BIBLIOTECA DE CATALUNYA

DIRECTORA

Eugènia Serra

EXPOSICIÓ

ORGANITZACIÓ

Biblioteca de Catalunya

COMISSARIAT

Margarida Ullate i Estanyol. BC

COORDINACIÓ

Àrea de Difusió. BC

CONSERVACIÓ PREVENTIVA

Servei d’Emmagatzemament, Preservació i Conservació. BC

FOTOGRAFIES

Digitalització. BC

PRODUCCIÓ WEB I AUDIOVISUALS

Àrea de Tecnologia de la Informació. BC

DISSENY GRÀFIC

Hobra design

DISSENY DEL MUNTATGE

Llamazares Pomés Arquitectura

PRODUCCIÓ

Claroscuro

 

AGRAÏMENTS

L’Auditori. Arxiu i Documentació General
Biblioteca Central del Departament de Cultura
Arxiu Central Administratiu del Departament de Cultura
Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques
Arxiu Televisió de Catalunya (TV3)
Araceli Bruch
Cesc Casadesús
Martí E. Berenguer
Marta Garcia
Antoni Herrera Pérez
Pau Llacuna
Joan Torrent
Consol Vendrell