Biblioteca de Catalunya >> RDA >> Concrecions a RDA

CONCRECIONS A RDA


Recopilades pel Servei de Normalització Bibliogràfica de la Biblioteca de Catalunya

Edició 2016

Les Concrecions són el resultat de l'adaptació de les Library of Congress-Program for Cooperative Cataloging Policy Statements (LC-PCC PS) a la pràctica catalogràfica catalana.


Accés a RDA

Taula de continguts

© Biblioteca de Catalunya, 2016


Biblioteca de Catalunya >> RDA >> Concrecions a RDA
(30/09/2016)
snb@bcn.cat