Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 80X-83X >> 830

830 - Entrada secundària de col·lecció-Nom títol uniforme (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Caràcters ignorats en la intercalació
0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació
1-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació

Codis de subcamp
$a - Títol uniforme (NR)
$d - Data de signatura d'un tractat (R)
$f - Data d'una obra (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$h - Tipus de suport (NR)
$k - Subencapçalament de forma (R)
$l - Llengua de l'obra (NR)
$m - Repartiment de l'execució (música) (R)
$n - Número de part/secció d'una obra (R)
$o - Menció d'arranjament (música) (NR)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$r - Tonalitat (música) (NR)
$s - Versió (R)
$t - Títol de l'obra (NR)
$v - Designació de volum/designació de seqüència (NR)
$w - Número de control del registre bibliogràfic (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Provinença de les dades (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
    /0 - Tipus de registre
    /1 - Nivell bibliogràfic
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària de col·lecció consistent en un títol de col·lecció.

Un camp 830 es justifica generalment per una menció de col·lecció (camp 490) o per una nota general (camp 500) relatives a la col·lecció. Per a les reproduccions, es pot justificar amb una menció de col·lecció en el subcamp $f del camp 533 (Nota de reproducció).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els codis de subcamp, així com les convencions d'entrada per al camp 830, es donen en la secció X30 Títols uniformes-Informació general. Com que el segon indicador és diferent per als diversos camps, no es descriu en la secció d'informació general, sinó que es descriu a continuació.

INDICADORS

Segon indicador - Caràcters ignorats en la intercalació
Nombre de caràcters associats amb un article definit o indefinit (per exemple, Le, An) al començament d'un títol que són ignorats en els processos d'ordenació i intercalació.
0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació
Cap caràcter de l'article inicial ignorat en la intercalació.
Els signes diacrítics o els caràcters especials al començament d'un camp de títol, que no comença amb un article inicial, no són comptats com a caràcters ignorats en la intercalació. Un article inicial definit o indefinit pot ser esborrat en la formulació del camp de títol. Si l'article es conserva però no ha de ser ignorat en els processos d'ordenació i intercalació, s'utilitza el valor 0.
830 #0$aWonders of man series.
[El títol complet és The Wonders of man series.]
1-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació
Un valor altre que zero indica que el títol comença amb un article definit o indefinit que és ignorat en els processos d'ordenació i intercalació. Qualsevol signe diacrític, espai o signe de puntuació associat amb l'article i qualsevol espai o signe de puntuació que precedeix el primer caràcter d'intercalació s'inclou en el compte de caràcters ignorats. Els signes diacrítics, però, associats amb el primer caràcter d'intercalació no s'inclouen en el compte de caràcters ignorats.
La pràctica catalogràfica comuna és la d'ometre els articles inicials ignorats en la intercalació en els processos d'ordenació i intercalació, per tant, és poc probable que els valors 1-9 siguin utilitzats en el camp 830.

EXEMPLES

490 1#$aSport : bulletin of the Physical Education and Sports Department of the International Union of Students ;$vv. 10
830 #0$aSport (International Union of Students. Physical Education and Sports Dept.) ;$vv. 10.
490 1#$aMonograph / University Extension, UCLA, Department of Continuing Education in Health Sciences, UCLA School of Medicine and UCLA School of Public Health
830 #0$aMonograph (University of California, Los Angeles. Dept. of Continuing Education in Health Sciences)
490 1#$aMusica da camera ;$v72
830 #0$aMusica da camera (Oxford University Press) ;$v72.
490 1#$aBasic nursing skills ;$vtape 14
830 #0$aBasic nursing skills (Robert J. Brady Company) ;$vtape 14.
533 ##$aMicrofitxa.$bGlen Rock, N.J. :$cMicrofilming Corp. of America,$d1975.$e66 microfitxes$f(The Gerritsen collection of women's history).
830 #0$aGerritsen collection of women's history.
490 1#$aThe Teenage years
830 #0$aTeenage years.$h[Enregistrament vídeo]
490 1#$aBibliographies of modern authors,$x0749-470X ;$vno. 27
830 #0$aBibliographies of modern authors (San Bernardino, Califòrnia.) ;$vno. 27.
830 #0$31980:$aDHEW publication,$x0090-0206.
830 #0$31982-$aDHHS publication,$x0276-4733.
830 #0$3<May 1986->$aTourism research series.
830 #0$3v. 1-8$aCollection Byzantine,$x0223-3738.
830 #0$3v. 9$aCollection des universités de France,$x0184-7155.
830 #0$aDigital dictionaries of South Asia.$5ICU
830 #0$aCornell University Library historical math monographs.$5COO
830 #0$aFasteners$v5$w(DE-101)550955267$7am

(21/09/2022) snb@bnc.cat