Menú superior

Ets a: Home / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dates: 1512-1517 c. Barcelona

Títol: Concòrdia sobre l'herència de Joan Serrallonga, escrivà reial

Contingut: Concòrdia entre els marmessors de Joan Serrallonga, escrivà reial i notari de Barcelona -Joan de Requesens, bisbe de Cefalù, Joan Busquets, canonge i ardiaca del Mar a la seu de Barcelona, i Miquel Benet Luques, mercader-, els administradors de l'Hospital de la Santa Creu -Antoni Arnau Pla, canonge, Joan Berenguer Aguilar i Guillem Bret, ciutadans, i el citat Busquets-, d'una banda, i Joan Llobet, mercader de Barcelona, de l'altra, sobre el viatge que Llobet emprendrà abans del pròxim setembre a Amèrica i altres llocs per recuperar i gestionar els béns del difunt, de qui es diu que ha fet hereu l'Hospital, rumor que també ha de confirmar.

Nivell classificació: Patrimoni: Herències i llegats: Serrallonga, J.

Observacions: Olim BC AH Capsa 37

Número: 23534

Suport: Paper

Mides: 305 x 215 mm

Llengües: Català

Folis: 2 f.

Documentació relacionada: 12834

Topogràfic: AH 5105

Localitzacions: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Col·labora!
Tornar als resultats
Nova cerca