Menú superior

Ets a: Home / Catàlegs / Catàlegs de la BC / Arxiu històric de la BC


Menú esquerreFons i col·leccions documentals de l'Arxiu Històric de la BC

Data: 1400, juny 25

Lloc: -

Contingut: Joan d'Agolats, ciutadà de Vic, ven a Jaume de Puigmeló, una morabatinada de terra plantada de vinya i fruiters al lloc dit "Camp Bonastre" de Gurb, per 66 sous barcelonesos de tern. La venda es fa a reserva dels drets de domini directe del benefici instituït per Pere d'Al·leluia a la capella de Mont-ral, que percep un morabatí anual i el delme de les collites, i del rector de Sant Andreu de Gurb, que en percep les primícies.

Nom Notari: Bernat de Riera, prevere regent de l'escrivania de Gurb pel rector Guillem de Cassovers, notari episcopal.

Observacions: Antic Top.: 1-I-2. Al dors: "1400: nº 8 de Plech 2n. Fa per lo benefici de Alleluya. Venda de una morabatinada de terra, de vinya y altres arbres plantada, siti en lo lloc anomenat Camp Bonastre, …"

Procedència: Compra Solterra

Núm. Registre: 666

Suport: Pergamí

Mides: 295 x 403 mm

Estat Conservació: Molt esgrogueït. De difícil lectura

Tipus de document: Venda

Llengua: Llatí

Topogràfic: Perg. 3

Reproduccions: Accés al document

Per consultar el document identifiqueu-vos i demaneu el document

Col·labora!
Tornar als resultats
Nova cerca