Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Camps d'encapçalament >> X00

X00 - Noms personals-Informació general


MARC 21 Bibliogràfic
Juliol 2022

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.
"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

100 - Entrada principal - Nom personal (NR) Complet | Concís
600 - Entrada secundària de matèria - Nom personal (R) Complet | Concís
700 - Entrada secundària - Nom personal (R) Complet | Concís
800 - Entrada secundària de col·lecció - Nom personal (R) Complet | Concís

Primer indicador
Tipus d'element d'entrada de nom personal
0 - Nom de pila
1 - Cognom
3 - Nom de família
Segon indicador
100 - Sense definir
# - Sense definir

600 - Tesaurus
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
2 - Medical Subject Headings
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
4 - Font no especificada
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - Font especificada en el subcamp $2

700 - Tipus d'entrada secundària
# - Cap informació proporcionada
2 - Entrada analítica

800 - Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
Part del nom
$a - Nom personal (NR)
$b - Numeració (NR)
$c - Títols i paraules associats a un nom (R)
$d - Dates associades a un nom (NR)
$e - Terme de relació (R)
$j - Qualificador d'atribució (R)
$q - Forma completa del nom (NR)
$u - Afiliació (NR)
$4 - Relació (R)

Part del títol
$f - Data d'una obra (NR)
$h - Tipus de suport (NR) [600/700/800]
$i - Informació de relació (R) [700]
$k - Subencapçalament de forma (R)
$l - Llengua de l'obra (NR)
$m - Repartiment d'execució (música) (R) [600/700/800]
$n - Número de part/secció/congrés (R)
$o - Menció d'arranjament (música) (NR) [600/700/800]
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$r - Tonalitat (música) (NR) [600/700/800]
$s - Versió (R) [600/700/800]
$t - Títol de l'obra (NR)
$v - Designació de volum/designació de seqüència (NR) [800]
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) [700/800]
Parts del nom i del títol
$g - Informació miscel·lània (R)

Part de la subdivisió de matèria
$v - Subdivisió de forma (R) [600]
$x - Subdivisió general (R) [600]
$y - Subdivisió cronològica (R) [600]
$z - Subdivisió geogràfica (R) [600]

Subcamps de control
$w - Número de control del registre bibliogràfic (R) [800]
$y - Provinença de les dades (R) [800]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR) [600/700/800]
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR) [700/800]
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR) [800]
$7 - Provinença de les dades (R) [100/600/700]
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Els designadors de contingut identifiquen els subelements que ocorren en els camps de nom personal construïts amb les regles de catalogació i de construcció de tesaurus generalment acceptades (per exemple, Regles anglo-americanes de catalogació (AACR 2), Library of Congress Subject Headings (LCSH)). Els noms personals usats en encapçalaments de matèria en forma de frase (per exemple, Joan, Baptista, sant, en l'Alcorà) van continguts en els camps 650 (Entrada secundària de matèria-Terme temàtic).

Les pautes d'aplicació de tots els designadors de contingut, excepte el segon indicador, es donen en aquesta secció. Una llista dels camps específics dels designadors de contingut i de les pautes d'aplicació del segon indicador es proporcionen en la descripció de cada camp específic X00.

INDICADORS

Primer indicador - Tipus d'element d'entrada de nom personal
Valor que identifica la forma de l'element d'entrada del camp. Els valors fan la distinció entre noms de pila, cognoms i noms de família usats com element d'entrada.
0 - Nom de pila
L'encapçalament comença amb un nom de pila o és un nom consistent en paraules, frases, inicials, lletres separades, o numerals que són formatats en ordre directe.
100 0#$aJoan,$cBaptista, sant.
700 0#$aFather Divine.
100 0#$a"BB",$d1905-
100 0#$a110908.
100 0#$aA. de O.
100 0#$aDr. X.
100 0#$aAuthor of The diary of a physician,$d1807-1877.
[Nom com a frase formatat en ordre directe.]
700 0#$aR. M. B.
[Inicials que representen un nom en ordre directe.]
600 07$aNorodom Sihanuk,$cpríncep,$d1922-$2lemac
100 0#$aClaude,$cd'Abbeville, père,$dm. 1632.
100 0#$aHoward.
[És incert si el nom és un nom de pila o un cognom]
100 0#$aFarmer, (and once a grand juror) of Grange County.
[Nom com a frase en ordre directe]
1 - Cognom
L'encapçalament és un cognom formatat en ordre indirecte (cognom, nom de pila) o és un nom sense nom(s) de pila que se sap que és un cognom. Si hi ha incertesa sobre que el nom de pila sigui un cognom, el primer indicador conté el valor 0. Les frases formulades indirectament com un element d'entrada similar a un cognom es tracten com un cognom.
100 1#$aFitzgerald, David.
100 1#$aChiang, Kai-shek,$d1887-1975.
100 1#$aWatson,$cRev.
600 10$aSmith,$dfl. 1813.
[Nom sense nom de pila que se sap que és un cognom]
100 1#$aQ., Mike.
100 1#$aBlackbeard, Author of,$d1777-1852.
[Nom com a frase en ordre indirecte]
100 1#$aLe Conte, John Eatton,$d1784-1860.
100 1#$aEl-Abiad, Ahmed H.,$d1926-
100 1#$aBen Omar, Saidali Bacar,$d1931-
700 1#$aVérez Peraza, Elena,$d1919-
100 1#$aSaint-Germain, Herve de.
100 1#$aP-Orridge, Genesis,$d1950-
700 1#$aSalamín C., Marcel A.
100 1#$aEl Saffar, Ruth S.,$d1941-
100 1#$aLover's opera, Author of The,$d1766-
3 - Nom de familia
L'encapçalament és el nom d'una família, un clan, una dinastia, una casa o un altre grup semblant. El nom pot ser construït en ordre directe o indirecte.
600 37$aOmeia (Dinastia)$2lemac
600 37$aLlull (Família)$2lemac
Segon indicador
El segon indicador és únic de la funció del camp de nom personal. Es descriu als camps següents: 100 (Entrada principal-Nom personal), 600 (Entra secundària de matèria-Nom personal), 700 (Entrada secundària-Nom personal), i 800 (Entrada secundària de col·lecció-Nom personal).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nom personal
El nom pot ser un cognom i/o un nom de pila; lletres, inicials, abreviacions, frases o altres números usats en lloc d'un nom; o un nom de família. Un terme qualificador entre parèntesis associat amb el nom va contingut en el subcamp $c, i una forma més completa del nom afegida com a qualificador va continguda en un subcamp $q.
100 1#$aWilliams, Martha E.
100 0#$aMarcelle,$cTante.
600 37$aBarraquer (Família)$2lemac
700 0#$aSpagna$c(Artista),$dca. 1450-1528.
$b - Numeració
Xifra romana o xifra romana i una part subsegüent d'un nom de pila. Usat només en un encapçalament de nom de pila (primer indicador, valor 0).
100 0#$aJoan Pau$bII,$cpapa,$d1920-2005.
100 0#$aJoan$bII Comnè,$cemperador de l'Imperi Bizantí,$d1088-1143.
$c - Títols i paraules associats a un nom
Inclou informació qualificadora com ara:
Les formes completes del nom entre parèntesis es donen al subcamp $q.
