642

##$ano. 4$5DLC$5MH

 

642

##$ano. 34$5DLC

 

642

##$a1992, no. 1$5DI

 

 

Inici de secció

 

 

643 - LLOC I EDITOR/ENTITAT EDITORA DE LA COL·LECCIÓ (R)

 

El lloc i editor/entitat editora de la col·lecció representada en el camp 1XX d'un registre d'encapçalament acceptat d'una col·lecció. La puntuació ISBD associada amb els elements del peu d'impremta no va inclosa en el registre MARC, es pot generar per la presència dels subcamps $a i $b. També hi poden ser presents els volums/dates als quals s'aplica la informació de la publicació.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Lloc (R)

·         $b - Editor/entitat editora (R)

·         $d - Volums/dates als quals s'aplica el lloc i editor/entitat editora (NR)

Menció utilitzada només quan les dades contingudes en el subcamp $a no s'apliquen a tots els documents de la col·lecció. En la visualització es pot generar: S'aplica a:

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

643

##$aQuito$bs.n.

 

643

##$aLondon, England$aDover, N.H.$bManchester University Press

 

643

##$aMadrid$bJ. & A. Garrigues

 

643

##$aBowling Green, OH$bSocial Philosophy and Policy Center$aNew Brunswick, USA$bTransaction Books

 

643

##$aLisboa$bInstituto de Investigaçaõ Científica Tropical/Junta de Investigações Científicas do Ultramar$dno. 137-

 

643

##$aLisboa$bJunta de Investigações Científicas do Ultramar$dno.<130>-136

 

643

##$aLisboa$bMinistério do Ultramar, Junta de Investigações do Ultramar$d<no. 3-127>

 

 

Inici de secció

 

 

644 - PRÀCTICA D'ANÀLISI DE LA COL·LECCIÓ (R)

 

Codi alfabètic d'un caràcter que indica la pràctica d'anàlisi específica d'una organització per a una col·lecció representada en el camp 1XX d'un registre d'encapçalament acceptat de col·lecció. També hi poden ser presents els volums/dates i/o la identificació de la institució/còpia als quals s'aplica la pràctica.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Pràctica d'anàlisi de la col·lecció (NR)

       f - Analitzada tota

En la visualització es pot generar: : Analitzada completament

       p - Analitzada parcialment

En la visualització es pot generar: : Analitzada parcialment

       n - No analitzada

En la visualització es pot generar: : No analitzada

·         $b - Excepcions a la pràctica d'anàlisi (NR)

Menció que identifica aquells documents de la col·lecció al quals no s'aplica el codi de pràctica d'anàlisi contingut en el subcamp $a.

·         $d - Volums/dates als quals s'aplica la pràctica d'anàlisi (NR)

Menció utilitzada només quan les dades contingudes en el subcamp $a no s'apliquen a tots els documents de la col·lecció. En la visualització es pot generar: S'aplica a:

·         $5 - Institució/còpia a la qual s'aplica el camp (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

644

##$af$5DLC

 

644

##$ap$5DLC

 

644

##$an$dvol. 49-$5DLC

 

644

##$af$dvol. 1-48$5DLC

 

644

##$an$bexcepte vol. 10, núm. 1-3, vol. 19, núm. 4$5ES-BaBC

 

644

##$af$dparts analitzables$5ES-BaBC

 

644

##$an$ddocuments processats després del 27 de maig de 1993$5ES-BaBC

 

644

##$af$ddocuments processats abans del 27 de maig de 1993$5ES-BaBC

 

644

##$af$5DLC$5DLC photo-offset reprint

 

644

##$af$5DLC$5MH

 

 

Inici de secció

 

 

645 - PRÀCTICA DE TRAÇA DE COL·LECCIÓ (R)

 

Codi que indica la pràctica de traça d'una organització específica per a una col·lecció representada en el camp 1XX d'un registre d'encapçalament acceptat de col·lecció. També hi poden ser presents els volums/dates i/o la identificació d'institució/còpia als quals s'aplica la pràctica de traça.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Pràctica de traça de la col·lecció (NR)

       t - Amb traça d'entrada secundària de col·lecció

En la visualització es pot generar: ": Amb traça"

       n - Sense traça

En la visualització es pot generar: ": Sense traça "

·         $d - Volums/dates als quals s'aplica la pràctica de traça (NR)

Menció utilitzada només quan les dades contingudes en el subcamp $a no s'apliquen a tots els documents de la col·lecció. En la visualització es pot generar: S'aplica a:

·         $5 - Institució/còpia a la qual s'aplica el camp (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

645

##$at$5DLC

 

645

##$at$ddocuments catalogats abans del 31 de dec. de 1980$5ES-BaBC

 

645

##$an$ddocuments catalogats després de l'1 de gen. de 1981$5ES-BaBC

 

645

##$an$5DLC

 

645

##$an$5DLC$5MH

 

 

Inici de secció

 

 

646 - PRÀCTICA DE CLASSIFICACIÓ DE LA COL·LECCIÓ (R)

 

Codi alfabètic d'un caràcter que indica la pràctica de classificació específica d'una organització per a una col·lecció representada en el camp 1XX d'un registre d'encapçalament acceptat de col·lecció. També hi poden ser presents els volums/dates i/o la identificació d'institució/còpia als quals s'aplica la pràctica de classificació.

 

Indicadors

 

·        Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·        Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Pràctica de classificació de la col·lecció (NR)

       c - Volums classificats com a col·lecció

En la visualització es pot generar: : Volums classificats conjuntament

       m - Volums classificats amb la col·lecció principal o amb altres col·leccions

En la visualització es pot generar: : Volums classificats amb la col·lecció principal o amb una altra col·lecció

       s - Volums classificats separadament

No s'assigna cap número de classificació a la col·lecció perquè cada volum de la col·lecció es classifica separadament. En la visualització es pot generar : Volums classificats separadament

·         $d - Volums/dates als quals s'aplica la pràctica de classificació (NR)

Menció utilitzada només quan les dades contingudes en el subcamp $a no s'apliquen a tots els documents de la col·lecció. En la visualització es pot generar: S'aplica a:

·         $5 - Institució/còpia a la qual s'aplica el camp (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

646

##$as$5DLC

 

646

##$ac$5DLC

 

646

##$am$5DLC

 

646

##$as$5DLC

 

646

##$ac$5DI

 

646

##$ac$dno. 65-$5DLC

 

646

##$as$dno. 1-64$5DLC

 

646

##$as$5DLC$5ICU

 

646

##$as$5DLC$5DLC photo-offset reprint

 

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC