Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 80X-83X

80X-83X - Camps d'entrada secundària de col·lecció


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.

"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

800 - Entrada secundària de col·lecció - Nom personal (R) Complet | Concís
810 - Entrada secundària de col·lecció - Nom d'entitat (R) Complet | Concís
811 - Entrada secundària de col·lecció - Nom de congrés (R) Complet | Concís
830 - Entrada secundària de col·lecció - Títol uniforme (R) Complet | Concís

DEFINICIÓ I ABAST

Els camps 800-830 contenen entrades secundàries de col·lecció per a les col·leccions associades amb un títol. Aquests camps s'utilitzen per traçar una entrada secundària de col·lecció quan la forma de la col·lecció present en un camp 490 Menció de col·lecció no pot servir addicionalment d'entrada secundària de col·lecció.

Les descripcions del primer indicador i de tots els codis de subcamp, així com les convencions d'entrada per als camps 800, 810, 811, i 830 es donen a les seccions d'Informació general: X00, X10, X11, i X30. El segon indicador es descriu a la secció específica de cada camp.


HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 840 - Entrada secundària de col·lecció - Títol [OBSOLET, 1980]
El camp 840 va quedar obsolet quan es va prendre la decisió d'utilitzar el camp 830 tant per als títols uniformes com per als títols convencionals que no s'entren sota un nom. Per al camp 840, el primer indicador estava sense definir, el segon es va definir per als caràcters ignorats en la intercalació (valors 0-9). Els codis de subcamp eren: $a (Títol), $h (Tipus de suport), $v (Volum o número).


(03/05/2012) snb@bnc.cat