MARC 21 concís bibliogràfic: Camps d'entrada principal (1XX)

 

Els camps 1XX contenen un encapçalament de nom o de títol uniforme utilitzat com entrada principal en els registres bibliogràfics. La designació de contingut per a cada tipus de nom i per als títols uniformes és consistent per als camps d'Entrada principal (100-130), l'Accés de matèria (600-630), l'Entrada secundària (700-730) i l'Entrada secundària de col·lecció (800-830), excepte per a les definicions dels indicadors i els codis de subcamp que són específics per a cada camp.

 

La part del nom que conté una data oberta acaba en un espai quan va seguida d'una altra dada en el mateix subcamp; no acaba en espai quan va seguida d'un altre subcamp.

 

 

Inici de secció

 

100 - ENTRADA PRINCIPAL--NOM PERSONAL (NR)

 

Nom personal utilitzat com a entrada principal en un registre bibliogràfic.

 

Indicadors

 

       0 - Nom de pila

El nom és el nom de pila o és un nom que consta de paraules, inicials, lletres, etc. que estan formatades en ordre directe.

       1 - Cognom

El nom és un sol cognom o un cognom compost formatat en ordre invers o un sol nom sense noms de pila que se sap que és un cognom.

       3 - Nom de família

El nom representa una família, un clan, una dinastia, una casa o un altre grup semblant, i pot ser formatat en ordre directe o invers.

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Cognom i/o nom de pila; lletres, inicials, abreviacions, frases o altres números utilitzats en lloc d'un nom; o un nom de família.

Xifra romana o xifra romana i part subsegüent d'un nom de pila quan el valor del primer indicador és 0 .

Dates de naixement, mort, activitat o qualsevol altra data associada al nom.

·         $e - Terme de relació (R)

Descriu la relació entre un nom i una obra.

Data de publicació utilitzada juntament amb un títol d'una obra en un camp de nom/títol.

Element que no pot ser inclòs apropiadament en cap altre subcamp definit.

Informació d'atribució per als noms quan la responsabilitat és desconeguda, incerta, fictícia, o és un pseudònim.

Nom de la llengua o llengües utilitzades juntament amb el títol de l'obra en un camp de nom/títol.

Designació de número de part o secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un camp de nom/títol.

Designació de nom de part o secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un camp de nom/títol.

Forma més completa del nom que la inclosa en el subcamp $a.

Títol uniforme, títol de portada de l'obra o títol de col·lecció utilitzat en un camp de nom/títol.

Afiliació o adreça del nom.

Codi de: Name and Title Authority Source Codes.

Codi o URI que especifica entre un nom i una obra. Una font de codis de relació és: MARC Code List for Relators.

 

Exemples

 

 

100

1#$aBach, Johann Sebastian.$4aut$0(DE-101c)310008891

100

1#$aMorgan, John Pierpont,$d1837-1913,$erecopilador.

100

0#$aJoan,$cBaptista, Sant.

100

0#$aJoan$bII Comnè,$cemperador de l'Imperi Bizantí,$d1088-1143.

100

0#$a110908.

100

0#$aDr. X.

100

0#$aAuthor of The diary of a physician,$d1807-1877.

100

0#$aClaude,$cd'Abbeville, père,$dd. 1632.

100

0#$aHoward.

100

1#$aFitzgerald, David.

100

1#$aChiang, Kai-shek,$d1887-1975.

100

1#$aWatson,$cRev.

100

1#$aQ., Mike.

100

1#$aBlackbeard, Author of,$d1777-1852.

100

1#$aLe Conte, John Eatton,$d1784-1860.

100

1#$aEl-Abiad, Ahmed H.,$d1926-

100

0#$aJoan Pau$bII,$cpapa,$d1920-

100

1#$aSeuss,$cDr.

100

1#$aChurchill, Winston,$cSir,$d1874-1965.

