MARC 21 concís bibliogràfic: Camps d'accés de matèria (6XX)

 

Els camps 600-662 (amb l'excepció del camp 653, que s'utilitza per a termes d'indexació no controlats) inclouen encapçalaments de matèria o termes d'accés que proporcionen accés addicional al registre bibliogràfic a través d'un encapçalament o un terme construïts d'acord amb uns principis i pautes de catalogació normativa de matèries o de construcció de tesaurus. La llista normalitzada o el fitxer d'autoritats són identificats per un valor en el segon indicador o pel codi MARC de font contingut en el subcamp $2, que s'utilitza conjuntament amb el valor 7.

La llista normalitzada o el fitxer d'autoritats són identificats per un valor en el segon indicador, o pel codi MARC de font contingut en el subcamp $2 que s'utilitza conjuntament amb el valor 7.

 

La xifra aràbiga que en algunes visualitzacions precedeix un camp d'accés de matèria no va inclosa en el registre MARC. Es pot generar basat en l'etiqueta del camp. El guió (--) que precedeix una subdivisió general de matèria no va inclòs en el registre MARC; es pot generar basat en la presència dels subcamps $v, $x, $y i $z.

 

La part del nom que conté una data oberta acaba en un espai quan va seguida d'una altra dada en el mateix subcamp; no acaba en espai quan va seguida d'un altre subcamp.

 

 

Inici de secció

 

600 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--NOM PERSONAL (R)

 

Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un nom personal.

 

Indicadors

 

Vegeu la descripció del primer indicador en el camp 100.

       0 - Nom de pila

       1 - Cognom

       3 - Nom de família

Tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ésser utilitzada a LCSH i al fitxer d'autoritats de nom de la Library of Congress.

       1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil

L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de LCSH i és apropiada per a ésser utilitzada a LC Annotated Card Program.

       2 - Medical Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de nom de la NLM.

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de nom de la NAL.

       4 - Font no especificada

L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

       5 - Canadian Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings i és apropiada per a ésser utilitzada a Canadian Subject Headings i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

       6 - Répertoire de vedettes-matière

L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière i és apropiada per a ésser utilitzada a Répertoire de vedettes-matière i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

Qualificador de tipus de suport.

Informació d'atribució per als noms quan la responsabilitat és desconeguda, incerta, fictícia o és un pseudònim.

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes

Vegeu les descripcions dels subcamps $a, $b, $d, $e, $f, $g, $l, $n, $p, $q, $t, $u i $4 en el camp 100.

 

Exemples

 

 

600

07$aNorodom Sihanuk,$cpríncep,$d1922-$2lemac

600

10$aSmith,$dfl. 1813.

600

37$aBarraquer (Família)$2lemac

600

37$aOmeia (Dinastia)$2lemac

600

37$aRothschild (Família)$2lemac

600

07$a Moisès$c(Líder bíblic)$2lemac

600

10$aDrake, Francis,$cSir,$d1540?-1596.

600

10$aShakespeare, William,$d1564-1616.$tHamlet.

600

07$aBuda$xObres anteriors a 1800.$2lemac

600

17$aShakespeare, William,$d1564-1616$xCrítica i interpretació$xHistòria$yS. XVIII.$2lemac

600

17$aReagan, Ronald$xTemptativa d'assassinat, 1981.$2lemac

600

17$aFord, Gerald R.,$d1913-$xMuseus$zMichigan.$2lemac

600

17$aPuskin, Aleksandr S.$d1799-1837$xMuseus$zMoscou$xMapes.$2lemac

600

17$aNixon, Richard M.$q(Richard Milhous),$d1913-$xPsicologia.$2lemac

600

07$aJesucrist$xHistòria de les doctrines$yCa. 30/600, Període primitiu.$2lemac

600

10$aMonroe, Marilyn,$d1926-1962,$edepicted.

600

10$aClovio, Giulio,$d1498-1578,$edepicted.

 

Inici de secció

 

 

610 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--NOM D'ENTITAT (R)

 

Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un nom d'entitat.

