Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Apèndix A

Apèndix A - Subcamps de control


MARC 21 Bibliogràfic
Novembre 2018

Codis de subcamp
$w - Número de control del registre bibliogràfic
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
$6 - Enllaç
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps

Descripcions de subcamps que s'utilitzen per a enllaçar les dades dels camps amb institucions específiques o amb altres camps. Aquests subcamps es defineixen per a diversos camps del format ($w (Número de control del registre bibliogràfic), $0 (Número de control del registre d'autoritat), $5 (Institució a la qual s'aplica el camp)) o per a la majoria de camps ($6 (Enllaç), $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps)) en el format, per això les descripcions es donen totes juntes en aquest apèndix. Els subcamps s'inclouen en les llistes de subcamps a nivell de camp allà on s'hagin definit, amb referències a aquest apèndix.


CODIS DE SUBCAMP

$w - Número de control del registre bibliogràfic
Número de control del sistema del registre bibliogràfic relacionat i precedit del codi MARC, entre parèntesis, per a l'agència a la qual s'aplica el número de control. Vegeu MARC Code List for Organizations als llistats de fonts usades en els registres MARC 21.
800 1#$aNegt, Oskar$tSchriften.$vBd. 2$w(DE-101b)967682460
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
El subcamp $0 conté el número de control del registre d'autoritat o de classificació relacionat, o un número normalitzat com ara un ISNI (International Standard Name Identifier). Aquests identificadors poden estar en forma textual o com un URI. Si l'identificador és textual, el número de control o identificador va precedit pel codi MARC d'organització apropiat (per a un registre d'autoritat relacionat) o pel codi de la font de l'identificador normalitzat (per a un esquema d'identificador normalitzat), entre parèntesis. Quan l'identificador es dóna en la forma de protocol de recuperació Web, per exemple, HTTP URI, no va precedit de parèntesis.
El subcamp $0 pot contenir un URI que identifica un nom o una etiqueta per a una entitat. Quan és desreferenciat, l'URI assenyala una informació que descriu aquest nom. Un URI que identifiqui directament l'entitat mateixa va contingut en el subcamp $1.
Vegeu MARC Code List for Organizations per als llistats de codis d'organització i Standard Identifier Source Codes dels sistemes de codis per als identificadors normalitzats. El subcamp $0 és repetible per als diferents números de control o identificadors.
100 1#$aBach, Johann Sebastian.$4aut$0(DE-101c)310008891
100 1#$aTrollope, Anthony,$d1815-1882.$0(isni)1234567899999799
710 2#$aCalifornia Poets in the Schools (Project),$eissuing body,$epublisher.$0http://id.loc.gov/authorities/names/n85319780$1http://id.loc.gov/rwo/agents/n85319780
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
El subcamp $1 conté un URI que identifica una descripció d'una entitat, de vegades s'hi fa referència com a una cosa, un objecte del món real (Real World Object, RWO), ja sigui real o conceptual. Quan és desreferenciat, l'URI assenyala una descripció d'aquesta entitat. Un URI que identifica un nom o una etiqueta per a una entitat va contingut en un $0.
100 1#$aObama, Michelle,$d1964-$0http://id.loc.gov/authorities/names/n2008054754$1http://viaf.org/viaf/81404344
100 1#$aSanta Claus$0http://id.loc.gov/authorities/names/no2015039717$1http://dbpedia.org/resource/Santa_Claus
710 1#$aJemison, Mae,$d1965-$0http://id.loc.gov/authorities/names/n95004729$1http://id.loc.gov/rwo/agents/n95004729
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Codi MARC de la institució o organització que té la còpia a la qual s'apliquen les dades del camp. Pot ser que les dades del camp no s'apliquin a la descripció universal del document, o pot ser que s'apliquin de manera universal al document, però que siguin d'interès per a la localització citada.
Vegeu MARC Code List for Organizations per a la llista de fonts usades en ele registres MARC 21.
500 ##$aFrom the papers of the Chase family.$5DLC
500 ##$aThe Library of Congress copy has bookplate of the Benedictine Monastery in Grafschaft; inscribed by Thomas Jefferson.$5DLC
500 ##$aPlates 4, 5, and 9 are wanting.$5DLC
500 ##$aUniversity Library's copy has ms. notes by author on endpapers.$5WU
583 ##$aQueued for preservation$c19861010-$ePriority$fTitle IIC project$5DLC
