Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Apèndix J

Apèndix J - Subcamps de provinença de les dades


MARC 21 Bibliogràfic
Juny 2023

Codis de subcamp
$7 - Provinença de les dades (R) [tots excepte 533, 760-788, 800-830, 856 i 857]
$e - Provinença de les dades (R) [només 856 i 857]
$l (ela) - Provinença de les dades (R) [només 760-788]
$y - Provinença de les dades (R) [només 533 i 800-830]

Descripcions de subcamps que s'usen per a enllaçar les dades de provinença en un camp amb altres dades dins del mateix camp. Aquests subcamps es defineixen per a diversos camps del format i, per això, les seves descripcions es donen totes juntes en aquest apèndix. Els subcamps s'inclouen en llistes de subcamps a nivell de camp allà on s'hagin definit, amb referències a aquest apèndix.


CODIS DE SUBCAMP

$7 - Provinença de les dades [tots excepte 533, 760-788, 800-830, 856 i 857]
El subcamp $7 conté un valor de provinença de les dades per a un subcamp relacionat o subcamps relacionats en la mateixa seqüència de subcamps. Si el valor va precedit d'un codi MARC de Categoria de provinença de les dades o un codi MARC de Relació de provinença de les dades, llavors el codi s'enclou entre parèntesis. Si el valor va precedit per tots dos codis, un codi MARC de Categoria de provinença de les dades i un codi MARC de Relació de provinença de les dades, llavors els codis se separen per una barra inclinada i s'enclouen entre parèntesis. Quan s'enregistren tots dos codis, el codi de Categoria de provinença de les dades precedeix el codi de Relació de provinença de les dades.

Codis de Categoria de provinença de les dades

dpermw Data provenance element related manifestation of work
dpeaa Agent autor de l'element Provinença de les dades
dpecou Context d'ús de l'element Provinença de les dades
dpeloe Llengua d'expressió de l'element Provinença de les dades
dpenmw Nota sobre l'obra de les metadades de l'element Provinença de les dades
dpermw Obra de manifestació relacionada de l'element Provinença de les dades
dpertow Interval de temps relacionat d'una obra de l'element Provinença de les dades
dpes Escriptura de l'element Provinença de les dades
dpesc Font consultada de l'element Provinença de les dades

Codis de Relació de provinença de les dades

dpsfa Provinença de les dades fa referència al subcamp $a
dpsfb Provinença de les dades fa referència al subcamp $b
dpsfc Provinença de les dades fa referència al subcamp $c
dpsfd Provinença de les dades fa referència al subcamp $d
dpsfe Provinença de les dades fa referència al subcamp $e
dpsff Provinença de les dades fa referència al subcamp $f
dpsfg Provinença de les dades fa referència al subcamp $g
dpsfh Provinença de les dades fa referència al subcamp $h
dpsfi Provinença de les dades fa referència al subcamp $i
dpsfj Provinença de les dades fa referència al subcamp $j
dpsfk Provinença de les dades fa referència al subcamp $k
dpsfl Provinença de les dades fa referència al subcamp $l
dpsfm Provinença de les dades fa referència al subcamp $m
dpsfn Provinença de les dades fa referència al subcamp $n
dpsfo Provinença de les dades fa referència al subcamp $o
dpsfp Provinença de les dades fa referència al subcamp $p
dpsfq Provinença de les dades fa referència al subcamp $q
dpsfr Provinença de les dades fa referència al subcamp $r
dpsfs Provinença de les dades fa referència al subcamp $s
dpsft Provinença de les dades fa referència al subcamp $t
dpsfu Provinença de les dades fa referència al subcamp $u
dpsfv Provinença de les dades fa referència al subcamp $v
dpsfx Provinença de les dades fa referència al subcamp $x
dpsfy Provinença de les dades fa referència al subcamp $y
dpsfz Provinença de les dades fa referència al subcamp $z
dpsf0 Provinença de les dades fa referència al subcamp $0
dpsf1 Provinença de les dades fa referència al subcamp $1
dpsf2 Provinença de les dades fa referència al subcamp $2
dpsf3 Provinença de les dades fa referència al subcamp $3
dpsf4 Provinença de les dades fa referència al subcamp $4
dpsf5 Provinença de les dades fa referència al subcamp $5
dpsf6 Provinença de les dades fa referència al subcamp $6
dpsf7 Provinença de les dades fa referència al subcamp $7
dpsf8 Provinença de les dades fa referència al subcamp $8
$e - Provinença de les dades [només 856 i 857]
El subcamp $e es defineix per a la provinença de les dades en el camp 856. La definició és idèntica a la del subcamp $7 (Provinença de les dades).
$l (ela) - Provinença de les dades [només 760-788]
El subcamp $l es defineix per a la provinença de les dades en els camps 760-788. La definició és idèntica a la del subcamp $7 (Provinença de les dades).
$y - Provinença de les dades [només 533 i 800-830]
El subcamp $l es defineix per a la provinença de les dades en els camps 760-788. La definició és idèntica a la del subcamp $7 (Provinença de les dades).

EXEMPLES

245 10$aAsʾila ḥaula 'l-marʾa wa-'l-masǧid$bfī ḍauʾ nuṣūṣ aš-šarīʿa wa-maq ṣidih$cd. sir ʿAuda$7(dpesc)DIN 31635:2011

[El camp 245 mostra la "font consultada" de l'element Provinença de les dades amb el valor de la transliteració normalitzada "DIN 31635:2011" en el subcamp $7 relatiu a altres subcamps en la mateixa cadena.]
600 07$0(DE-588)118650130$0https://d-nb.info/gnd/118650130$aAristoteles$dv384-v322$2gnd$7(dpermw)aep-gnd$7https://d-nb.info/provenance/plan#aep-gnd

[El camp 600 mostra 1) la "manifestació relacionada d'obra" de l'element provinença de les dades amb el valor "aep-gnd"; 2) l'element provinença de les dades amb el valor https://d-nb.info/provenance/plan#aep-gnd en el subcamp $7 relatiu a altres subcamps de la mateixa cadena".]
700 1#$0(DE-588)103331727$0(DE-603)138744165$aMichajlova, Natalʹja I.$4aut$7(dpes/dpsfa)Latn

[El camp 700 mostra l'"escriptura" de l'element Provinença de les dades amb el valor "Latn" en el subcamp $7 relatiu al subcamp $a en la mateixa cadena.]
856 40$uhttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-freidok-146567$xResolving-System$e(dpeaa)DE-101

[El camp 856 mostra l'"agent autor" amb el valor "DE-101" (per a la Deutsche Nationalbibliothek) en el subcamp $e relatiu a altres subcamps en la mateixa cadena.]

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Apèndix J - Subcamps de Provinença de les dades [NOU, 2022]

(15/09/2023) snb@bnc.cat