Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Camps d'encapçalament >> 1XX

1XX - Entrades principals-Informació general


MARC 21 Bibliogràfic
Febrer 1999

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.

"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

100 - Entrada principal - Nom personal (NR) Complet | Concís
110 - Entrada principal - Nom d'entitat (NR) Complet | Concís
111 - Entrada principal - Nom de congrés (NR) Complet | Concís
130 - Entrada principal - Títol uniforme (NR) Complet | Concís

DEFINICIÓ I ABAST

Els camps 100, 110, 111, i 130 contenen un encapçalament de nom o de títol uniforme usats com a entrada principal.

Per als materials mixts, aquesta idea d'autoria no està sempre ben definida. L'entrada principal pot contenir el nom de la persona, família, o entitat responsable d'aplegar junts els materials. Alternativament, l'entrada principal pot contenir el nom de la persona, família, o entitat per la qual és esmentat un recull.

Les descripcions del primer indicador i de tots els codis de subcamp, així com les convencions d'entrada per als camps 100, 110, 111, i 130 es donen a les seccions d'Informació general: X00, X10, X11, i X30. El segon indicador es descriu a la secció específica de cada camp.


(03/05/2012) snb@bnc.cat