Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 1XX >> 100

100 - Entrada principal-Nom personal (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Tipus d'element d'entrada de nom personal
0 - Nom de pila
1 - Cognom
3 - Nom de família

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir


Codis de subcamp
$a - Nom personal (NR)
$b - Numeració (NR)
$c - Títols i altres paraules associats a un nom (R)
$d - Dates associades a un nom (NR)
$e - Terme de relació (R)
$f - Data d'una obra (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$j - Qualificador d'atribució (R)
$k - Subencapçalament de forma (R)
$l - Llengua de l'obra (NR)
$n - Número de part/secció d'una obra (R)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$q - Forma completa del nom (NR)
$t - Títol de l'obra (NR)
$u - Afiliació (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Nom personal utilitzat com a entrada principal en un registre bibliogràfic.

L'entrada principal s'assigna d'acord amb les diverses regles de catalogació, generalment a la persona principalment responsable de l'obra.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els codis de subcamp, així com les convencions d'entrada per al camp 100, es donen en la secció X00 Noms personals-Informació general. Com que el segon indicador és diferent per als diversos camps X00, no es descriu en la secció d'informació general, sinó a continuació.

INDICADORS

Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

EXEMPLES

100 1#$aAdams, Henry,$d1838-1918.
100 1#$aRiaño, Juan F.$q(Juan Facundo),$d1828-1901.
100 1#$aFowler, T. M.$q(Thaddeus Mortimer),$d1842-1922.
100 1#$aBach, Johann Sebastian.$4aut$0(DE-101c)310008891
100 3#$aLlull (Família).
100 1#$aMorgan, J. Pierpont$q(John Pierpont),$d1837-1913,$erecopilador.
100 1#$aFitzgerald-Jones, Sandra,$d1938-$eentrevistador..
100 1#$aVérez-Peraza, Elena,$d1919-
100 1#$aMcIntosh, Paula.
100 0#$aJoan,$cBaptista, sant.
100 0#$aJoan$bII Comnè,$cemperador de l'Imperi Bizantí,$d1088-1143.
100 0#$a110908.
100 0#$aDr. X.
100 0#$aAuthor of The diary of a physician,$d1807-1877.
100 0#$aClaude,$cd'Abbeville, pere,$dm. 1632.
100 0#$aHoward.
100 1#$aFitzgerald, David.
100 1#$aChiang, Kai-shek,$d1887-1975.
100 1#$aWatson,$cRev.
100 1#$aQ., Mike.
100 1#$aBlackbeard, Author of,$d1777-1852.
100 1#$aLe Conte, John Eatton,$d1784-1860.
100 1#$aEl-Abiad, Ahmed H.,$d1926-
100 0#$aJoan Pau$bII,$cpapa,$d1920-2005.
100 1#$aSeuss,$cDr.
100 1#$aChurchill, Winston,$cSir,$d1874-1965.
100 1#$aWard, Humphrey,$cMrs.,$d1851-1920.
100 1#$aWalle-Lissnijder,$cvan de.
100 0#$aTomàs,$cd'Aquino, sant,$d1225?-1274.
100 0#$aBlack Foot,$cChief,$dm. 1877$c(Esperit)
100 1#$aLevi, James,$dfl. 1706-1739.
100 0#$aH. D.$q(Hilda Doolittle),$d1886-1961.
100 1#$aGresham, G. A.$q(Geoffrey Austin)
100 1#$aSmith, Elizabeth$q(Ann Elizabeth)
100 1#$aBeeton,$cMrs.$q(Isabella Mary),$d1836-1865.
100 1#$a`Atthawimonbandit (To),$cPhra,$d1883-1973.
100 1#$aBrown, B. F.$uChemistry Dept., American University.
100 0#$aE.S.,$cMeister,$dS. XV,$jSeguidor de
100 1#$aReynolds, Joshua,$cSir,$d1723-1792,$jDeixeble de

(21/09/2022) snb@bnc.cat