Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Apèndix E

Apèndix E - Llista alfabètica d'encapçalaments ambigus


MARC 21 Bibliogràfic
Octubre 2002

Aquesta pàgina conté una llista de categories d'encapçalaments d'ens amb una indicació del tipus de camp i d'etiqueta per a cada un. Les categories marcades amb X00, X10, X11 i X30 pertanyen als tipus de camps de nom personal, nom d'entitat, nom de congrés i títol respectivament. Les categories marcades amb 651 són noms de jurisdicció en el camp 651, però són noms d'entitat en els camps 110, 710 i 810.
Aquesta llista també apareix en el format Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - X - Z


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

X

Z


(03/05/2012) snb@bcn.cat