Menu más alto





Estás en: Inicio / Fondos-colecciones / Busca Fondos y colecciones






Busca Fondos y colecciones

Acceder directamente al índice por letra:

Solanic, Rafael

(Barcelona, 1895 - 1990)

Escultor

Par i Tusquets, germans

Ramon Par i Tusquets (aprox. 1885 - 1967): Industrial i empresari; fou president de la Cambra Oficial d’Indústria de Barcelona, 1954-1964.

Alfons Par i Tusquets (aprox. 1879 - 1936): Filòleg, crític i traductor.

Benet, Rafael

(Terrassa, 1889 - Barcelona, 1979)

Pintor i tractadista i historiador de l'art català. Oncle de Maria Girona