BIBLIOTECA DE CATALUNYA

DIRECTORA

Eugènia Serra

EXPOSICIÓ

ORGANITZACIÓ

Biblioteca de Catalunya

COMISSARIAT

Margarida Ullate i Estanyol
Amb la col·laboració de:
Ramon Sunyer i Eulàlia Barbosa, Unitat de Sonors i Audiovisuals. BC

COORDINACIÓ

Àrea de Difusió. BC

CONSERVACIÓ PREVENTIVA

Servei d’Emmagatzemament, Preservació i Conservació. BC

FOTOGRAFIES

Digitalització. BC

PRODUCCIÓ WEB I AUDIOVISUALS

Àrea de Tecnologia de la Informació. BC

DISSENY GRÀFIC

Hobra design
www.hobradesign.com

DISSENY DEL MUNTATGE

Llamazares Pomés Arquitectura
www.llamazarespomes.com

PRODUCCIÓ

Claroscuro

Agraïments:

Montserrat Blanxart Pàmies
Anna Cuadrado