5.6 Reproducció de suports digitals òptics (CD i DVD)