BIBLIOTECA DE CATALUNYA  

DIRECTORA
Eugènia Serra

 

EXPOSICIÓ

ORGANITZACIÓ

Biblioteca de Catalunya

COMISSARIAT

M. Rosa Montalt

Col·laboració especial
Hèctor Gasol, alumne en pràctiques de l’ESMUC

COORDINACIÓ

Àrea de Difusió. BC

CONSERVACIÓ PREVENTIVA

Servei d'Emmagatzemament, Preservació i Conservació. BC

FOTOGRAFIES

Digitalització. BC

PRODUCCIÓ WEB I AUDIOVISUALS

Àrea de Tecnologia de la Informació. BC

DISSENY GRÀFIC

HOBRA design
www.hobradesign.com

DISSENY DEL MUNTATGE

Llamazares Pomés Arquitectura
www.llamazarespomes.com

PRODUCCIÓ

Claroscuro

AGRAÏMENTS

Bernat Cabré
Teodor Roure
Josep Soler
Secció de Música de la BC