Menú superior

Ets a: Home / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dates: 1499, [abril]-1509, març. Barcelona

Títol: Llibre d'inventaris de béns de l'Hospital

Contingut: Llibre d'inventaris de béns de malalts morts a l'Hospital de la Santa Creu. Inclou inventaris de la infermeria (f. 58v, etc.). El 1507 consta com a infermer el prevere Joan Serradell.

Nivell classificació: Inventaris i encants

Observacions: Conté, entre d'altres: inventari de llibres -la major part, de dret- de mossèn Planes, prevere beneficiat de la seu, trobats a l'arxiu de l'Hospital (1504); inventari de béns de Bartomeu Masons, notari públic de Barcelona, que ingressà a l'Hospital "propter suam inopiam et egestatem" (1507); inventari de béns del prevere Jaume Rodrigues. Olim AH Capsa 16.

Número: 5453

Número de Registre: 25699

Suport: Paper

Mides: 305 x 230 mm

Llengües: Català / Llatí

Coberta: Pergamí reutilitzat. Coberta: "Inventarium bonorum eorum qui in civitate sive opidi Barcinone Hospitali [...]fati munus implent"

Folis: f. 1-[135] fol. romana

Topogràfic: BC AH 1012

Localitzacions: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Col·labora!
Tornar als resultats
Nova cerca