 

Indicadors

 

·        Primer - Tipus d'element d'entrada de nom d'entitat

Vegeu la descripció del primer indicador en el camp 110.

       0 - Nom en forma inversa

       1 - Nom de jurisdicció

       2 - Nom en ordre directe

Tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ésser utilitzada a LCSH i al fitxer d'autoritats de nom de la Library of Congress.

       1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil

L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de LCSH i és apropiada per a ésser utilitzada a LC Annotated Card Program.

       2 - Medical Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de nom de la NLM.

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de nom de la NAL.

       4 - Font no especificada

L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

       5 - Canadian Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings i és apropiada per a ésser utilitzada a Canadian Subject Headings i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

       6 - Répertoire de vedettes-matière

L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière i és apropiada per a ésser utilitzada a Répertoire de vedettes-matière i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

      7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

Qualificador de tipus de suport.

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes

Vegeu les descripcions dels subcamps $e, $f, $l, $p, $t, $u i $4 en el camp 100 i els subcamps $a, $b, $c, $d, $g i $n en el camp 110.

 

Exemples

 

 

610

27$aPinta (Caravel·la)$2lemac

610

27$aCasa Batlló (Barcelona)$2lemac

610

17$aFrança.$tConstitució (1946)$2lemac

610

17$aGran Bretanya.$tTractats, etc.$gIrlanda,$d1985 nov.15.$2lemac

610

27$aBritish Library.$kManuscrit.$nArundel 384.$2lemac

610

17$aUruguai.$tTractats, etc.$gArgentina,$d1974 ag. 20.$kProtocols, etc.,$d1982 des. 20.$2lemac

610

20$aUnited States Strategic Bombing Survey.$tReports.$pPacific war$vIndexes.

610

17$aEstats Units d'Amèrica.$bArmy.$bCavalry$xHistòria$y1861/1865, Guerra de Secessió$xMaps.$2lemac

610

27$aEsglésia Catòlica.$bProvince of Baltimore (Maryland)$2lemac

610

27$aNacions Unides$zÀfrica.$2lemac

610

10$aUnited States.$bSupreme Court,$edepicted.

610

10$aUnited States.$bArmy.$bCavalry, 7th.$bCompany E,$edepicted.

 

Inici de secció

 

 

611 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--NOM DE CONGRÉS (R)

 

Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un nom de congrés.

 

Indicadors

 

·        Primer - Tipus d'element d'entrada de nom de congrés

Vegeu la descripció del primer indicador en el camp 111.

       0 - Nom en forma inversa

       1 - Nom de jurisdicció

       2 - Nom en ordre directe

Tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ésser utilitzada a LCSH i al fitxer d'autoritats de nom de la Library of Congress.

       1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil

L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de LCSH i és apropiada per a ésser utilitzada a LC Annotated Card Program.

       2 - Medical Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de nom de la NLM.

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de nom de la NAL.

       4 - Font no especificada

L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

       5 - Canadian Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings i és apropiada per a ésser utilitzada a Canadian Subject Headings i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

       6 - Répertoire de vedettes-matière

L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière i és apropiada per a ésser utilitzada a Répertoire de vedettes-matière i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

Qualificador de tipus de suport.

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes

Vegeu les descripcions dels subcamps $f, $g, $l, $p, $t, $u i $4 en el camp 100; els subcamps $c i $n en el camp 110 i els subcamps $a, $e i $q en el camp 111.

 

Exemples

 

 

611

27$aConcili Vaticà$n(2n :$d1962-1965).$tDecretum de presbyterorum ministerio et vita.$2lemac

611

27$aCopa Catalunya (Waterpolo)$xHistòria.$2lemac

611

27$aDerby (Cursa de cavalls)$xHistòria$yS. XX.$2lemac

611

27$aJornades de Llengües Estrangeres$n(3es :$d1999 :$cTarragona)$xRevistes.$2lemac

 

Inici de secció

 

 

630 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--TÍTOL UNIFORME (R)

 

Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un títol uniforme.

