Menú superior

Ets a: Inici / Professionals / Catalogació / Publicacions tècniques / Utilitzar el Dublin Core / Elements bàsics de Dublin Core: Instanciació
Elements bàsics de Dublin Core: Instanciació

Títol

Utilitzar el Dublin Core

Contribuïdor  (traducció):

Biblioteca de Catalunya

Creador:

Diane Hillmann

Data d'edició:

2002-04-25

Identificador:

http://www.bnc.cat/Professionals/Catalogacio/Publicacions-tecniques/Utilitzar-el-Dublin-Core/Elements-basics-de-Dublin-Core-Instanciacio

última versió anglesa:

http://dublincore.org/documents/usageguide/

Traduccions: 

http://dublincore.org/resources/translations/

Estatus del document:

Traducció catalana d'una Recomanació de la  DCMI

Descripció del document:

Aquest document està pensat com a punt d'entrada dels usuaris del Dublin Core. Ajudarà els no especialistes a crear registres descriptius simples de recursos d'informació (per exemple, documents electrònics). Els especialistes poden trobar en el document un punt de referència útil per a la documentació del Dublin Core, a mesura que aquesta canvia i creix.

 

4. Elements bàsics: Instanciació

Contingut

Propietat  intel·lectual

Instanciació

Cobertura

Contribuïdor

Data

Descripció

Creador

Format

Tipus

Editor

Identificador

Relació

Drets

Llengua

Font

   

Matèries

   

Títol

   

                   
En les descripcions que es donen a continuació, s'especifica una etiqueta  formal d'una sola paraula per a fer més simple l'especificació sintàctica dels elements per als esquemes de codificació. Tot i que alguns entorns, com ara  l'HTML, no són susceptibles a majúscules i minúscules, es recomana aplicar sempre una bona pràctica: adherir-se a les convencions pertinents en els elements dels noms donats a continuació per tal d'evitar conflictes en l'eventualitat que les metadades fossin convertides subseqüentment a un entorn susceptible a majúscules i minúscules, com ara l'XML/RDF.

Algunes informacions poden aparèixer com a pertanyents a més d'un element de metadades. Tot i que, normalment, hi haurà una elecció preferida òbvia, hi ha una superposició semàntica potencial entre alguns elements. En conseqüència, ocasionalment caldrà un cert judici per part de la persona que assigna les metadades.

4.12. Data

Etiqueta: Date

Descripció de l'element: Data associada a un esdeveniment del cicle de vida  del recurs. Normalment, la data s'associa a la creació o a la disponibilitat del  recurs. Es recomana la bona pràctica d'utilitzar el perfil d'ISO 8601 [Date and  Time Formats, W3C Note, http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime],  que segueix la forma AAAA-MM-DD, per a la codificació del valor de la data.

Pautes per a la creació del contingut:

Si no se sap la data completa, es pot utilitzar mes i any (AAAA-MM) o només  any (AAAA). Hi ha molts altres esquemes possibles, però si s'utilitzen poden no  ser fàcilment interpretats pels usuaris o pel programari.

Qualificadors

Exemples: [ genèric ] [ HTML  simple ] [HTML qualificat] [RDF simple] [RDF qualificat]

4.13. Format

Etiqueta: Format

Es recomana la bona pràctica de seleccionar un valor d'un vocabulari controlat (per exemple, la llista d'Internet Media Types [http://www.iana.org/assignments/media-types/] que defineix els formats de suports electrònics.

Pautes per a la creació del contingut:

En principi, els formats poden incloure mitjans físics com ara llibres, publicacions en sèrie o altres mitjans no electrònics.

Si està disponible la informació referent a la mida d'un recurs es pot  incloure en el contingut de l'element Format. En la descoberta de recursos pot ser utilitzat com a criteri per a seleccionar recursos d'interès, ja que un usuari pot tenir la necessitat d'avaluar si pot fer ús d'un recurs en la infraestructura de què disposa.

Qualificadors

Exemples: [ genèric ] [ HTML  simple ] [ HTML  qualificat ] [RDF simple] [RDF qualificat] [Altres implementacions]

4.14. Identificador de recurs

Etiqueta: Identifier

Descripció de l'element: Referència unívoca al recurs en un context donat. Es recomana la bona pràctica d'identificar el recurs per mitjà d'una seqüència o un número d'acord amb un sistema d'identificació formal.
Els exemples de  sistemes d'identificació formal inclouen l’URI (Uniform Resource Identifier) (inclòs l’URL (Uniform Resource Locator), el DOI (Digital Object Identifier) i l’ISBN (International Standard Book Number).

Pautes per a la creació del contingut:

Aquest element també pot ser utilitzat per als identificadors locals (per  exemple, els números ID o les signatures topogràfiques) assignats pel creador  el recurs per a aplicar-los a un document particular.

Qualificadors

Exemples: [ genèric ] [ HTML  simple ] [ HTML  qualificat ] [RDF simple] [RDF qualificat] [Altres implementacions]

4.15. Llengua

Etiqueta: Language

Descripció de l'element: Llengua del contingut intel·lectual del recurs. Per  als valors de l'element Llengua es recomana el que és definit a RFC 1766 [Tags  for the Identification of Languages, Internet RFC 1766] on s'inclou un codi de llengua de dos caràcters (derivat de l'estàndard ISO 639 [Codes for the  representation of names of languages, ISO 639, http://www.oasis-open.org/cover/iso639a.html]), seguit opcionalment d'un codi de país de dos caràcters (derivat de l'estàndard  ISO 3166 [Codes for the representation of names of countries, ISO 3166, http://www.oasis-open.org/cover/country3166.html]).  Per exemple, "en" per a l'anglès, "fr" per al francès, "ca" per al català o "en-uk" per a l’anglès del Regne Unit.

Pautes per a la creació del contingut:

Aquí es pot representar la informació codificada o la textual. Si el  contingut és en més d'una llengua, l'element es pot repetir.
 
Qualificadors

Exemples: [ genèric ] [ HTML  simple ] [ HTML  qualificat ] [RDF simple] [RDF qualificat] [Altres implementacions]

 

Servei de Normalització  Bibliogràfica
Comentaris: snb@bnc.cat
© de la traducció catalana:  Biblioteca de Catalunya, 2002