MARC 21 concís d'autoritats: Altres camps variables--Informació general (8XX)

 

De moment, els camps 856, 880 i 883 són els únics camps 8XX definits en el format MARC 21 d'autoritats. En principi, aquests camps porten les definicions que es troben en els altres formats MARC 21.

 

 

 

 

856 - LOCALITZACIÓ I ACCÉS ELECTRÒNICS (R)

 

Informació necessària per a localitzar un recurs electrònic i accedir-hi. El camp pot ser utilitzat en un registre d'autoritat per a proporcionar informació suplementària disponible electrònicament sobre l'entitat per a la qual va ser creat el registre.

 

El camp 856 es repeteix quan els elements de localització varien (l'URL del subcamp $u o els subcamps $a, $b, $d, quan s'utilitzen). També es repeteix quan s'utilitza més d'un mètode d'accés, quan s'anoten rèpliques de llocs web, quan s'indiquen diferents formats o resolucions amb diferents URL i quan s'anoten documents relacionats.

Vegeu les Pautes per a l'ús del camp 856 per a una descripció més detallada de l'ús del camp 856.

 

Indicadors

 

·         Primer - Mètode d'accés

Valor que defineix el mètode d'accés al recurs electrònic. Si el recurs és disponible en més d'un mètode d'accés, el camp es repeteix. Quan s'anota un URL en un subcamp $u, el valor correspon al mètode d'accés (esquema URL), que és el primer element de la seqüència.

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Correu electrònic

Indica que l'accés es realitza a través del protocol MAILTP (Mail Transfer Protocol).

       1 - FTP

       2 - Connexió remota (Telnet)

       3 - Connexió telefònica

Indica que l'accés al recurs electrònic es realitza a través d'una línia telefònica convencional.

       4 - HTTP

Indica que l'accés al recurs electrònic és a través d'HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

       7 - Mètode especificat al subcamp $2

·         Segon - Relació

Valor que identifica la relació entre el recurs electrònic en la localització especificada al camp 856 i l'entitat descrita en el registre.

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Recurs

       1 - Versió del recurs

       2 - Recurs relacionat

       8 - Cap constant de visualització generada


No aplicar els valors d'aquest indicador als registres d'autoritat

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom de l'amfitrió (R)

Domini plenament qualificat (nom de l'amfitrió) de la localització electrònica. Inclou una adreça de la xarxa que es repeteix si hi ha més d'una adreça per al mateix amfitrió.

·         $b - Número d'accés (R)

Número d'accés associat amb un amfitrió. Pot incloure l'adreça numèrica de l'IP (Internet Protocol) si el document és un recurs d'Internet, o un número de telèfon si es proporciona accés per connexió telefònica a través d'una línia telefònica. Aquesta dada pot canviar freqüentment i pot ser generada pel sistema, més que no pas emmagatzemada estàticament.

·         $c - Informació de compressió (R)

Informació sobre la compressió d'un fitxer, en particular, si es requereix un programa específic per a descomprimir-lo.

·         $d - Directori i subdirectoris (R)

·         $f - Nom electrònic (R)

·         $h - Processador de la petició (NR)

Nom d'usuari o del processador de la petició; generalment les dades que precedeixen "@" en l'adreça de l'amfitrió.

·         $i - Instrucció (R)

Instrucció necessària de l'amfitrió remot per a processar la petició.

·         $j - Bits per segon (NR)

·         $k - Contrasenya (NR)

·         $l - Connexió (NR)

Caràcters necessaris per a connectar-se (això és, logon, login, etc.) a un recurs electrònic o lloc FTP. Aquest subcamp s'utilitza per a anotar cadenes de connexió d'ús general que no requereixen una seguretat especial.

·         $m - Contacte de l'ajuda en l'accés (R)

·         $n - Nom de localització de l'amfitrió (NR)

Nom complet de la localització de l'amfitrió del subcamp $a, inclosa la seva localització geogràfica

·         $o - Sistema operatiu (NR)

·         $p - Port (NR)

Part de l'adreça que identifica el procés o servei en l'amfitrió

·         $q - Tipus de format electrònic (NR)

Identificació del tipus de format electrònic, que és la representació de les dades del recurs, com ara text en HTML, ASCII, fitxer Postscript, aplicació executable, o imatge JPEG. El tipus de format electrònic es pot obtenir de llistes enumeratives com ara l'Internet Media Types (tipus MIME).

·         $r - Configuracions (NR)

·         $s - Dimensions del fitxer (R)

·         $t - Emulació del terminal (R)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

URI que proporciona una sintaxi normalitzada per a localitzar un objecte utilitzant protocols existents d'Internet. El camp 856 s'estructura per tal de permetre la creació d'un URL a partir de la concatenació d'altres subcamps 856 separats. El subcamp $u es pot utilitzar en lloc de subcamps separats o a més a més dels subcamps. El subcamp $u pot ser repetit només quan s'anoten un URN i un URL o quan s'anota més d'un URN.

·         $v - Horari d'accés disponible (R)

·         $w - Número de control del registre (R)

·         $x - Nota interna (R)

·         $y - Text d'enllaç (R)

Utilitzat en la visualització en lloc de l'URL del subcamp $u (Uniform Resource Identifier). Quan el subcamp $y és present, les aplicacions han d'utilitzar el seu contingut com a enllaç, en lloc del subcamp $u quan enllaça amb la destinació en el subcamp $u.

·         $z - Nota pública (R)

·         $2 - Mètode d'accés (NR)

Mètode d'accés quan el primer indicador conté el valor 7.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

856

4#$uhttp://plato.standford.edu/entries/russell/russell.jpeg$yphotograph

 

856

4#$uhttp://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/vinci/joconde/$ydescription

 

856

4#$3image$uhttp://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/vinci/joconde/joconde.jpg

 

856

4#$uhttp://lcweb.loc.gov/copyright

 

856

4#$uhttp://www.collectionscanada.ca/jsc/

 

856

4#$uhttp://www.firstladies.org/

 

 

Inici de secció

 

 

880 - REPRESENTACIÓ DE GRAFIES ALTERNATIVES (R)

 

Representació completa, en una escriptura diferent, del contingut designat d'un altre camp del mateix registre. El camp 880 és enllaçat amb el camp associat regular per un subcamp $6 (Enllaç). Un subcamp $6 en el camp asociat també enllaça aquest camp amb el camp 880.Les dades en el camp 880 poden estar en més d'una escriptura.

El primer i el segon indicadors del camp 880 tenen la mateixa definició i els mateixos valors que els indicadors del camp associat. Els codis de subcamp en el camp 880 són els mateixos que els definits en el camp associat excepte per al subcamp $6.

 

Indicadors

 

·         Primer - El mateix del camp associat

·         Segon - El mateix del camp associat

 

Codis de subcamp

 

·         $a-z - Els mateixos del camp associat

·         $0-5 - Els mateixos del camp associat

·         $7-9 - Els mateixos del camp associat

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

880

1#$6100-01/(N$a[Encapçalament en escriptura ciríl·lica$q[Encapçalament en escriptura ciríl·lica]

 

880

1#$6400-01/(2/r$a[Encapçalament en escriptura hebrea]

 

 

Inici de secció

 

 

883 - PROCEDÈNCIA DE LES METADADES GENERADES PER MÀQUINA (R)

 

Usat per proporcionar informació sobre la procedència de les metadades en els camps del registre, en especial per a la provisió generada per màquina. El camp 883 conté un enllaç al camp al qual pertany. Està pensat per ser usat amb els camps que han estat generats per màquina totalment o parcialment, això és, generats per un procés esmentat altre que un procés intel·lectual de creació.

 

Indicadors

 

·         Primer - Mètode d'assignació per màquina

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Generat per màquina totalment

       1 - Generat per màquina parcialment

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Procés de generació (NR)

·         $c - Valor de confiança (NR)

·         $d - Data de generació (NR)

·         $q - Agència de generació (NR)

Codi de: MARC Code List for Organizations.

·         $x - Data de validació final (NR)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (NR)

·         $w - Número de control del registre bibliogràfic (R) Vegeu Subcamps de control

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Inici de secció

 

 

884 - INFORMACIÓ SOBRE LA CONVERSIÓ DE LA DESCRIPCIÓ (R)

 

Usat per proporcionar informació sobre l'origen d'un registre MARC que ha estat convertit per màquina a partir d'una altra estructura de metadades.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Procés de conversió (NR)

·         $g - Data de conversió (NR)

·         $k - Identificador de la font de les metadades (NR)

·         $q - Agència de la conversió (NR)

Codi de: MARC Code List for Organizations.

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (NR)

 

Exemples

 

884

##$aBibframe to MARC Authority transformation version 1.011$g20140910$khttp://id.example.com/resources/works/5226.rdf$qDLC$uhttps://github.example.com/ld4l/bibframe2marcproject/tree/a9f03c8f86ffa1c8e2f41cbbec2d396a655a956d/

 

 

Inici de secció

 

 

885 - INFORMACIÓ COINCIDENT (R)

 

Informació sobre els resultats del procés de cerca de coincidències, pensat per ajudar els catalogadors en la verificació d'una possible coincidència entre dos registres. 

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Número de control del sistema del registre d'una possible coincidència precedit pel codi MARC entre parèntesis, de l'agència a la qual s'aplica el número de control. Vegeu Organization Code Sources per als llistats de fonts usades en els registres MARC 21.

Font del número de control del registre en el subcamp $w o número de control del registre d'autoritat o número normalitzat en el subcamp $0.

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC