Menú superior

Ets a: Home / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dates: 1793-1845. Barcelona

Títol: Recull de llibres i plecs d'entrades de malalts i òbits de l'Hospital i hospitals provisionals de Barcelona

Contingut: Recull factici de llibres i plecs d'entrades de malalts a l'Hospital de la Santa Creu: 1) "Libro 1º para notar las entradas, salidas o mortuorio de los presidiarios enfermos que traen a este Hospital general de Santa Cruz de Barcelona [...]": oficial que diposita el pres (grau), data d'ingrés, nom, procedència i/o família, data de sortida o mort (11 de març de 1839 - 3 d'agost de 1844; 2 + p. 1-170 + índex s. n.). 2) "Libro 2º para notar las entradas, salidas y mortuorios de los presidiarios enfermos que traen a este Hospital [...]": ídem (7 d'agost de 1844-24 d'agost de 1845; 2 + p. 1-23). 3) "Libro de las partidas de óbitos donde están notados todos los individuos que fallecieron en este lazareto incomunicado extramuros de la ciudad de Barcelona, llamado de la Torre de la Virreyna del Perú, siendo su capellán el reverendo padre fray Magín Matas, franciscano, difinidor honorario, debidamente autorizado por el yllustre señor don Pedro Joaquín de Broto, provisor y vicario general de la silla del obispado de Barcelona [...]": certificats de defunció de víctimes de l'epidèmia de febre groga (28 d'agost-17 de setembre de 1821; 1 + p. 1-20). 4) "Asiento de los difuntos contenidos en el alfabeto anterior [veg. doc. 6], estractado del libro nº 1ro de entrados, salidos y muertos": llibre d'òbits de l'hospital provisional del Seminari durant l'epidèmia de febre groga, amb nom, estat, procedència i/o família, ofici, adreça, edat (14 de setembre-8 de desembre de 1821; 1 + f. 1-88; amb índex: veg. doc. 6). 5) "Relación de las personas habitantes en la parroquia de [en blanc] [...]": relacions mensuals de defuncions, amb nom, edat, procedència, professió, estat, dades dels pares, dia de la mort, observacions, sexe, totals (desembre 1822-gener 1823; 4 f.). 6) Índex alfabètic de 4) (24 f. s. n.). 7) "Enfermos que murieron en el lazareto sucio de Nazaret desde el día 22 de agosto hasta que se levantó año 1821": llibre d'òbits del llatzeret de Natzaret durant l'epidèmia de febre groga fins al trasllat a l'hospital del Seminari, amb nom, edat, estat, procedència, ofici, dates d'ingrés i mort; dut per l'infermer major Josep Domènech (22 d'agost-12 de setembre de 1821; 3 f. s. n.); 8) "Libro de entradas, salidas y muertos de los enfermos acometidos de la fiebre amarilla en el año de 1821": llibre d'entrades de malalts de l'Hospital del Seminari durant l'epidèmia de febre groga, ídem, dut per J. Domènech com a comissari d'entrades (13 de setembre-15 de desembre de 1821; 1 + p. 1-240 + 1). 9) "Relación de los prisioneros de guerra franceses que han muerto en los hospitales de esta plaza": llista mensual de defuncions als hospitals i quarters de Barcelona (no s'especifiquen, però es fa al·lusió al convent de Sant Agustí i a certificats de defunció de la parròquia de Sant Just), amb el regiment, classe, nom, data de la mort, entre juny 1793-novembre 1795 (Barcelona, 12 de juliol de 1796; 12 f. s. n.).

Nivell classificació: Interns / Interns: Soldats

Observacions: Amb documentació solta: cèdules d'ingressats, ordres del vicari del bisbat perquè es corregeixin assentaments (al doc. 8, adreçada al prior de l'Hospital com a responsable dels llibres d'entrades de l'"hospital epidémico del Seminario", 1822), certificats, etc.

Número: 27021

Suport: Paper

Mides: 325 x 220 mm

Llengües: Castellà

Coberta: Pergamí

Folis: numeracions parcials

Topogràfic: AHSCSP Llibres registre entrades i sortides de malalts. Vol. IV. Inv. 2. Llibre 0.22

Localitzacions: Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Per consultar el document adreceu-vos a l'Arxiu Històric de l'Hospital de Sant Pau

Col·labora!
Tornar als resultats
Nova cerca