100 1#$aRussell, John,$cmap maker.
100 1#$aSeuss,$cDr.
700 1#$aQueen, Ellery.
600 07$aMoisès$c(Líder bíblic)$2lemac
100 1#$aMasséna, André,$cprince d'Essling,$d1758-1817.
700 0#$aVivekananda,$cSwami,$d1863-1902.
700 1#$aEvans, Montgomery,$cII.
100 1#$aAppleton, Victor,$cII.
100 1#$aByron, George Gordon Byron,$cBaron,$d1788-1824.
100 1#$aBeethoven, Ludwig van,$d1770-1827$c(Esperit)
100 1#$aMunro, Jean,$cPh. D.
600 10$aDrake, Francis,$cSir,$d1540?-1596.
100 1#$aChurchill, Winston,$cSir,$d1874-1965.
100 1#$aWard, Humphrey,$cMrs.,$d1851-1920.
Si l'encapçalament és un cognom seguit directament per un prefix sense noms de pila o inicials de nom de pila intermedis, el prefix va contingut en el subcamp $c per evitar que sigui processat com un cognom en la cerca i ordenació.
100 1#$aWalle-Lissnijder,$cvan de.
Els títols o paraules múltiples adjacents associats amb un nom van continguts en un únic subcamp $c. El subcamp $c es repeteix només quan les paraules associades amb un nom van separades per subelements continguts en altres subcamps.
700 0#$aCarles Eduard,$cpríncep, nét de Jaume II, rei d'Anglaterra,$d1720-1788.
100 0#$aTomàs,$cd'Aquino, sant,$d1225?-1274.
100 0#$aBlack Foot,$cChief,$dm. 1877$c(Esperit)
[El subcamp $c es repeteix perquè hi ha subelements intermedis.]
$d - Dates associades a un nom
Dates de naixement, mort, activitat o qualsevol altra data utilitzada amb el nom. El qualificador usat amb la data (per exemple, n., m., ca., fl., ?, S.) va contingut també en el subcamp $d.
100 1#$aRodgers, Martha Lucile,$d1947-
100 1#$aLuckombe, Philip,$dm. 1803.
100 1#$aMalalas, John,$dca. 491-ca. 578.
100 1#$aLevi, James,$dfl. 1706-1739.
100 0#$aJoannes Aegidius,$cZamorensis,$d1240 o 41-ca. 1316.
100 0#$aJoannes,$cactuarius,$ds. XIII/XIV.
800 1#$aDangerfield, Rodney,$d1921-
100 1#$aSmith, John,$d1882, 5 ag.
$e - Terme de relació
Designació de funció que descriu la relació entre un nom i una obra, per exemple, ed., comp., il., tr., col·lector.
700 1#$aSmith, Elsie,$d1900-1945,$eil·lustrador.
700 1#$aHecht, Ben,$d1893-1964,$eguió,$edirecció,$eproducció.
Els codis de relació, que també especifiquen la relació d'una persona amb una obra, van continguts en el subcamp $4.
$f - Data d'una obra
Data de publicació usada juntament amb un títol d'una obra en un camp de nom/títol.
700 12$aFreud, Sigmund,$d1856-1939.$tSeleccions.$f1978.
700 12$aHills, John,$csurveyor.$tSketch of Allens Town, June 1778.$f1976.
Les dates afegides entre parèntesis a un títol per distingir entre títols entrats sota el mateix nom no van codificades en subcamps separats. Excepció: Per a la música, vegeu el subcamp $n.
$g - Informació miscel·lània
Element que no pot ser inclòs apropiadament en cap altre subcamp definit. Aquest subcamp està definit per consistència en els camps d'encapçalaments. El subcamp $g és poc probable que sigui utilitzat en un camp X00.
$h - Tipus de suport [600/700/800]
Qualificador de tipus de suport utilitzat juntament amb un títol d'una obra en un camp de nom/títol.
$i - Informació de relació [700]
Designació d'una relació entre el recurs descrit en el camp 7XX i el recurs descrit en els camps 1XX/245 del registre. Pot ser una frase textual no controlada o un valor textual controlat a partir d'una llista de relacions entre recursos bibliogràfics.
245 00$aTriumph :$bfor concert band /$cby Michael Tippett.
700 1#$iparàfrasi de (obra)$aTippett, Michael,$d1905-1998.$tMask of time.
 
Exemple de visualització:
Triumph : for concert band / by Michael Tippett.
  Paràfrasi de Tippett, Michael, 1905-1998. Mask of time.

245 00$aAlice in Wonderland, or, What's a nice kid like you doing in a place like this? /$cHanna-Barbera Productions.
700 1#$iparòdia de (obra)$aCarroll, Lewis,$d1832-1898.$tAlice's adventures in Wonderland.
 
Exemple de visualització:
Alice in Wonderland, or, What's a nice kid like you doing in a place like this? / Hanna-Barbera Productions.
  Paròdia de Carroll, Lewis, 1832-1898. Alice's adventures in Wonderland.
$j - Qualificador d'atribució
Informació d'atribució per als noms quan la responsabilitat és desconeguda, incerta, fictícia, o és un pseudònim. Els qualificadors que s'han d'utilitzar van a continuació del nom d'un artista conegut per l'obra.
100 0#$aE.S.,$cMeister,$ds. XV,$jSeguidor de
100 1#$aReynolds, Joshua,$cSir,$d1723-1792,$jDeixeble de
$k - Subencapçalament de forma
Subencapçalament de forma que apareix en la part del títol d'un camp X00. Els subencapçalaments de forma usats amb noms personals inclouen Seleccions.
700 12$aRibeiro, Tomás,$d1831-1901.$tPoesia.$kSeleccions.$f1984.
700 12$aMelville, Herman,$d1819-1891.$tSeleccions.$f1981.
[La paraula Seleccions s'utilitza com a títol uniforme i va continguda en un subcamp $t.]
700 1#$aBizet, Georges,$d1869-1951.$tCarmen.$kSeleccions.$f1983.
$l - Llengua de l'obra
Nom de la llengua o llengües (o terme representatiu de la llengua, per exemple, Poliglot) d'una obra en un camp de nom/títol.
700 12$aShakespeare, William,$d1564-1616.$tSeleccions.$lAlemany.$f1982.
700 1#$aJacobs, Una.$tSonnen-Uhr.$lAnglès.
700 1#$aBrezina, Otokar,$d1868-1929.$tPoesia.$lPoliglota.
$m - Repartiment d'execució (música) [600/700/800]
Terme o termes que designen el repartiment d'execució (música) usat en un títol uniforme d'una obra en un camp de nom/títol.
700 1#$aBeethoven, Ludwig van,$d1770-1827.$tSonates,$mpiano.$kSeleccions.
700 12$aDebussy, Claude,$d1862-1918.$tSonates,$mflauta, viola, arpa.$f1986.
700 1#$aRies, Ferdinand,$d1784-1838.$tOctets,$mpiano, vent, corda,$nop. 128,$rla bemoll major.
Els elements múltiples contigus en una sola menció del repartiment van continguts en un únic subcamp $m. El subcamp $m es repeteix només quan les mencions del repartiment d'execució van separades per subelements continguts en altres subcamps.
700 1#$aArne, Thomas Augustine,$d1710-1778.$tConcerts,$minstrument de teclat, orquestra.$nnúm. 3.$pCon Spirito,$minstrument de teclat.
[El subcamp $m es repeteix perquè hi ha subelements intermedis]
Si el títol uniforme inclou com a part del repartiment l'abreviació "acomp." o "sense acomp.", l'abreviació s'anota al subcamp $m. L'abreviació "sense acomp." s'anota en el subcamp $t quan no és una addició a la menció de repartiment. Quan una frase com "pianos (2)", "4 mans", etc., van a continuació d'un títol uniforme col·lectiu per a un repartiment d'execució específic, s'ha d'incloure'l en el subcamp $t.
$n - Nom de part/secció d'una obra
Designació de número per a una part/secció d'una obra utilitzada juntament amb un títol en un camp de nom/títol.
En els títols uniformes de música, els números de sèrie, d’opus i d’índex temàtic, o una data utilitzada per distingir una obra d'una altra, van continguts en un subcamp $n.
Les numeracions múltiples alternatives (sovint separades per una coma) van contingudes en un únic subcamp $n. Les numeracions múltiples que són jeràrquiques (sovint separades per un punt) van contingudes en ocurrències separades del subcamp $n.
700 0#$aHomer.$tIlíada.$nLlibre 16-19.$lAnglès.
700 02$aLucreci,$d94-55 aC.$tDe rerum natura.$nLiber 4.$f1987.
700 1#$aTolkien, J. R. R.$q(John Roland Reuel),$d1892-1973.$tLord of the rings.$n2,$pTwo towers.
[La part/secció està numerada i té nom.]
700 12$aMendelssohn-Bartholdy, Felix,$d1809-1847.$tQuartets,$mpiano, corda,$nnúm. 2, op. 2,$rfa menor.$f1972.
700 12$aSchubert, Franz,$d1797-1828.$tImpromptus,$mpiano,$nD. 935.$nnúm. 2.$f1985.
$o - Menció d'arranjament (música) [600/700/800]
L'abreviatura arr. és usada en un títol uniforme d'una obra en un camp de nom/títol.
700 12$aSchubert, Franz,$d1797-1828.$tCançons.$kSeleccions;$oarr.$f1985.
700 12$aMozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791.$tZauberflöte.$kSeleccions;$oarr.$f1985.
$p - Nom de part/secció d'una obra
Designació de nom d'una part o secció d'una obra en un camp de nom/títol.
700 12$aHindemith, Paul,$d1895-1963.$tNobilissima visione.$pMeditation;$oarr.$f1977.
700 12$aPraetorius, Hieronymus,$d1560-1629.$tOpus musicum.$pCantiones sacrae.$pO vos omnes.$f1974.
700 12$aDebussy, Claude,$d1862-1918.$tPreludis,$mpiano,$nllibre 1.$pCollines d'Anacapri.$f1980.
$q - Forma completa del nom
Forma més completa de part del nom que la del subcamp $a.
100 0#$aH. D.$q(Hilda Doolittle),$d1886-1961.
100 1#$aGresham, G. A.$q(Geoffrey Austin)
100 1#$aSmith, Elizabeth$q(Ann Elizabeth)
700 1#$aE., Sheila$q(Escovedo),$d1959-
100 1#$aBeeton,$cMrs.$q(Isabella Mary),$d1836-1865.
100 1#$a`Atthawimonbandit (To),$cPhra,$d1883-1973.
[Nom thai, donat entre parèntesis com a part de l'element d'entrada.]
$r - Tonalitat (música) [600/700/800]
Menció de la tonalitat en que està escrita la música, usada en un títol uniforme per a una obra en un camp de nom/títol.
700 12$aBeethoven, Ludwig van,$d1770-1827.$tSonates,$mpiano,$nnúm. 13, op. 27, núm. 1,$rmi bemoll major.$f1986.
$s - Versió [600/700/800]
Informació sobre la versió, l'edició, etc. usada juntament amb un títol d'una obra en un camp de nom/títol.
700 1#$aHarrison, Tinsley Randolph,$d1900-$tPrinciples of internal medicine.$s9th ed.
800 1#$aShakespeare, William,$d1564-1616.$tObres.$f1981.$sMethuen.
$t - Títol de l'obra
Títol uniforme, un títol de la portada d'una obra, o un títol de col·lecció usat en un camp de nom/títol.
600 10$aShakespeare, William,$d1564-1616.$tHamlet.
700 12$aCendrars, Blaise, 1887-1961.$tSelections.$f1987.
700 12$aVoltaire,$d1694-1778.$tCorrespondència.$kSeleccions.$f1777.

