Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Traducció de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya

Traducció de: MARC 21 Concise Format for Authority Data
Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office

Edició 1999

Actualització núm. 1 (Octubre 2001) fins Actualització núm. 27 (Novembre 2018)


Aquesta publicació en línia proporciona accés a la versió concisa del Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat. El format d'autoritats "complet" conté les descripcions detallades de cada element, juntament amb els exemples, les convencions d'entrada, i les seccions d'història.

Els canvis en el Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat resultants de l'Actualització núm. 27 (Novembre 2018) es visualitzen en vermell.

SumariFormats MARC | Oficina MARC


Traducció al català: Ida Conesa de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya
Agraïm al TERMCAT la seva col·laboració

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2004-2019
DL. B. 26383-2004

snb@bnc.cat
(28/03/2019)

Metadades associades