BIBLIOTECA DE CATALUNYA

DIRECTORA
Eugènia Serra

EXPOSICIÓ

ORGANITZACIÓ
Biblioteca de Catalunya

 

COMISSARIAT
Jordi Roca Vernet
Pep Rueda Sabala

 

COORDINACIÓ
Àrea de Difusió. BC
Marta Riera. Direcció

 

CONSERVACIÓ PREVENTIVA
Servei d’Emmagatzemament,
Preservació i Conservació. BC

 

FOTOGRAFIES
Digitalització. BC

 

DISSENY GRÀFIC
Judith Rovira

DISSENY DEL MUNTATGE
Llamazares Pomés Arquitectura
www.llamazarespomes.com

 

PRODUCCIÓ
Área de Imagen
www.areadeimagen.com

 

PRODUCCIÓ WEB
I AUDIOVISUALS
Àrea de Tecnologia
de la Informació. BC