Menú superior

Ets a: Home / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Número: 10001

Títol: "Llibre de afermaments dels expòsits y expòsitas de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona que comensa en lo any 1401 y acaba en lo any 1446"

Topogràfic: BC AH 696

Número de Registre: 25479

Dates: 1401, setembre 12-1447, desembre 6. Barcelona

Nivell classificació: Interns: Expòsits

Mides: 304 x 222 mm

Suport: Paper

Contingut: Rúbrica del f. 1: "Memorial dels infants que són exits del Spital de Santa Creu de Barcelona e mesos ab senyors despuys que lo dit Spital és estat creat, dels quals són estades preses cartes en poder d'en Johan Torró, notari de Barcelona". Registre dels contractes d'afermament d'infants de l'Hospital com a aprenents o criats/criades de menestrals i habitants de Barcelona. S'hi recull la data del contracte i el nom del notari en mans del qual es redacta, Joan Torró, els actuants, és a dir el prior de l'Hospital, la persona contractant i el nen; als marges, el nom del nen, la quantitat que rebrà al final de l'aprenentatge o com a dot; l'assentament es completa amb incidències posteriors sobre el nen.

Llengües: Català

Coberta: Pergamí reutilitzat

Folis: f. 1-34 en llapis

Observacions: Al marge d'alguns assentaments es remet al "libre d'infants" en què es recull l'ingrés del nen a l'Hospital. Amb notes afegides posteriorment (la més moderna datada, de 1450). A la contracoberta, del XVI, fragment d'oració llatina. Prové de la col·lecció Ramon Borràs.

Localitzacions: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Nom del Notari: Joan Torró

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Tornar als resultats
Nova cerca