Menú superior

Ets a: Home / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dates: 1401, setembre 12-1447, desembre 6. Barcelona

Títol: "Llibre de afermaments dels expòsits y expòsitas de l'Hospital general de Santa Creu de Barcelona que comensa en lo any 1401 y acaba en lo any 1446"

Contingut: Rúbrica del f. 1: "Memorial dels infants que són exits del Spital de Santa Creu de Barcelona e mesos ab senyors despuys que lo dit Spital és estat creat, dels quals són estades preses cartes en poder d'en Johan Torró, notari de Barcelona". Registre dels contractes d'afermament d'infants de l'Hospital com a aprenents o criats/criades de menestrals i habitants de Barcelona. S'hi recull la data del contracte i el nom del notari en mans del qual es redacta, Joan Torró, els actuants, és a dir el prior de l'Hospital, la persona contractant i el nen; als marges, el nom del nen, la quantitat que rebrà al final de l'aprenentatge o com a dot; l'assentament es completa amb incidències posteriors sobre el nen.

Nivell classificació: Interns: Expòsits

Nom del Notari: Joan Torró

Observacions: Al marge d'alguns assentaments es remet al "libre d'infants" en què es recull l'ingrés del nen a l'Hospital. Amb notes afegides posteriorment (la més moderna datada, de 1450). A la contracoberta, del XVI, fragment d'oració llatina. Prové de la col·lecció Ramon Borràs.

Número: 10001

Número de Registre: 25479

Suport: Paper

Mides: 304 x 222 mm

Llengües: Català

Coberta: Pergamí reutilitzat

Folis: f. 1-34 en llapis

Topogràfic: BC AH 696

Localitzacions: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Col·labora!
Tornar als resultats
Nova cerca