 

Indicadors

 

       0-9 - Nombre de caràcters ignorats presents

Valor que indica el nombre de caràcters associats a un article inicial, definit o indefinit, al començament d'un camp de títol uniforme que han de ser ignorats en els processos d'ordenació i intercalació.

El tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ésser utilitzada a LCSH i al fitxer d'autoritats de nom de la Library of Congress.

       1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil

L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de LCSH i és apropiada per a ésser utilitzada a LC Annotated Card Program.

       2 - Medical Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de nom de la NLM.

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de nom de la NAL.

       4 - Font no especificada

L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

       5 - Canadian Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings i és apropiada per a ésser utilitzada a Canadian Subject Headings i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

       6 - Répertoire de vedettes-matière

L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière i és apropiada per a ésser utilitzada a Répertoire de vedettes-matière i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

      7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Títol uniforme (NR)

·         $d - Data de signatura d'un tractat (R)

·         $e - Terme de relació (R)

·         $f - Data d'una obra (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $h - Tipus de suport (NR)

Qualificador de tipus de suport.

·         $k - Subencapçalament de forma (R)

·         $l - Llengua de l'obra (NR)

·         $m - Repartiment de l'execució (música) (R)

·         $n - Número de part/secció d'una obra (R)

·         $o - Menció d'arranjament (música) (NR)

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

·         $r - Tonalitat (música) (NR)

·         $s - Versió (NR)

·         $t - Títol de l'obra (NR)

Títol de la portada d'un document.

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $4 - Relació (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

Vegeu les descripcions dels subcamps $f, $g, $l, $n i $p en el camp 100.

 

Exemples

 

 

630

07$aManuscrits de la mar Morta.$2lemac

630

07$aFour seasons (Pel·lícula cinematogràfica : 1981)$2lemac

630

00$aTractat d'Utrecht$d(1713)

630

00$aNew York times$vIndexes.

630

07$aAlcorà$xCrítica, interpretació, etc. $xHistòria$yS. XX.$2lemac

630

05$aStudio magazine.$pContemporary paintings$vPeriodicals.

630

07$aBíblia.$pN.T.$pRomans$xGeografia$xMapes.$2lemac

630

07$aSilent running (Pel·lícula cinematogràfica)$2lemac

630

07$aMS-DOS (Fitxer informàtic)$2lemac

630

00$aDomesday book,$edepicted.

630

00$aFarnese Hours,$edepicted.

 

Inici de secció

 

 

647 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--ESDEVENIMENT AMB NOM (R)

 

Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un esdeveniment amb nom.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       0 - Library of Congress Subject Headings

       1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil

       2 - Medical Subject Headings

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

       4 - Font no especificada

       5 - Canadian Subject Headings

       6 - Répertoire de vedettes-matière

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Esdeveniment amb nom (NR)

·         $c - Localització de l'esdeveniment amb nom (R)

·         $d - Data de l'esdeveniment amb nom (R)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)

Codi MARC que identifica la llista de la font a partir de la qual ha estat assignada l'entrada secundària de matèries. Usat només quan el segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2). Codi de: Subject Heading and Term Source Codes

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

647

#7$aBunker Hill, Battle of$c(Boston, Massachusetts :$d1775)$2fast$0(OCoLC)fst01710024

647

#7$aCoal Strike$c(Great Britain :$d1984-1985)$2fast$0(OCoLC)fst00865219

647

#7$aHurrican Katrina$d(2005)$2fast$0(OCoLC)fst01755264

647

#7$aFamine$c(Ireland :$d1845-1852)$2fast$0(OCoLC)fst01353092

647

#7$aEruption of Mount Saint Helens$c(Washington :$d1980)$2fast$0(OCoLC)fst01353018

 

 

648 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--TERME CRONOLÒGIC (R)

 

Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un terme cronològic.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

Tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament.

      0 - Library of Congress Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ésser utilitzada a LCSH i al fitxer d'autoritats de nom de la Library of Congress.

      1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil

L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de LCSH i és apropiada per a ésser utilitzada a LC Annotated Card Program.

      2 - Medical Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de nom de la NLM.

      3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de nom de la NAL.

      4 - Font no especificada

L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

      5 - Canadian Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings i és apropiada per a ésser utilitzada a Canadian Subject Headings i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

      6 - Répertoire de vedettes-matière

L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière i és apropiada per a ésser utilitzada a Répertoire de vedettes-matière i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

      7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme cronològic (NR)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)

Codi MARC que identifica la llista de la font a partir de la qual ha estat assignada l'entrada secundària de matèries. Usat només quan el segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2).

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

648

#7$a1900-1999$2fast

648

#7$a1862$2fast

648

#7$a1800-1899$2fast

 

Inici de secció

 

 

650 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--TERME TEMÀTIC (R)

 

Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un terme temàtic.

 

Indicadors

 

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Nivell sense especificar

El nivell del terme podria haver estat determinat, però no s'ha especificat.

       1 - Principal

El terme descriu el focus o matèria principal del contingut del material.

       2 - Secundari

El terme de matèria descriu un aspecte menys important del contingut del material.

Tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ésser utilitzada a LCSH i al fitxer d'autoritats de nom de la Library of Congress.

       1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil

L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de LCSH i és apropiada per a ésser utilitzada a LC Annotated Card Program.

       2 - Medical Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de nom de la NLM.

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de nom de la NAL.

       4 - Font no especificada

L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

       5 - Canadian Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings i és apropiada per a ésser utilitzada a Canadian Subject Headings i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

       6 - Répertoire de vedettes-matière

L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière i és apropiada per a ésser utilitzada a Répertoire de vedettes-matière i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme temàtic o nom geogràfic com a element d'entrada (NR)

·         $b - Nom geogràfic que precedeix un terme temàtic com a element d'entrada (NR)

·         $c - Lloc d'un esdeveniment (NR)

·         $d - Dates d'activitat (NR)

Període de temps durant el qual té lloc un esdeveniment.

·         $e - Terme de relació (NR)

Terme que descriu la relació entre l'encapçalament temàtic i els materials descrits, per exemple, depicted.

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $4 - Relació (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

650

#7$aArquitectura moderna$yS. XX.$2lemac

650

07$aIndústria cinematogràfica$xRevistes.$2lemac

650

17$aCareer Exploration.$2ericd

650

#7$aConcerts (Orquestra de corda)$2lemac

650

#7$aMúsica vocal$zFrança$yS. XVIII.$2lemac

650

#7$aOdontologia$xLlibres per a infants.$2lemac

650

#0$aReal property$zMississippi$zTippah County$vMaps.

650

#7$aEducational buildings$zWashington (D.C.)$y1890-1910.$2lctgm

650

#0$aSeabiscuit (Race horse),$edepicted.

650

#0$aUnicorns,$edepicted.

 

Inici de secció

 

 

651 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--NOM GEOGRÀFIC (R)

 

Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un nom geogràfic.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

El tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ésser utilitzada a LCSH i al fitxer d'autoritats de nom de la Library of Congress.

       1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil

L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de LCSH i és apropiada per a ésser utilitzada a LC Annotated Card Program.

       2 - Medical Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de nom de la NLM.

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de nom de la NAL.

       4 - Font no especificada

L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

       5 - Canadian Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings i és apropiada per a ésser utilitzada a Canadian Subject Headings i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

       6 - Répertoire de vedettes-matière

L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière i és apropiada per a ésser utilitzada a Répertoire de vedettes-matière i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom geogràfic (NR)

·         $e - Terme de relació (R)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $4 - Relació (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

651

#7$aAmazones.$2lemac

651

#7$aAltamira, Cova d'.$2lemac

651

#7$aPompeia (Ciutat antiga)$2lemac

651

#7$aMasia de Can Deu (Sabadell)$2lemac

651

#7$aRaval (Barcelona)$2lemac

651

#7$aRússia$xHistòria$xMapes.$2lemac

651

#0$aTexas Officials and employees.