700 12$aKelly, Michael,$d1762-1826.$tLove laughs at locksmiths.$lAnglès.$f1979.
700 12$aPoulenc, Francis,$d1899-1963.$tMúsica per a pianos (2)
$u - Afiliació
Afiliació o adreça del nom.
100 1#$aBrown, B. F.$uChemistry Dept., American University.
$v - Designació de volum/designació de seqüència [800]
Número de volum o una altra designació de seqüència utilitzada conjuntament amb una entrada secundària de col·lecció en el camp 800.
800 1#$aFernando, A. Denis N.$tResource maps of Sri Lanka ;$vpt. 2.
$v - Subdivisió de forma [600]
Subdivisió de forma que designa una classe o un gènere de material específics tal com es defineixen en el tesaurus emprat. El subcamp $v és apropiat només quan una subdivisió de forma de matèria s'afegeix a un nom personal o de família per formar un encapçalament de matèria compost. El subcamp $v s'utilitza per a termes de forma quan actuen tal com s'ha indicat anteriorment. El subcamp $x pot ser utilitzat si els termes actuen com a subdivisions generals. Una subdivisió de forma en un subcamp $v és generalment l'últim subcamp del camp. El subcamp pot ser repetit si s'utilitza més d'una subdivisió de forma.
600 30$aClark family$vFiction.
600 00$aGautama Buddha$vEarly works to 1800.
$w - Número de control del registre bibliogràfic [800]
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$x - ISSN (International Standard Serial Number) [700/800]
ISSN per a una publicació en sèrie donat en la part del títol d'un camp de nom/títol. L'ISSN és un element assignat per agència. Els ISSN són assignats a les publicacions en sèrie pels centres nacionals sota els auspicis de la ISSN Network.
$x - Subdivisió general [600]
Subdivisió de matèria que no és apropiada per ser continguda en el subcamp $v (Subdivisió de forma), el subcamp $y (Subdivisió cronològica), o en el subcamp $z (Subdivisió geogràfica). El subcamp $x és apropiat només quan una subdivisió general temàtica s'afegeix a un encapçalament de nom de congrés o de nom/títol.
600 10$aBrunhoff, Jean de,$d1899-1937$xCharacters$xBabar.
600 07$aNapoleó$bI,$cemperador dels francesos,$d1769-1821$xCoronació.$2lemac
$y - Subdivisió cronològica [600]
Subdivisió de matèria que representa un període de temps. El subcamp $y és apropiat només quan una subdivisió de matèria cronològica és afegida a un nom o nom/títol.
600 17$aShakespeare, William,$d1564-1616$xCrítica i interpretació$xHistòria$yS. XVIII.$2lemac
600 17$aReagan, Ronald$xTemptativa d'assassinat, 1981.$2lemac
[La data és part de la subdivisió general.]
$y - Provinença de les dades [800]
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$z - Subdivisió geogràfica [600]
Apropiada només quan una subdivisió de matèria geogràfica és afegida a un nom o nom/títol.
600 00$aFrederic$bII,$cemperador romanogermànic,$d1194-1250$xResidències i indrets freqüentats$zItàlia.$2lemac
600 17$aFord, Gerald R.,$d1913-$xMuseus$zMichigan.$2lemac
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font de l'encapçalament o del terme
Codi MARC que identifica la llista font d'on s'obté l'encapçalament que ha estat assignat. Per als camps de nom o nom-títol 100, 700 i 800, el codi s'obté de: Name and Title Authority Source Codes. Per al camp 600, el subcamp $2 s'utilitza només quan el segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2), i conté un codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
100 1#$aZhao, Yingzhu.$0http://id.loc.gov/authorities/names/n2013039662$2naf
600 17$aNixon, Richard M.,$d1913-$2henn
700 1#$aBeethoven, Ludwig van,$d1770-1827.$tVeränderungen über einen Walzer$0http://id.loc.gov/authorities/names/n81127885$2naf
$3 - Materials especificats [600/700/800]
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$4 - Relació
Codi o URI que especifica la relació entre l'entitat descrita en el registre i l'entitat referenciada en el camp. Es pot utilitzar més d'un codi de relació o URI quan l'entitat té més d'una relació. Una font de codis de relació és: MARC Code Lists for Relators.
700 1#$aHerrman, Egbert.$4org
700 1#$aGalway, James.$4prf$4cnd
100 1#$aDicks, Terrance.$0http://id.loc.gov/authorities/names/n78057783$4aut$4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut
245 10$aDoctor Who Dalek omnibus /$cTerrance Dicks.
700 12$iContenidor de (obra):$4http://rdaregistry.info/Elements/w/P10147$aDicks, Terrance.$tDoctor Who and the Dalek invasion of Earth.
Els termes de relació, que també especifiquen la relació d'una persona amb l'obra, van continguts en el subcamp $e.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp [700/800]
Vegeu la descripció d'aquest subcamp en l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Subcamp de control [800]
Fins a dos caràcters (designats 0 i 1) que indiquen característiques especials de l'entrada d'enllaç. Com que les definicions dels codis del subcamp $7 depenen de la posició en què apareixen, la codificació de qualsevol posició obliga a que cada posició precedent contingui un codi o un caràcter de farciment (|); les posicions successives no cal utilitzar-les.
/0 - Tipus de registre
Codi que indica el tipus de registre del document relacionat. El codi és el mateix que el de la Capçalera/06 (Tipus de registre) del registre del document relacionat.
a Material textual
c Música notada
d Música notada manuscrita
e Material cartogràfic
f Material cartogràfic manuscrit
g Material projectable
i Enregistrament sonor no musical
j Enregistrament sonor musical
k Material gràfic bidimensional no projectable
m Fitxer informàtic
o Document compost
p Material mixt
r Artefacte tridimensional o objecte natural
t Material textual manuscrit
/1 - Nivell bibliogràfic
Codi que indica el nivell bibliogràfic del document relacionat. El codi és el mateix que el de la Capçalera/07 (Nivell bibliogràfic) del registre del document relacionat.
a Part component monogràfica
b Part component seriada
c Recull
d Subunitat
i Recurs integrant
m Monografia/document
s Publicació en sèrie
$7 - Provinença de les dades [100, 600, 700]
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Encapçalaments ambigus - Vegeu l'Apèndix E: Encapçalaments ambigus.
Puntuació - La puntuació dels subelements d'un encapçalament generalment ve dictada per les regles de catalogació descriptiva o del sistema d'encapçalaments de matèria/tesaurus. Aquestes convencions d'entrada aclareixen les pràctiques de puntuació MARC. Els camps 100, 600, 700, i 800 acaben en un signe de puntuació o en un parèntesi final. Si els subcamps finals són els subcamps $0, $2, $3, $4, o $5, el signe de puntuació o parèntesi de tancament han de precedir aquests subcamps.
600 10$aCapote, Truman,$d1924-1984$xCrítica i interpretació.
700 1#$aEllington, Duke,$d1899-1974.$tSeleccions;$oarr.$f1986.
700 0#$aThomas$c(Poeta anglonormand).$tRoman de Tristan.$lAnglès.
100 1#$aGrozelier, Leopold.$4art

