El món de la música arribà a ser especialment prodigiós a mitjan segle XX gràcies a un dels seus divulgadors més rellevants a casa nostra, Manuel Valls i Gorina, més conegut popularment com a Nani... Nani Valls.

 

Nascut a Badalona, enguany farà cent anys, cursà els estudis de dret i música que, finalment, el van orientar cap a la composició i la crítica musicals. Fascinat per aquest art, Nani Valls defensà que calia identificar i conèixer la música local, per tal de situar-la dins la música universal i participar en la seva configuració. Tanmateix, aquest coneixement s’havia d’aplicar a la resta de les arts, l’educació, el pensament i la societat en general perquè la seva interacció és constant.

 

Els entreactes, que tant sovintejava, esdevingueren una font imprescindible no tan sols per realitzar una crítica de concert o per gaudir del fet musical amb la família i els amics. Les converses sorgides en aquells breus instants podien versar sobre temes tan diversos com el públic, l’òpera, la música contemporània, l’erotisme o el cinema. Aquests, es van publicar en diversos estudis i assaigs temàtics mentre que les anècdotes van quedar recollides en obres com Música indiscreta,  Entreactes de concert i Música de tota mena.

 

D’aquí el desig de compartir la seva història com si es tractés d’un tema provinent d’un entreacte qualsevol. El seu fons personal, custodiat per la Biblioteca de Catalunya des de l’any 2006, fa palès una obra lliure d’estereotips, sorprenent i heterogènia. Alhora, evidencia un home vital, senzill, amb una actitud apassionada vers la vida i amb un activisme encomiable vers la cultura i la societat que l’embolcallaren. 

 

Així doncs, durant cinc entreactes ‒biogràfic, musical, crític i d’assaig, estètic-perceptiu i social‒ intentarem recuperar un Nani Valls, potser massa abreujat en poc més d’un centenar de documents, que, seguint els seus postulats, ens aproximarà a la història i els moviments culturals dels anys cinquanta-vuitanta, en els que hi prengué una part molt activa.