100

1#$aWard, Humphrey,$cMrs.,$d1851-1920.

100

1#$aWalle-Lissnijder,$cvan de.

100

0#$aTomàs,$cd'Aquino, sant,$d1225?-1274.

100

1#$aScott, Walter,$cSir,$d1771-1832$c(Esperit)

100

1#$aLevi, James,$dfl. 1706-1739.

100

0#$aH. D.$q(Hilda Doolittle),$d1886-1961.

100

1#$aGresham, G. A.$q(Geoffrey Austin)

100

1#$aSmith, Elizabeth$q(Ann Elizabeth)

100

1#$aBeeton,$cMrs.$q(Isabella Mary),$d1836-1865.

100

1#$a`Atthawimonbandit (To),$cPhra,$d1883-1973.

100

1#$aBrown, B. F.$uChemistry Dept., American University.

100

0#$aE. S.,$cMeister,$ds. XV,$jSeguidor de

100

1#$aReynolds, Joshua,$cSir,$d1723-1792,$jDeixeble de

 

Inici de secció

 

 

110 - ENTRADA PRINCIPAL--NOM D'ENTITAT (NR)

 

Nom d'entitat utilitzat com a entrada principal en un registre bibliogràfic.

 

Indicadors

 

·         Primer - Tipus d'element d'entrada de nom d'entitat

       0 - Nom en ordre invers

El nom de l'entitat comença amb un nom personal en ordre invers.

       1 - Nom de jurisdicció

L'element d'entrada és un nom de jurisdicció que és també una entitat eclesiàstica, o és un nom de jurisdicció sota el qual s'entra un nom d'entitat o el títol d'una obra.

       2 - Nom en ordre directe

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)

Nom d'entitat, o primera entitat quan són presents unitats subordinades; nom d'una jurisdicció, una secció d'una ciutat o el títol d'una obra sota el qual s'entra una entitat; o un nom de jurisdicció que és també una entitat eclesiàstica.

·         $b - Unitat subordinada (R)

Nom d'una unitat d'entitat subordinada, nom d'una secció d'una ciutat, o un nom d'un congrés entrats sota un nom d'entitat o jurisdicció.

·         $c - Lloc de congrés (R)

Nom de lloc o nom d'una institució on va ser celebrat el congrés.

·         $d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (R)

Data en què va ser celebrat un congrés o, en un camp de nom/títol, la data en què va ser signat un tractat.

·         $e - Terme de relació (R)

Descriu la relació entre un nom i una obra.

·         $f - Data d'una obra (NR)

Data de publicació utilitzada juntament amb un títol d'una obra en un camp de nom/títol.

·         $g - Informació miscel·lània (R)

Nom de l'altre signatari d'un tractat en un camp de nom/títol; subelement que no pot ser inclòs apropiadament en un subcamp $c, $d o $n en un congrés entrat sota nom d'entitat; o element que no pot ser inclòs apropiadament en cap altre subcamp definit en qualsevol altre tipus de camp de nom d'entitat.

·         $k - Subencapçalament de forma (R)

·         $l - Llengua de l'obra (NR)

Designació de nom d'una part o d'una secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un camp de nom/títol.

·         $n - Número de part/secció/congrés (R)

Designació de número per a un congrés entrat sota un nom d'entitat, o per a una part o secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un camp de nom/títol.

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

Designació de nom de part o secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un camp de nom/títol.

·         $t - Títol de l'obra (NR)

Títol uniforme, títol de portada de l'obra, o títol de col·lecció utilitzat en un camp de nom/títol.

·         $u - Afiliació (NR)

Afiliació o adreça del nom.

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)

Codi de: Name and Title Authority Source Codes.

·         $4 - Relació (R)

Codi o URI que especifica entre un nom i una obra. Una font de codis de relació és: MARC Code Lists for Relators.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

110

1#$aEstats Units d'Amèrica.$bCourt of Appeals (2nd Circuit)

110

2#$aSeminar Naturschutz und Landwirtschaft.$0(DE-101b)200568-2

110

2#$aJ.C. Penney Co.