651

#7$aEstats Units d'Amèrica$xFronteres$zCanadà.$2lemac

651

#7$3Historials d'ingrés psiquiàtric$aPensilvània$xEmigració i immigració$y1975-1985$zEstats Units d'Amèrica.$2lemac

651

#0$aNiagara Falls (N.Y. and Ont.),$edepicted.

651

#0$aBonneville Salt Flats (Utah),$edepicted.

 

Inici de secció

 

 

653 - TERME D'INDEXACIÓ--NO CONTROLAT (R)

 

Entrada secundària de terme d'indexació que no ha estat construïda segons convencions normalitzades de construcció d'encapçalaments de matèria/tesaurus.

 

Indicadors

 

·         Primer - Nivell de terme d'indexació

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Nivell sense especificar

       1 - Principal

       2 - Secundari

·         Segon -  Tipus de terme o nom

o   # - Cap informació proporcionada

o   0 - Terme temàtic

o   1 - Nom personal

o   2 - Nom d'entitat

o   3 - Nom de congrés

o   4 - Terme cronològic

o   5 - Nom geogràfic

o   6 - Terme de gènere/forma

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme no controlat (R)

El terme d'indexació prové d'un sistema d'encapçalaments de matèries o tesaurus no controlat.

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

653

#0$aMann

653

#5$aDublin

653

#1$aJoyce

653

#1$aPlath

653

#5$aHamburg

653

1#$amoneda$ainstitucions financeres$apolítica monetària

653

##$aHome$aUlls$aMalalties

653

#0$aGesetz

653

#0$aFreiheit

653

##$a AcousTech Mastering$0(discogs)l265260

653

##$a Tanakh$0https://id.loc.gov/authorities/names/n79054379

653

#5$a Saco Lake$0(gnis)872606$0(geonames)5092045 $1https://sws.geonames.org/5092045/

653

##$a Russian invasion of Ukraine$1http://www.wikidata.org/entity/Q110999040

653

##$a Melbourne General Post Office$1http://www.wikidata.org/entity/Q6811781

653

#2$a The Scottish Salmon Company$1http://www.bbc.co.uk/things/1fa5ed44-55c0-4d90-8349-b51d28fadd14#id

653

#6$a Hand colouring$0http://vocab.getty.edu/page/aat/300133555 $1http://www.wikidata.org/entity/Q104341641$5OTU

 

Inici de secció

 

 

654 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--TERMES TEMÀTICS FACETATS (R)

 

Matèria construïda a partir d'un vocabulari facetat.

 

Indicadors

 

·         Primer - Nivell de matèria

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Nivell sense especificar

El nivell del terme podria ser determinat, però no s'ha especificat.

       1 - Principal

El terme descriu el focus o matèria principal del contingut del material.

       2 - Secundari

El terme de matèria descriu un aspecte menys important del contingut del material.

·         Segon - Sense definir

        # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme principal  (R)

·         $b - Terme no principal (R)

Terme altre que aquell considerat com a focus.

·         $c - Designació de faceta/jerarquia (R)

Designació utilitzada en el tesaurus especificat amb el codi MARC contingut en el subcamp $2 per a identificar la faceta/jerarquia de cada un dels termes continguts en els subcamps $a i $b.

·         $e - Terme de relació (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $4 - Relació (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

654

0#$cr$alandscape gardens$cy$b18th century$cz$bEngland.$2aat

654

1#$ck$ainterior design.$2aat

654

##$cf$bFrench colonial$cv$aportraits$cz$bUnited States$cz$bNew Jersey.$2aat

654

##$cr$acountry houses$cz$bGreat Britain$cy$b18th century.$2aat

 

Inici de secció

 

 

655 - TERME D'INDEXACIÓ--GÈNERE/FORMA (R)

 

Termes que indiquen el gènere, la forma i/o les característiques físiques dels materials que es descriuen. Terme de gènere designa l'estil o la tècnica del contingut intel·lectual dels materials textuals o, pel que fa als materials gràfics, aspectes com ara el punt de vista, la intencionalitat o el mètode de representació.  Terme de forma designa els tipus de materials històricament i funcionalment específics, distingits pel caràcter físic, la matèria del contingut intel·lectual o l'ordenació de la informació. Els termes de característiques físiques designen els tipus de materials històricament i funcionalment específics en tant que distingits per l'examen de les característiques físiques, la matèria del contingut intel·lectual o l'ordenació de la informació.

 

Indicadors

 

·         Primer - Tipus d'encapçalament

       # - Bàsic

       0 - Facetat

·         Segon - Tesaurus

Tesaurus o fitxer d'autoritats d'on prové l'encapçalament.

       0 - Library of Congress Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ésser utilitzada a LCSH i al fitxer d'autoritats de nom de la Library of Congress.

       1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil

L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de LCSH i és apropiada per a ésser utilitzada a LC Annotated Card Program.

       2 - Medical Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de nom de la NLM.

       3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library

L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de nom de la NAL.

       4 - Font no especificada

L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un altre valor definit ni amb un codi en el subcamp $2.

       5 - Canadian Subject Headings

L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings i és apropiada per a ésser utilitzada a Canadian Subject Headings i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

       6 - Répertoire de vedettes-matière

L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière i és apropiada per a ésser utilitzada a Répertoire de vedettes-matière i als fitxers d'autoritats de nom de la NLC.

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Dades o terme principal de gènere/forma (NR)

·         $b - Terme no principal (R)

·         $c - Designació de faceta/jerarquia (R)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

655

#7$aBird's-eye views$y1874.$2gmgpc

655

07$ck$bLaminated$cm$bmarblewood$cv$abust.$2aat

655

#7$aDictionaries$xFrench$y18th century.$2rbgenr

655

#7$aSigning patterns (Printing)$zGermany$y18th century.$2rbpri

655

#7$3Municipal Fire Station records$aFire reports$zAtlanta, Georgia$y1978.$2[codi de tesaurus]

655

#7$aAnnotations (Provenance)$zSweden$y18th century.$2rbprov$5MH-H

 

Inici de secció

 

 

656 - TERME D'INDEXACIÓ--OCUPACIÓ (R)

 

Terme d'indexació que descriu l'ocupació reflectida en el contingut dels materials descrits.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Font del terme

        7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Ocupació (NR)

·         $k - Forma (NR)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)

Codi de: Occupation Term Source Codes

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

656

#7$aAntropòlegs.$2[codi de tesaurus]

656

#7$aEducadors.$2[codi de tesaurus]

656

#7$aTreballadors immigrants.$kExpedients administratius de districtes escolars.$2[codi de tesaurus]

 

Inici de secció

 

 

657 - TERME D'INDEXACIÓ--FUNCIÓ (R)

 

Terme d'indexació que descriu l'activitat o funció que ha generat els materials descrits.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Font del terme

        7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Funció (NR)

·         $v - Subdivisió de forma (R)

·         $x - Subdivisió general (R)

·         $y - Subdivisió cronològica (R)

·         $z - Subdivisió geogràfica (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)

Codi de: Function Term Source Codes

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

657

#7$aPersonnel benefits management$xIndustrial accidents$xMorbidity$xVital statistics$zLove Canal, New York.$2New York State Management Functions Index

 

Inici de secció

 

 

658 - TERME D'INDEXACIÓ -- OBJECTIU DE CURRÍCULUM ESCOLAR (R)

 

Termes d'indexació que denoten currículum o objectius de programes d'estudis aplicables al contingut dels materials descrits. El camp també pot incloure factors de correlació que indiquen el grau en què els materials descrits assoleixen un objectiu. També s'anoten en aquest camp els codis assignats a objectius específics de llistes publicades.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Objectiu principal del currículum (NR)

·         $b - Objectiu secundari del currículum (R)

·         $c - Codi de currículum (NR)

Representació codificada de l'objectiu del currículum anotat en el subcamp $a.

·         $d - Factor de correlació (R)

Menció que identifica el grau en què es correlacionen els materials descrits amb l'objectiu de currículum anotat en el camp.

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font del terme o del codi (NR)

Codi de: Curriculum Objective Term and Code Source Codes

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

658

##$aReading objective 1 (fictional)$bunderstanding language, elements of plots, themes, motives, characters, setting by responding to the multiple-meaning word$cNRPO2-1991$dhighly correlated.$2ohco

658

##$aMath manipulatives$dhighly correlated.$2[codi de font]

658

##$aDrug abuse awareness$bpeer pressure$bunderstanding the law.$2local

658

##$aHealth objective 1$bhandicapped awareness$cNHP01-1991$dhighly correlated.$2ohco

658

1#$aMarken och växternas biologi $cBIGMAN0$2skv$0(skv)BIGMAN0

658

1#$aMatematikk 1P-Y BA $cMAT1111$2udir$1http://psi.udir.no/kl06/MAT1111

658

##$aReading objective 1$bidentify, locate, and use information$cNRP01-1991.$2accssd

 

Inici de secció

 

 

662 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA--NOM JERÀRQUIC DE LLOC (R)

 

Conté una forma jeràrquica d'un nom geogràfic utilitzada com a entrada secundària de matèria.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - País o entitat més gran (R)

·         $b - Jurisdicció política de primer ordre (NR)

·         $c - Jurisdicció política intermèdia (R)

·         $d - Ciutat (NR)

·         $e - Terme de relació (R)

·         $f - Subsecció d'una ciutat (R)

·         $g - Altres regions i accidents geogràfics no jurisdiccionals (R)

·         $h - Zona extraterrestre (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font del terme o del codi (NR)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.

·         $4 - Relació (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

 

Exemples

 

 

662

##$aAntarctica.$2lcsh/naf

662

##$aJapan$cHokkaido$gAsahi-dake.$2pemracs

662

##$bMaryland$cMontgomery$dSilver Spring.$2gnis

662

##$bOntario$cEssex$dWindsor.$2cgnbd

662

##$aJapan (nation)$gKanto (region)$cTokyo (metropolis)$dTokyo (inhabited place)$fShibuya.$2tgn

662

##$aUnited States$bCalifornia$cLos Angeles (County)$dLos Angeles$fLittle Tokyo.$2tgn

662

##$aAfrica$gNile River$gSixth Cataract.$2tgn

662

##$hMars$hValles Marineris.$2Codi MARC per a Gazetteer of Planetary Nomenclature

 

Inici de secció

 

 

688 - ENTRADA SECUNDÀRIA DE MATÈRIA-TIPUS D'ENTITAT NO ESPECIFICADA (R)

 

Entrada secundària de matèria en la qual el tipus d'entitat de l'element d'entrada no és especificat.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

        # - Sense definir

·         Segon - Font del nom, títol o terme

       # - Cap informació proporcionada

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom, títol, o terme (NR)

·         $e - Terme de relació (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font del nom, títol, o terme (NR)

Codi MARC que identifica la llista de la font a partir de la qual ha estat assignada l'entrada secundària de matèries. S'usa només quan els segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2). Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $4 - Relació (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

688

#7$aVenus$0(DE-2581)TH000006586$2gbd

688

#7$aForum Romanum$0(DE-2581)TH000010820$2gbd

688

#7$aImmanuel Kant (1724 - 1804)$0(DE-2581)TH000005362$2gbd

688

#7$aNaturrecht$0(DE-2581)TH000006673$2gbd

688

#7$aStoiker$0(DE-2581)TH000006637$2gbd

688

#7$aRoma Urbs$0(DE-2581)TH000010811$2gbd

 

Inici de secció

 

 

69X - CAMPS LOCALS D'ACCÉS PER MATÈRIES (R)

 

Els camps 690-699 estan reservats per a l'ús local de matèries i definició local. L'estructura dels camps 69X i les convencions d'entrada s'han de proporcionar, amb finalitats d'intercanvi,  als participants en l'intercanvi per part de l'organització que inicia l'intercanvi.

 

 

Inici de secció

 

 

 


 

Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques