Del 14 d'octubre al 17 de desembre de 2022

Sala d'exposicions

HORARI:

De dimarts a divendres de 11 a 15 i de 17 a 20h

Dissabtes: de 10 a 14h

El llegat de la Coral Sant Jordi és la seva activitat concertística, tot i que no és menys important l’empremta del patrimoni documental que ha generat i que continua creant. La Biblioteca de Catalunya ha rebut part d’aquesta producció tant a través de la discoteca de l’Oriol Martorell com dels enregistraments domèstics fets per la mateixa Coral, que es complementa amb la col·lecció Martorell-Solanic de la Universitat de Barcelona.