110

1#$aXipre (Arxidiòcesi)

110

1#$aPensilvània.$bState Board of Examiners of Nursing Home Administrators.

110

1#$aJalisco (Mèxic).$tLey que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara, 1979-1983.

110

1#$aEstats Units d'Amèrica.$bPresident (1981-1989 : Reagan)

110

2#$aPRONAPADE (Firma)

110

1#$aBirmingham (Alabama.)

110

2#$aScientific Society of San Antonio (1892- 1894)

110

2#$aSan Lorenzo a Monte (Parròquia : Rímini, Itàlia)

110

1#$aEstats Units d'Amèrica.$bCongress.$bJoint Committee on the Library.

110

2#$aEsglésia Catòlica.$bConcilium Plenarium Americae Latinae$d(1899 :$cRoma, Itàlia)

110

2#$Labour Party (Gran Bretanya).$bConference$n(72a :$d1972 :$cBlackpool, Anglaterra)

110

2#$aEastman Kodak Company,$edemandat-apel·lant.

110

1#$aMinnesota.$bConstitutional Convention$d(1857 :$gRepublican)

110

1#$aEstats Units d'Amèrica.$bCongress$n(97th, 2nd session :$d1982).$bHouse.

110

2#$aNew York Public Library.$kManuscrit$pAulendorf Codex.

110

1#$aEstats Units.$bNational Technical Information Service.$u5205 Port Royal Road, Springfield, VA 22161.

110

2#$aJ.H. Bufford & Co.$4pop

110

1#$aEstats Units d'Amèrica.$kTractats, etc.$gFrança,$d1967 jul. 28.

110

1#$aBombai.$kCourt rules.$gCivil Court.

 

Inici de secció

 

 

111 - ENTRADA PRINCIPAL--NOM DE CONGRÉS (NR)

 

Nom de congrés utilitzat com a entrada principal en un registre bibliogràfic.

 

Indicadors

 

·         Primer - Tipus d'element d'entrada de nom de congrés

       0 - Nom en ordre invers

El nom del congrés comença amb un nom personal en ordre invers.

       1 - Nom de jurisdicció

L'element d'entrada és un nom de jurisdicció sota el qual s'entra un nom de congrés.

       2 - Nom en ordre directe

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)

Nom d'un congrés o la primera entitat quan són presents unitats subordinades; o un nom de jurisdicció sota el qual s'entra un nom de congrés.

·         $c - Lloc de congrés (R)

Nom de lloc o nom d'una institució on va ser celebrat el congrés.

·         $d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (R)

·         $e - Unitat subordinada (R)

El nom d'una entitat subordinada s'entra sota un nom de congrés.

·         $f - Data d'una obra (NR)

Data de publicació utilitzada juntament amb un títol en un camp de nom/títol.

·         $g - Informació miscel·lània (R)

Element que no pot ser inclòs apropiadament en cap subcamp definit.

·         $j - Terme de relació (R)

·         $k - Subencapçalament de forma (R)

·         $l - Llengua de l'obra (NR)

Nom de la llengua o llengües utilitzades juntament amb el títol de l'obra en un camp de nom/títol.

·         $n - Número de part/secció/congrés (R)

Número de congrés o designació de número per a una part o secció d'una obra.

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

Designació de nom de part o secció d'una obra utilitzada juntament amb el títol en un camp de nom/títol.

·         $q - Nom de congrés que va a continuació d'un element d'entrada de nom de jurisdicció (NR)

Nom de congrés que s'entra sota un nom de jurisdicció inclòs en el subcamp $a.

·         $t - Títol de l'obra (NR)

Títol uniforme, títol de portada de l'obra o un títol de col·lecció utilitzat en un camp de nom/títol.

·         $u - Afiliació (NR)

Afiliació o adreça del nom.

