BIBLIOTECA DE CATALUNYA

DIRECTORA

Eugènia Serra

EXPOSICIÓ

ORGANITZACIÓ

Biblioteca de Catalunya

COMISSARIAT

Jordi Estruga, Concepció Isern

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Roser Pintó, Pilar Estrada, Ruth Queixalós, Blanca Reyes, Maria Mercè Riera
i Mariàngels Granados

COORDINACIÓ

Àrea de Difusió. BC

CONSERVACIÓ PREVENTIVA

Servei d’Emmagatzemament, Preservació i Conservació. BC

FOTOGRAFIES

Digitalització. BC

PRODUCCIÓ WEB I AUDIOVISUALS

Àrea de Tecnologia de la Informació. BC

DISSENY GRÀFIC

Hobra design
www.hobradesign.com

DISSENY DEL MUNTATGE

Llamazares Pomés Arquitectura
www.llamazarespomes.com

PRODUCCIÓ

Claroscuro

AGRAÏMENTS

Jaume Isern