Del 18 octubre al 19 desembre 2017

Sala d'exposicions

HORARI:

De dimarts a divendres, d’11 h a 15 h i de 17 h a 20 h

Dissabtes de 10 h a 14 h

La mirada a aquests primers cent anys d’història de la Secció de Música de la Biblioteca de Catalunya ha permès valorar-ne els inicis i, tanmateix, replantejar-se el present per  enfocar el futur. Va començar com a centre per a l’estudi científic de la música, esdevenint el bressol de la musicologia en el nostre país, amb la comesa de recuperar el  patrimoni musical català i espanyol; patrimoni que romania desconegut, disgregat i en molts casos desemparat.

L’exposició és una mostra cronològica d’aquests tempos a través dels seus protagonistes i de la selecció de publicacions, activitats i documents procedents de fons personals,  que evidencien els reiterats da capo -des del principi- que han traçat el camí a seguir.