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)

Codi de: Name and Title Authority Source Codes.

·         $4 - Relació (R)

Codi o URI que especifica entre un nom i una obra. Una font de codis de relació és: MARC Code List for Relators.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

111

2#$aExpo '70$c(Osaka, Japó)

111

2#$aSymposium Internacional "Manuel Pedroso" In Memoriam $d(1976 : $cGuanajuato, Mèxic)

111

2#$aGovernor's Conference on Aging (Nova York)$d(1982 :$cAlbany, Nova York)

111

2#$aEsto '84$d(1984 :$cToronto, Ontario).$eRaamatunäituse Komitee.

111

2#$aWorld Peace Congress$n(1r :$d1949 :$cParís, França;$cPraga, Txecoslovàquia)

111

2#$aWhite House Conference on Library and Information Services$d(1979 :$cWashington, D.C.).$eOhio Conference Delegation.

111

2#$aNational Conference on Physical Measurement of the Disabled,$n2n,$cMayo Clinic,$d1981,$gProjectat, no celebrat.

111

1#$aParis.$qPeace Conference,$d1919.

[Encapçalament anterior a AACR2]

111

2#$aSymposium on the Underground Disposal of Radioactive Wastes$d(1979 :$cOtaniemi, Finlàndia)$4fnd

 

Inici de secció

 

 

130 - ENTRADA PRINCIPAL--TÍTOL UNIFORME (NR)

 

Títol uniforme utilitzat com a entrada principal en un registre bibliogràfic.

 

Indicadors

 

·         Primer - Caràcters ignorats en la intercalació

Valor que indica el nombre de caràcters associats a un article inicial, definit o indefinit, al començament d'una entrada principal i que han de ser ignorats en els processos d'ordenació i intercalació.

       0-9 - Nombre de caràcters ignorats

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Títol uniforme (NR)

·         $d - Data de signatura d'un tractat (R)

·         $f - Data d'una obra (NR)

Data de publicació utilitzada juntament amb un títol d'una obra en un camp de nom/títol.

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $h - Tipus de suport  (NR)

Qualificador de tipus de suport.

·         $k - Subencapçalament de forma (R)

·         $l - Llengua de l'obra (NR)

·         $m - Repartiment de l'execució (música) (R)

·         $n - Número de part/secció d'una obra (R)

·         $o - Menció d'arranjament (música) (NR)

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

·         $r - Tonalitat (música) (NR)

·         $s - Versió (R)

·         $t - Títol de l'obra (NR)

Títol de portada d'un document.

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)

Codi de: Name and Title Authority Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

130

0#$aBíblia.$pA.T.$pCinc rotlles.$lHebreu.$sBiblioteca apostolica vaticana.$kManuscrit.$nUrbaniti Hebraicus 1.$f1980.

130

0#$aKathy (Pel·lícula cinematogràfica : 1981)

130

0#$aElektroshlakovyi pereplav.

130

0#$aSiège d'Orléans (Obra de teatre)

130

0#$aBeowulf.

130

0#$aDialogue (Mont-real, Québec : 1962).$lAnglès.

130

0#$aTosefta.$lAnglès.$f1977.

130

0#$aKing Kong (1933)

130

0#$aConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms$d(1950).$kProtocols, etc.,$d1963 set. 16.

130

0#$aPortrait and biographical album of Isabella County, Mich.$kSeleccions.

130

0#$aVedes.$pAtharvaveda.$lItalià i sànscrit.$kSeleccions.

130

0#$aConcerts,$mviolí, orquestra de corda,$rre major.

130

0#$aAnnale Universiteit van Stellenbosch.$nSerie A2,$pSöologie.

130

0#$aBíblia.$pN.T.$pFilipencs.$lAnglès.$sRevised Standard.$f1980.

130

0#$aCançons, sense acomp.

 

Inici de secció

 

 


 

Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques