Menú superior

Ets a: Home / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Cercar col·leccions


Menú esquerreFons històric de l'Hospital de la Santa Creu

Biblioteca de Catalunya - Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dates: 1409, juliol 30-agost 1. Castell de Càller

Títol: Inventari de béns de Martí de Sicília

Contingut: Inventari dels béns que Martí I de Sicília tenia al palau reial de Castell de Càller, ordenat pels marmessors. Conté: 1) Inventari de la guarda-roba, abans dita cambra del racional, custodiada pel cambrer reial Ferran Domingo: vaixella d'or i argent, joies, roba, tapissos i llibres. 2) Inventari de la capella, custodiada per fra Joan Martínez de Mengucho, O.Cist., almoiner reial. 3) Inventari dels següents oficis del palau: cuina, museria, rebost i batalleria.

Nivell classificació: Patrimoni: Herències i llegats: Calça, F. (?)

Nom del Notari: Pere Companyó d'Estanyol, escrivà reial i notari per tots els territoris de la Corona

Observacions: El text presenta diferències amb BC, ms. 178, còpia en poder del notari barceloní Joan Ferrer, editada per J. Rubió, "Inventari dels bens que foren de la marmesoria del rey Martí II de Sicilia", Estudis Universitaris Catalans, IV (1910), p. 399-408. S'hi cita el testament de Martí, del 24 de juliol (ACA, Pergamins de Martí I, 454); marmessors: fra Joan Eiximeno O.F.M, Gil Roderic de Liori, cavaller, el pare -Martí I, absent- i Sanç Roderic de Liori, camarlenc, que no vol fer ús de la marmessoria. Martí havia estat enterrat a la catedral de Castell de Càller el 28 de juliol. L'inventari inclou els següents llibres: Summa de col·lacions de Joan de Gal·les, en català; Meliadux, en francès; unes Ordinacions de la casa; un cançoner i un llibre de caça; a la capella: tres missals, breviari, oficier de missa, col·lector, responser, saltiri, ordinari, pontifical, "un quaern de pergamins per fer cavallers", responser, himnes en cant, oficiari -de la major part s'indica que segueixen el ritus cistercenc i, en un cas, franciscà.

Número: 8065

Número de Registre: 22430

Suport: Pergamí

Mides: 680 x 666 mm

Llengües: Català / Llatí

Documentació relacionada: 15970

Topogràfic: BC Perg. 497

Localitzacions: Biblioteca de Catalunya - Arxiu de l'Hospital

Reproducció: Accés al document

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Col·labora!
Tornar als resultats
Nova cerca