BIBLIOTECA DE CATALUNYA

DIRECTORA
Eugènia Serra

EXPOSICIÓ

ORGANITZACIÓ
Biblioteca de Catalunya
Fundació Rafael Masó

 

COMISSARIAT
Margarida Casacuberta
Aitor Quiney

 

COORDINACIÓ
Àrea de Difusió. BC
 

CONSERVACIÓ PREVENTIVA
Servei d’Emmagatzemament,
Preservació i Conservació. BC 

 

DISSENY GRÀFIC
3carme33.com

 

DISSENY DEL MUNTATGE
Llamazares Pomés Arquitectura
www.llamazarespomes.com

 

PRODUCCIÓ
Área de Imagen
www.areadeimagen.com

 

PRODUCCIÓ WEB
I AUDIOVISUALS
Àrea de Tecnologia
de la Informació. BC