655 ##$aAnnotations (Provenance)$zSweden$y18th century.$2rbprov$5MH-H
710 2#$aBridgewater Library,$dformer owner.$5NjP
700 1#$aKissinger, Henry,$d1923-$5DLC
$6 - Enllaç
Dades que enllacen els camps que són representacions recíproques en escriptures diferents. El subcamp $6 pot contenir el número de l'etiqueta d'un camp associat, un número d'ocurrència, un codi que identifica la primera escriptura trobada en una lectura del camp feta d'esquerra a dreta i una indicació que l'orientació de la visualització de les dades del camp és de dreta a esquerra. Es pot enllaçar un camp regular (altre que 880) amb un o més camps 880 que inclouen representacions de les mateixes dades en escriptures diferents. S'estructura de la manera següent:
$6 [etiqueta d'enllaç]-[número d'ocurrència]/[codi d'identificació de l'escriptura]/[codi d'orientació del camp]
El subcamp $6 és sempre el primer subcamp del camp.
Les descripcions de models de registres en més d'una escriptura, amb exemples, són a la secció Registres en més d'una escriptura; les especificacions per al camp 880 són al mateix camp 880; les especificacions dels conjunts de caràcters i dels repertoris de les escriptures són a MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.
Etiqueta d'enllaç i número d'ocurrència - La part de l'etiqueta d'enllaç conté el número d'etiqueta del camp associat. Aquesta part va seguida immediatament d'un guionet i del número d'ocurrència de dos dígits. S'assigna un número d'ocurrència diferent a cada conjunt de camps associats dins d'un mateix registre. La funció del número d'ocurrència és la de permetre agrupar els camps associats (i no la d'ordenar seqüencialment els camps dins el registre). Es pot assignar a l'atzar un número d'ocurrència a cada un dels conjunts de camps associats. Un número d'ocurrència de menys de dos dígits es justifica a la dreta i la posició no usada conté un zero.
100 1#$6880-01$a[Encapçalament en escriptura llatina]
880 1#$6100-01/(N$a[Encapçalament en escriptura ciríl·lica]
245 10$6880-03$aSosei to kako :$bNihon Sosei Kako Gakkai shi.
880 10$6245-03/$1$a[Títol en escriptura japonesa]: $b[Subítol en escriptura japonesa] .
[L'escriptura principal és en escriptura llatina; l'escriptura alternativa és en escriptura japonesa]
100 1#$6880-01$a[Nom en escriptura xinesa] .
880 1#$6100-01/(B$aShen, Wei-pin.
[L'escriptura principal és en escriptura xinesa; l'escriptura alternativa és en escriptura latina]
Quan no hi ha cap camp associat amb el qual s'enllaci el camp 880, el número d'ocurrència del subcamp $6 és 00. S'utilitza quan una agència vol separar escriptures en un registre (Vegeu Registres en més d'una escriptura). La part de l'etiqueta d'enllaç del subcamp $6 ha de contenir l'etiqueta que hauria tingut el camp regular associat si hagués existit en el registre.
880 ##$6530-00/(2/r$a[Informació del format físic addicional disponible en escriptura hebrea]
[El camp 880 no està enllaçat amb un camp associat. El número d'ocurrència és 00.]
Codi d'identificació d'escriptura - El número d'ocurrència va seguit immediatament d'una barra (/) i del codi d'identificació d'escriptura. Aquest codi identifica l'escriptura alternativa trobada en el camp. S'utilitzen els codis següents:
Codi  Escriptura
(3  Àrab
(B  Llatina
$1  Xinesa, japonesa, coreana
(N  Ciríl·lica
(S  Hebrea
(2 Grega
880 1#$6100-01/(N$a[Encapçalament en escriptura ciríl·lica]
Aquests codis es van definir en base a les seqüències d'escapament del joc de caràcters codificat de MARC-8 definit d'acord amb la ISO IEC 2022, "Character Code Structure and Extension Techniques" (equivalent a ANSI X3.41, "Code Extension Techniques for Use with 7-bit and 8-bit Character Sets"). Els codis es descriuen a MARC character set documentation.
En un entorn Unicode, els codis d'identificació d'escriptura es poden obtenir, en canvi, de la ISO 15924 "Codes for the representation of names of scripts". Es poden utilitzar tant els valors alfabètics (que consisteixen en quatre lletres) com els valors numèrics (que consisteixen en tres dígits).
880 1#$6100-01/Cyrl$a[Encapçalament en escriptura ciríl·lica]
880 1#$6100-01/220$a[Encapçalament en escriptura ciríl·lica]
No cal que el camp sencer estigui en l'escriptura identificada en el subcamp $6. Quan hi ha més d'una escriptura en el camp, el subcamp $6 ha de contenir la identificació de la primera escriptura alternativa trobada en la lectura del camp feta d'esquerra a dreta.
