Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic

FORMAT MARC 21 PER A DADES BIBLIOGRÀFIQUES


Traducció de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya
Traducció de: MARC 21 Format for Bibliographic Data
Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office

Edició 1999
Actualització núm. 1 (Octubre 2001) fins Actualització núm. 37 (Desembre 2023)

Aquesta publicació en línia proporciona accés a les versions completa i concisa del Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques. El format bibliogràfic "complet" conté les descripcions detallades de cada element, juntament amb els exemples, les convencions d'entrada, i les seccions d'història. El format bibliogràfic "concís" conté les descripcions abreujades de cada element, juntament amb els exemples.

Els canvis en el Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques resultants de l'Actualització núm. 37 (Desembre 2023) es visualitzen en vermell. La data situada en la capçalera de la versió completa de cada un dels camps indica el darrer mes i any d'actualització.


Taula de continguts

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2012-2024
DL. B. 16808-2012


Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic
(02/02/2024)
snb@bcn.cat