Menu más alto





Estás en: Inicio / Fondos-colecciones / Tesoros de la BC / Palla Nova




Palla Nova

Il·lustració Palla Nova

Palla Nova. – Any 1, núm. 1 (1 agost 1904)

Autores: M. del Tura Molas (Hemeroteca)

El setmanari humorístic Palla Nova s’emmarca dins del grup de revistes humorístiques que van aparèixer entre el 1900 i el 1910, sense altra finalitat que la de distreure. 
 
Es tracta de la primera creació periodística d’Avelí Artís i Balaguer, encara que el setmanari era dirigit pel seu germà Manuel, segons referencia la Història de la Premsa Catalana de Joan Torrent i Rafael Tasis. 
 
D’aquesta publicació n’aparegueren vuit números entre el primer d’agost i el 28 de setembre de 1904, els cinc primers en paper de color verd. El format era octau, excepte en el darrer, que va canviar a quart. 
 
Suposem que aquest fet va contribuir a que moltes de les col·leccions quedessin tancades en el número 7 i per tant incompletes. 
 
Quan Givanel va redactar la seva Bibliografia Catalana. Premsa en desconeixia l’existència. 

Volver