Cal assenyalar també que el codi d'identificació d'escriptura s'utilitza en el camp 880, subcamp $6, però aquest element generalment no s'utilitza en el subcamp $6 del camp regular associat. En el camp associat, s'entén que les dades estan en l'escriptura principal del registre.
Codi d'orientació - En un registre MARC, el contingut del camp 880 s'anota sempre en el seu ordre lògic, del primer caràcter fins a l'últim, independentment de l'orientació del camp. En la visualització del camp, l'orientació del camp per defecte és d'esquerra a dreta. Quan el camp conté text orientat de dreta a esquerra, el codi d'identificació d'escriptura va seguit d'una barra (/) i del codi d'orientació de camp. El codi d'orientació de camp MARC per a les escriptures de dreta a esquerra és la lletra r. El codi d'orientació només s'inclou en els camps orientats de dreta a esquerra, ja que l'orientació d'esquerra a dreta és l'orientació per defecte en els camps 880. (Vegeu MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media per a una descripció detallada de l'orientació del camp.)
110 2#$6880-01$a[Encapçalament en escriptura llatina]
880 2#$6110-01/(2/r$a[Encapçalament en escriptura hebrea enllaçada amb un camp associat]
Cal assenyalar que el codi d'orientació s'utilitza al camp 880, subcamp $6, però aquest element no s'utilitza generalment per al subcamp $6 del camp regular associat. En el camp associat, s'entén que les dades estan en l'orientació usual de l'escriptura o escriptures principals del registre.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Identifica els camps enllaçats, i també pot proposar una seqüència per als camps enllaçats. El subcamp $8 es pot repetir per tal d'enllaçar un camp amb més d'un altre grup de camps. L'estructura i la sintaxi de l'enllaç de camps i del subcamp de número de seqüència és:
$8 [número d'enllaç].[número de seqüència]\[tipus d'enllaç de camps]
Cal assenyalar que el subcamp $8 es defineix de manera diferent al camp 852 on s'utilitza per a seqüenciar registres de fons relacionats. Per a més informació, vegeu la descripció del subcamp $8 del camp 852 a Format MARC 21 concís per a dades de fons.
El número d'enllaç és el primer element del subcamp i es requereix quan s'utilitza el subcamp. És un número sencer de longitud variable que apareix al subcamp $8 de tots els camps que s'han d'enllaçar. Els camps amb el mateix número d'enllaç es consideren enllaçats.
El número de seqüència va separat del número d'enllaç amb un punt ".", i és opcional. És un número sencer de longitud variable que es pot utilitzar per a indicar l'ordre relatiu de visualització dels camps enllaçats (els números de seqüència menors es visualitzen abans que els majors). Quan s'utilitza ha d'aparèixer a tots els subcamps $8 que contenen el mateix número d'enllaç.
El tipus d'enllaç de camps va separat de les dades precedents amb una barra inversa "\". És un codi que indica el motiu de l'enllaç i va a continuació del número d'enllaç, o número de seqüència si n'hi ha. El tipus d'enllaç de camp és requerit excepte quan el $8 s'utilitza per a enllaçar i seqüenciar els camps de fons 85X-87X. En el MARC s'han definit els següents tipus d'enllaç de camps per ser usats en el subcamp $8:
a - Acció
Enllaça un o més camps amb un altre camp relatiu a les accions de processament o de referència. Aquest codi s'utilitza normalment només si hi ha més d'un camp 5XX relacionat amb un altre camp 5XX.
541 ##$81.1\a$3Public School and College Authority and Trade School and Junior College Authority project files$aFinance Dept.$cTransferred
583 ##$81.2\a$aAppraised$c198712-$ltjb/prr
583 ##$81.3\a$aScheduled$c19880127$ksrc/prr
583 ##$81.4\a$aArranged$c19900619$kmc/dmj
583 ##$81.5\a$aProcessed level 2$b90.160$c19901218$kmc/dmj
c - Document constituent
Usat en un registre de recull, o en un document únic que consta d'unitats constituents identificables, per tal d'enllaçar els camps relacionats amb les unitats constituents. Tots els altres elements no enllaçats en el registre pertanyen al conjunt del recull o al document.
245 10$aBrevard Music Center$nProgram #24$h[enregistrament sonor].
505 0#$aFrom my window / Siegmesiter (world premiere) - Don Giovanni. Il mio tesorof [i.e. tesoro] / Mozart - Martha. M’appari / Flotow - Turandot. Nessun dorma / Puccini - Pines of Rome / Respighi.
650 #0$81\c$aSuites (Orchestra), Arranged.
650 #0$82\c$83\c$84\c$aOperas$xExcerpts.
650 #0$85\c$aOperas$xExcerpts.
700 1#$82\c$84\c$aDi Giuseppe, Enrico,$d1938-$4prf
700 12$81\c$aSiegmeister, Elie$d1909-$tFrom my window;$oarr.
700 12$82\c$aMozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791.$tDon Giovanni.$pMio tesoro.
700 12$83\c$aFlotow, Friedrich von,$d1812-1883.$tMartha.$pAch! So fromm, ach! so traut.$lItalian
700 12$84\c$aPuccini, Giacomo,$d1858-1924.$tTurandot.$pNessun dorma.
700 12$85\c$aRespighi, Ottorino$d1879-1936.$tPini di Roma.
p - Procedència de les metadades
Usat en un registre per a enllaçar un camp amb un altre camp que conté informació sobre la procedència de les metadades anotades en el camp enllaçat.
082 $81\p$a004$222/ger$qDE-101
883 0#81\p$aparallelrecordcopy$d20120101$x20141231$qNO-OsNB
r - Reproducció
Usat en un registre d'una reproducció per a identificar els camps enllaçats ja que contenen informació referida només a la reproducció. Les altres informacions descriptives del registre pertanyen a l'original (amb l'excepció del camp 007 (Camp fix de descripció física), de la posició 23 (Forma del document) del camp 008 (Elements de longitud fixa: Llibres, Música, Recursos continus o Material mixt), del camp 245 subcamp $h (Menció del títol/tipus de suport) i del camp 533 (Nota de reproducció)).
007/00 h
<microforma>
008/23 a
<Microfilm>
245 04$aThe New-York mirror, and ladies' literary gazette$h[microforma]
533 ##$aMicrofilm$bAnn Arbor, Mich. :$cUniversity Microfilms,$d1950.$e3 bobines de microfilm; 35 mm$f(American periodical series, 1800-1850 : 164-165, 785)
830 #0$84\r$aAmerican periodical series, 1800-1850 ;$v164-165, 785.
u - Enllaç general, tipus sense especificar
Usat en els casos en què un enllaç específic no és apropiat. El codi "u" pot servir com a valor per defecte quan no hi ha informació sobre el motiu de l'enllaç disponible.
082 04$81\u$a779.994346228092$qDE-101$222/ger
085 ##$81\u$b779
085 ##$81\u$s704.949
085 ##$81\u$s943
085 ##$81\u$z1$s092
085 ##$81\u$z2$s4346228
245 10$a-Der- Bodensee$b= Lake Constance$cHolger Spierling ; mit Texten von Iris Lemanczyk ; Übersetzung: Global-Text, Heidelberg, Timothy Gilfoid
x - Seqüenciació general
Usat per a fer un enllaç entre camps per a mostrar una seqüència entre ells. Pot ser una seqüència que ordeni les parts d'un camp llarg que ha estat dividit, que indiqui la importància relativa dels camps dins la seqüència, o que sigui utilitzat amb altres finalitats de seqüenciació. La utilització del número de seqüència en el $8 és requerida quan s'utilitza aquest codi.
505 00$81.1\x$tThree articles reviewing Hoeffding's work.$tWassily Hoeffding's Work in the Sixties /$rKobus Oosterhoff and Willem van Zwet.$tThe Impact of Wassily Hoeffding's Work on Sequential Analysis /$rGordon Simons.$tThe Impact of Wassily Hoeffding's Research on Nonparametrics /$rPranab Kumar Sen ...
505 80$81.2\x$tThe role of assumptions in statistical decisions.$tDistinguishability of sets of distributions. (The case of independent and identically distributed random variables) /$rWassily Hoeffding and J. Wolfowitz ...
505 80$81.3\x$tUnbiased range-preserving estimators.$tRange preserving unbiased estimators in the multinomial case.$tAsymptotic normality.$tHajek's projection lemma.
[Aquest exemple mostra un camp 505 llarg partit en parts més petites]

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$w - Número de control del registre bibliogràfic [NOU, 2007]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [REDEFINIT, 2010]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [REDESCRIT, 2016]
El 2016, el requeriment de precedir un URI desreferenciable (com ara un HTTP URI) en el subcamp $0 amb el codi de prefix entre parèntesis "(uri)" va ser eliminat.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [REDESCRIT, 2017]
El 2017, l'abast del subcamp $0 va ser ampliat per incloure el número de control del registre de classificació.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$6 - Enllaç [REDESCRIT, 2018]
Abast del $6 ampliat per permetre l'enregistrament dels codis d'identificació d'escriptura obtinguts d'ISO 15924.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
      a - Acció [NOU, 2004]
      u - Seqüenciació general, tipus sense especificar [NOU, 2016]
      x - Seqüenciació general [NOU, 2004]
      p - Procedència de les metadades [NOU, 2012]

(28/03/2019) snb@bnc.cat