La part del nom d'un encapçalament de nom/títol acaba amb un signe de puntuació. El signe de puntuació va a dins de les cometes que tanquen. La part del nom o títol seguida d'una subdivisió no acaba amb cap signe de puntuació a no ser que la part del nom o títol acabi en una abreviació, una inicial/lletra, o una data oberta.
600 17$aTatlin, Vladimir Ievgrafovitx,$d1885-1953.$tMonument a la Tercera Internacional$xCòpia.$2lemac
600 07$aAlexandre,$cel Gran,$d356-323 aC$xArt.$2lemac
Espaiament - Les inicials/lletres contigües a un nom personal o a una abreviatura d'un nom, i un nom o una inicial/lletra contigus a un nom van separats per un espai.
100 1#$aHyatt, J. B.
100 1#$aFlam, F. A.$q(Floyd A.)
700 1#$aEnschedé, Ch. J.

No es deixen espais entre les inicials/lletres que no representen noms personals.
100 0#$aCuthbert,$cFather, O.S.F.C.,$d1866-1939.
100 1#$aSharma, S. K.,$cM.P.H.
Articles inicials - Els articles inicials (per exemple, La), que apareixen al començament dels camps d'encapçalament de nom, són omesos a vegades (excepte quan la intenció és alfabetitzar per l'article). Els articles inicials que apareixen al començament de la part del títol i/o part del títol d'una entrada secundària de nom/títol (això és, 600, 700, 800) també poden ser omesos. Els signes diacrítics i/o els caràcters especials que apareixen al començament del camp es conserven. Cal assenyalar que aquests caràcters són generalment ignorats amb finalitats d'ordenació i alfabetització. .

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT


Primer indicador - Tipus d'element d'entrada de nom personal
1 - Un sol cognom [REDEFINIT, 1996]
2 - Més d'un cognom [REDEFINIT, 1996]

Segon indicador - Relació entrada principal/matèria [100] [LL, MU, PS] [OBSOLET, 1990]

Segon indicador - Tipus d'entrada secundària [700]
0 - Entrada alternativa (LL, MA, FI, MP, MU, PS) [OBSOLET, 1993]
1 - Entrada secundària (LL, FI, MP, MU, PS) [OBSOLET, 1993]
1 - Imprès en fitxa (MV) [OBSOLET, 1993]
3 - No imprès en fitxa (MV) [OBSOLET, 1993]
$g - Informació miscel·lània [CANVIAT, 2014]
    El 2014, el subcamp $g es va fer repetible.
$i - Informació sobre la relació [NOU, 2009]
$j - Qualificador d'atribució [NOU, 2000]
$n - Número de part/secció d'una obra [NOU, 1979]
$p - Part [REDEFINIT, 1979]
    El 1979, el subcamp $n va ser definit per als números de parts/seccions i el subcamp $p (Part) va ser redefinit per incloure-hi només els noms de parts/seccions. Abans del canvi, el número i el nom de la part eren continguts en un subcamp $p.
$s - Versió [CANVIAT, 2017]
    El subcamp $s es va fer repetible.
$w - Número de control del registre bibliogràfic [NOU, 2007]
$x - ISSN (International Standard Serials Number) [800] [NOU, 2008]
$y - Provinença de les dades [800][NOU, 2022]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$2 - Font de l'encapçalament o del terme) [100,/700/800] [NOU, 2019]
    El subcamp $2 havia estat definit prèviament només en el camp 600.
$3 - Materials especificats [800] [NOU, 2008]
$4 - Relació [REDENOMINAT, 2017] [REDESCRIT, 2017]
    El subcamp $4 va ser redenominat i redescrit per pemetre l'enregistrament dels URI de relació a més a més dels codis MARC i no MARC.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp [700/800] [NOU, 2010]
$7 - Subcamp de control [800] [NOU, 2013]
$7 - Provinença de les dades [100/600/700] [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat