Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 80X-83X >> 800

800 - Entrada secundària de col·lecció-Nom personal (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Tipus d'element d'entrada de nom personal
0 - Nom de pila
1 - Cognom
3 - Nom de família
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nom personal (NR)
$b - Numeració (NR)
$c - Títols i altres paraules associades a un nom (R)
$d - Dates associades a un nom (NR)
$e - Terme de relació (R)
$f - Data d'una obra (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$h - Tipus de suport (NR)
$j - Qualificador d'atribució (R)
$k - Subencapçalament de forma (R)
$l - Llengua de l'obra (NR)
$m - Repartiment de l'execució (música) (R)
$n - Número de part/secció d'una obra (R)
$o - Menció d'arranjament (música) (NR)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$q - Forma completa del nom (NR)
$r - Tonalitat (música) (NR)
$s - Versió (R)
$t - Títol de l'obra (NR)
$u - Afiliació (NR)
$v - Designació de volum/designació de seqüència (NR)
$w - Número de control del registre bibliogràfic (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Provinença de les dades (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$4 - Relació (R)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
    /0 - Tipus de registre
    /1 - Nivell bibliogràfic
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària de col·lecció d'autor/títol en la qual la part de l'autor és un nom personal.

Un camp 800 es justifica generalment per una menció de col·lecció (camp 490) o per una nota general (camp 500) relatives a la col·lecció. Per a les reproduccions, es pot justificar amb una menció de col·lecció en el subcamp $f del camp 533 (Nota de reproducció).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els codis de subcamp, així com les convencions d'entrada per al camp 800, es donen en la secció X00 Noms personals-Informació general. Com que el segon indicador és diferent per als diversos camps, no es descriu en la secció d'informació general, sinó que es descriu a continuació.

INDICADORS

Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

EXEMPLES

490 1#$aTeachings of the feathered serpent ;$vbk. 1
800 1#$aBerenholtz, Jim,$d1957-$tTeachings of the feathered serpent ;$vbk. 1.
490 1#$aGesammelte Werke / Edgar Allan Poe ;$v1. Bd.
800 1#$aPoe, Edgar Allan,$d1809-1849.$tObres.$lAlemany.$f1922.$sRosl ;$v1. Bd.
490 1#$aThe James Joyce archive
800 1#$aJoyce, James,$d1882-1941.$tJames Joyce archive.
490 1#$aEdible wild plants of the planet earth
800 1#$aDarnell, Jack.$tEdible wild plants of the planet earth.
490 1#$aGellerman effective supervision series
800 1#$aGellerman, Saul W.$tGellerman effective supervision series.
490 1#$aLouie Armstrong ;$v6.
800 1#$aArmstrong, Louis,$d1900-1971.$4prf$tLouie Armstrong (Universal City Studios) ;$v6.
800 1#$aNegt, Oskar$tSchriften.$vBd. 2$w(DE-101b)967682460

(21/09/2022) snb@bnc.cat