Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 80X-83X >> 811

811 - Entrada secundària de col·lecció-Nom de congrés (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Tipus d'element d'entrada de congrés
0 - Nom en ordre invers
1 - Nom de jurisdicció
2 - Nom en ordre directe
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)
$c - Lloc de congrés (R)
$d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (R)
$e - Entitat subordinada (R)
$f - Data d'una obra (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$h - Tipus de suport (NR)
$j - Terme de relació (R)
$k - Subencapçalament de forma (R)
$l - Llengua de l'obra (NR)
$n - Número de part/secció/congrés (R)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$q - Nom de congrés precedit del nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)
$s - Versió (R)
$t - Títol de l'obra (NR)
$u - Afiliació (NR)
$v - Designació de volum/designació de seqüència (NR)
$w - Número de control del registre bibliogràfic (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Provinença de les dades (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$4 - Relació (R)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
    /0 - Tipus de registre
    /1 - Nivell bibliogràfic
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària de col·lecció d'autor/títol en la qual la part de l'autor és un nom de congrés.

Un camp 811 es justifica generalment per una menció de col·lecció (camp 490) o per una nota general (camp 500) relatives a la col·lecció. Per a les reproduccions, es pot justificar amb una menció de col·lecció en el subcamp $f del camp 533 (Nota de reproducció). Les entrades secundàries de col·lecció de congrés entrades subordinadament a una entitat s'anoten en un camp 810.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els codis de subcamp, així com les convencions d'entrada per al camp 811, es donen en la secció X11 Noms de congrés-Informació general. Com que el segon indicador és diferent per als diversos camps, no es descriu en la secció d'informació general, sinó que es descriu a continuació.

INDICADORS

Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

EXEMPLES

490 1#$aNutrition and food science ;$vv. 1
811 2#$aInternational Congress of Nutrition$n(11è :$d1978 :$cRio de Janeiro, Brasil).$tNutrition and food science ;$vv. 1.
490 1#$aDelaware symposia on language studies ;$v4
811 2#$aDelaware Symposium on Language Studies.$tDelaware symposia on language studies ;$v4.
811 2#$aCongrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques$n(17è :$d1983 :$cAis de Provença, França).$tActes du XVIIème Congrès international de linguistique et philologie romanes ;$vvol. no. 5.

(21/09/2022) snb@bnc.cat