Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Camps d'encapçalament >> X10

X10 - Noms d'entitat-Informació general


MARC 21 Bibliogràfic
Juliol 2022

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.
"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

110 - Entrada principal - Nom d'entitat (NR) Complet | Concís
610 - Entrada secundària de matèria - Nom d'entitat (R) Complet | Concís
710 - Entrada secundària - Nom d'entitat (R) Complet | Concís
810 - Entrada secundària de col·lecció - Nom d'entitat (R) Complet | Concís

Primer indicador
Tipus d'element d'entrada de nom d'entitat
0 - Nom en ordre invers
1 - Nom de jurisdicció
2 - Nom en ordre directe
Segon indicador
110 - Sense definir
# - Sense definir

610 - Tesaurus
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
2 - Medical Subject Headings
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
4 - Font no especificada
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - Font especificada en el subcamp $2

710 - Tipus d'entrada secundària
# - Cap informació proporcionada
2 - Entrada analítica

810 - Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
Part del nom
$a - Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)
$b - Unitat subordinada (R)
$c - Lloc de congrés (NR)
$e - Terme de relació (R)
$u - Afiliació (NR)
$4 - Relació (R)

Part del títol
$f - Data d'una obra (NR)
$h - Tipus de suport (NR) [610/710/810]
$i - Informació de relació (R) [710]
$k - Subencapçalament de forma (R)
$l - Llengua de l'obra (NR)
$m - Repartiment d'execució (música) (R) [610/710/810]
$o - Menció d'arranjament (música) (NR) [610/710/810]
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$r - Tonalitat (música) (NR) [610/710/810]
$s - Versió (R) [610/710/810]
$t - Títol de l'obra (NR)
$v - Designació de volum/designació de seqüència (NR) [810]
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) [710/810]
Parts del nom i del títol
$d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$n - Número de part/secció/congrés (R)

Part de la subdivisió de matèria
$v - Subdivisió de forma (R) [610]
$x - Subdivisió general (R) [610]
$y - Subdivisió cronològica (R) [610]
$z - Subdivisió geogràfica (R) [610]

Subcamps de control
$w - Número de control del registre bibliogràfic (R) [810]
$y - Provinença de les dades (R) [810]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR) [610/710/810]
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR) [710/810]
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR) [810]
$7 - Provinença de les dades (R) [110/610/710]
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Els designadors de contingut defineixen els subelements que ocorren en els camps de nom d'entitat construïts amb les regles de catalogació i de construcció de tesaurus generalment acceptades (per exemple, Regles angloamericanes de catalogació (AACR 2), Library of Congress Subject Headings (LCSH)). Un nom d'entitat, un subencapçalament de forma, un títol d'una obra, i/o un nom d'una secció d'una ciutat entrat sota el nom d'una jurisdicció són noms d'entitat X10. Un nom de jurisdicció que representa una entitat eclesiàstica és un nom d'entitat X10. Quan la finalitat és de matèries, altres noms de jurisdiccions usats sols o seguits de subdivisions de matèries són noms geogràfics i van continguts en el camp 651 (Entrada secundària de matèria-Nom geogràfic). Quan la finalitat no és de matèries, altres noms usats sols van continguts en els camps 110 i 710. Un congrés amb nom entrat sota un nom d'entitat va contingut en els camps X10. Un congrés entrat directament sota el seu propi nom va contingut en els camps X11. Els noms d'entitat usats en els encapçalaments de matèria en forma de frase (per exemple, Església Catòlica en l'art) van continguts en el camp 650 (Entrada secundària de matèria-Terme temàtic).

Les pautes d'aplicació de tots els designadors de contingut, excepte el segon indicador, es donen en aquesta secció. Una llista dels camps específics dels designadors de contingut i de les pautes d'aplicació del segon indicador es proporcionen en la descripció de cada camp específic X10.

INDICADORS

Primer indicador - Tipus d'element d'entrada de nom d'entitat
Valor que identifica la forma de l'element d'entrada del camp. Els valors distingeixen entre un nom en ordre invers, un nom de jurisdicció, i un nom d'entitat en ordre directe usats com a element d'entrada.
0 - Nom en ordre invers
El nom d'entitat comença amb un nom personal en ordre invers (cognom, nom de pila).
110 0#$aNewman (Jean and Dorothy) Industrial Relations Library.
Els noms d'entitat que comencen amb un cognom sol, un nom personal en ordre directe (no invertit), o que contenen un nom personal altre que l'element d'entrada s'identifiquen amb el valor 2.
110 2#$aJ.C. Penney Co.
1 - Nom de jurisdicció
Nom d'una jurisdicció que també és una entitat eclesiàstica o és un nom de jurisdicció sota el qual s'entra un nom d'entitat, una secció d'una ciutat, o un títol d'una obra.
110 1#$aXipre(Arxidiòcesi)
110 1#$aPennsilvània.$bState Board of Examiners of Nursing Home Administrators.
110 1#$aJalisco(Mèxic).$tLey que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara, 1979-1983.
110 1#$aFairfax County (Virgínia).$bDivision of Mapping.
110 1#$aEstats Units d'Amèrica.$bPresident (1981-1989 : Reagan)
Els noms d'entitat que contenen un nom de jurisdicció com a part integral del nom o que són qualificats amb un nom de jurisdicció s'identifiquen amb el valor 2.
110 2#$aUniversity of Illinois at Urbana-Champaign.$bExperimental Music Studios.
110 2#$aArizona Family Planning Council.
2 - Nom en ordre directe
L'encapçalament pot contenir un qualificador entre parèntesis o pot ser un acrònim o unes inicials.
110 2#$aHarvard University.
110 2#$aNational Gardening Association (Estats Units d'Amèrica)
110 2#$aPRONAPADE (Firma)
Segon indicador
El segon indicador és únic de la funció del camp de nom d'entitat. Es descriu en els camps següents: 110 (Entrada principal-Nom d'entitat); 610 (Entrada secundària de matèria-Nom d'entitat); 710 (Entrada secundària-Nom d'entitat); i 810 (Entrada secundària de col·lecció-Nom d'entitat).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada
Nom d'una entitat o del primer ens quan hi ha presents unitats subordinades; nom de jurisdicció sota el qual s'entra una entitat, una secció d'una ciutat, o el títol d'una obra; o un nom de jurisdicció que també és una entitat eclesiàstica. Un terme qualificador entre parèntesis, un nom de jurisdicció, o una data (altra que la data d'un congrés) no van codificats en subcamps separats.
110 2#$aUniversity of Denver.
110 1#$aCanadà.$bDepartment of Agriculture.
110 2#$aBell & Howell Co.
110 1#$aBirmingham (Alabama)
110 2#$aFriedrich Witte (Firma)
110 2#$aScientific Society of San Antonio (1892-1894)
610 27$aPinta (Caravel·la)$2lemac
110 1#$aSan Lorenzo a Monte (Parròquia : Rímini, Itàlia)
610 20$aHusum-Schwesing (Alemanya : Camp de concentració)
$b - Unitat subordinada
Nom d'una unitat d'entitat subordinada, nom d'una secció d'una ciutat, o un nom d'un congrés entrats sota un nom d'entitat o jurisdicció.
110 1#$aEstats Units d'Amèrica.$bCongress.$bJoint Committee on the Library.
110 2#$aAmerican Veterinary Medical Association.$bMeeting.
110 2#$aFrancmaçons.$bConcordia Lodge, No. 13 (Baltimore, Maryland)
110 1#$aParís (França).$bMontmartre.
$c - Lloc de congrés
Nom de lloc o nom d'una institució on va ser celebrat un congrés. Les localitzacions múltiples adjacents són contingudes en un únic subcamp $c.
110 2#$aEsglésia Catòlica.$bConcilium Plenarium Americae Latinae$d(1899 :$cRoma, Itàlia)
110 2#$aDemocratic Party (Texas).$bState Convention$d(1857 :$cWaco, Texas)
110 1#$aBotswana.$bDelegation to the Commonwealth Parliamentary Conference, 28th, 1982, Nassau, Bahames.
110 2#$aAmerican Library Association.$bConference$c(Washington, D.C. i Londres, Anglaterra)
El nom d'un lloc afegit entre parèntesis a un nom d'entitat com a qualificador no va codificat en un subcamp separat.
610 27$aCasa Batlló (Barcelona, Catalunya)$2lemac
$d - Data de congrés o signatura d'un tractat
110 2#$aEsglésia Catòlica.$bPlenary Council of Baltimore$n(2n :$d1866)
110 2#$aOrganització Internacional del Treball.$bEuropean Regional Conference$n(2a :$d1968 :$cGinebra, Suïssa)
En un camp X10 de nom/títol, el subcamp $d també conté la data de signatura d'un tractat.
710 1#$aAlgèria.$tTractats, etc.$gAnglaterra i Gal·les,$d1682 abr. 20.
$e - Terme de relació
Designació de funció que descriu la relació entre un nom i una obra.
110 2#$aEastman Kodak Company,$edefendant-appellant.
Els codis de relació, que especifiquen la relació entre una entitat i una obra, van continguts en el subcamp $4.
$f - Data d'una obra
Data de publicació utilitzada juntament amb un títol d'una obra en un camp de nom/títol.
710 22$aEsglésia Catòlica.$tMass, 33rd Sunday of ordinary time (Chant).$f1979.
710 22$aRand McNally and Company.$tCentral America.$f1979.
Les dates afegides entre parèntesis a un títol per distingir entre títols idèntics entrats sota el mateix nom no van codificades en subcamps separats. Excepció: per a la música vegeu el subcamp $n.
610 10$aFrança.$tConstitution (1946)
$g - Informació miscel·lània
Element que no pot ser inclòs apropiadament en cap altre subcamp definit. En un encapçalament de congrés entrat sota una entitat, el subcamp $g també conté un subelement que no pot ser inclòs apropiadament en els subcamps $c, $d, o $n.
110 1#$aMinnesota.$bConstitutional Convention$d(1857 :$gRepublican)
En un camp X10 de nom/títol, el subcamp $g conté el nom de l'altre signatari dels tractats, acords intergovernamentals, etc.
610 17$aGran Bretanya.$tTractats, etc.$gIrlanda,$d1985 nov. 15.$2lemac
$h - Tipus de suport [610/710/810]
Qualificador de tipus de suport utilitzat juntament amb un títol d'una obra en un camp de nom/títol.
710 2#$aPearls Before Swine (Grup musical).$tOne nation underground.$hEnregistrament sonor.
$i - Informació de relació [710]
Designació d'una relació entre el recurs descrit en el camp 7XX i el recurs descrit en els camps 1XX/245 del registre. Pot ser una frase textual no controlada o un valor textual controlat a partir d'una llista de relacions entre recursos bibliogràfics.
$k - Subencapçalament de forma
Subencapçalament de forma que ocorre en la part del títol d'un camp X10. Els subencapçalaments de forma usats amb els noms d'entitat inclouen: Manuscrit; Protocols, etc.; Seleccions.
610 27$aBritish Library.$kManuscrit.$nArundel 384.$2lemac
610 17$aUruguai.$tTractats, etc.$gArgentina,$d1974 ag. 20.$kProtocols, etc.,$d1982 des. 20.$2lemac
710 22$aEsglésia Catòlica.$bpapa (1958-1963 : Joan XXIII).$tMater et magistra.$lFrancès.$kSeleccions.$f1963.
$l - Llengua de l'obra
Nom de la llengua o llengües (o terme representatiu de la llengua, per exemple, Poliglot) d'una obra en un camp de nom/títol.
710 2#$aBanco Central de Venezuela.$tProcedimiento para la obtención de divisas del mercado contolado para el pago de importaciones a través de cartas de crédito.$lAnglès i castellà.
$m - Repartiment d'execució (música) [610/710/810]
Termes que designen el repartiment d'execució (música) utilitzat en títol uniforme d'una obra en un camp de nom/títol. El subcamp $m és poc probable que sigui utilitzat en un camp X10.
$n - Número de part/secció/congrés
Número d'un congrés que s'entra per un nom d'entitat.
En els títols uniformes de música, el número d'ordre, de l'opus, de l'índex temàtic, o d'una data usada per distingir una obra d'una altra, van continguts en un subcamp $n.
Les numeracions múltiples alternatives (sovint separades per una coma) són contingudes en un únic subcamp $n. Les numeracions múltiples que són jeràrquiques (sovint separades per un punt) són contingudes en ocurrències separades del subcamp $n.
Conté una designació de número a continuació de la subdivisió de forma Manuscrit.
110 1#$aEstats Units d'Amèrica.$bCongress$n(97th, 2nd session :$d1982).$bHouse.
710 2#$aCorpus Christi College (University of Cambridge).$bLibrary.$kManuscrit.$n57.
710 12$aFilipines.$tLabor Code of the Philippines.$nBook 5,$pLabor Relations.$f1981.
710 2#$aMontevergine (Abadia).$bBiblioteca.$kManuscript.$nScaffale XXIII, 171.
110 1#$aEstats Units d'Amèrica.$bCongress$n(87th, 2nd session :$d1962)
$o - Menció d'arranjament (música) [610/710/810]
L'abreviatura arr. usada en un títol uniforme per a una obra en un camp de nom/títol. El subcamp $o és poc probable que sigui utilitzat en un camp X10.
$p - Nom de part/secció d'una obra
Designació de nom d'una part/secció d'una obra usada amb un títol en un camp de nom/títol.
710 1#$aEstats Units d'Amèrica.$tConstitution.$p13th Amendment.
610 20$aUnited States Strategic Bombing Survey.$tReports.$pPacific war$vIndexes.
710 1#$aEquador.$tPlan Nacional de Desarrollo, 1980-1984.$nParte 1,$pGrandes objetivos nacionales.$lAnglès.
També conté una designació de nom a continuació de la subdivisió de forma Manuscrit.
110 2#$aNew York Public Library.$kManuscrit$pAulendorf Codex.
$r - Tonalitat (música) [610/710/810]
Menció de la tonalitat en que està escrita la música, usada en un camp de títol uniforme per a una obra en un camp de nom/títol. El subcamp $r és poc probable que sigui utilitzat en un camp X30.
$s - Versió [610/710/810]
Versió, edició, etc., informació usada amb un títol d'una obra en un camp de nom/títol.
$t - Títol de l'obra
Títol uniforme, títol de la portada d'una obra, o un títol de col·lecció utilitzat en un camp de nom/títol.
710 12$aVeneçuela.$tControl de cambio no. 3.$lAnglès i castellà.$f1984.
610 10$aEstats Units d'Amèrica.$tTractats, etc.$gGran Bretanya,$d1794 nov. 19.
710 22$aGeneral Drafting Company, inc.$tColonization of America.$f1976.
Hi ha exemples addicionals en les descripcions dels subcamps $f, $g, $h, $k, $l, $n, $p, i $v.
$u - Afiliació
Afiliació o adreça del nom en el subcamp $a.
110 1#$aEstats Units d'Amèrica.$bNational Technical Information Service.$u5205 Port Royal Road, Springfield, Va 22161.
$v - Designació de volum/designació de seqüència [810]
Número de volum o una altra designació seqüencial utilitzada conjuntament amb una entrada secundària de col·lecció 810.
810 2#$aJohn Bartholomew and Son.$tBartholomew world travel series ;$v10.
810 2#$aUniversitätsbibliothek Freiburg im Breisgau.$tKataloge der Universitäts-bibliothek Freiburg im Breisgau ;$vBd. 2.
$v - Subdivisió de forma [610]
Subdivisió de forma que designa una classe o un gènere de material específics tal com es defineixen en el tesaurus emprat. El subcamp $v és apropiat només quan una subdivisió de forma de matèria s'afegeix a un nom d'entitat o a un nom/títol per formar un encapçalament de matèria compost. El subcamp $v s'utilitza per a termes de forma quan actuen tal com s'ha indicat anteriorment. El subcamp $x pot ser utilitzat si els termes actuen com a subdivisions generals. Una subdivisió de forma en un subcamp $v és generalment l'últim subcamp del camp. El subcamp pot ser repetit si s'utilitza més d'una subdivisió de forma.
610 10$aFrance.$bBibiothèque nationale$vCatalogs.
610 20$aUnited Nations$xEconomic assistance$vPeriodicals.
$w -Número de control del registre bibliogràfic [810]
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$x - ISSN (International Standard Serial Number) [710/810]
ISSN per a una publicació en sèrie contingut en la part del títol d'un camp de nom/títol. L'ISSN és un element assignat per agència. Els ISSN s'assignen a les publicacions en sèrie pels centres nacionals sota els auspicis de la ISSN Network.
$x - Subdivisió general [610]
Subdivisió de matèria que no és apropiada per ser continguda en el subcamp $v (Subdivisió de forma), en el subcamp $y (Subdivisió cronològica), o en el subcamp $z (Subdivisió geogràfica). El subcamp $x és apropiat només quan una subdivisió general temàtica s'afegeix a un nom o a un nom/títol.
610 27$aEsglésia Luterana$xDoctrines$yObres anteriors al 1800.$2lemac
610 27$aAmerican Red Cross$xHistòria.$2lemac
$y - Subdivisió cronològica [610]
Subdivisió de matèria que representa un període de temps. El subcamp $y només és apropiat quan s'afegeix una subdivisió de matèria cronològica a un nom o a un nom/títol.
610 17$aEstats Units d'Amèrica.$bArmy.$bCavalry$xHistòria$y1861-1865, Guerra de Secessió$xMapes.$2lemac
610 17$aGran Bretanya.$bRoyal Navy$xHistòria$yS. XX$xMapes.
$y - Provinença de les dades [810]
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$z - Subdivisió geogràfica [610]
Apropiada només quan s'afegeix una subdivisió de matèria geogràfica a un nom o a un nom/títol.
610 20$aEsglésia Catòlica$zAlemanya$xHistòria$y1933-1945.
610 27$aUnited Methodist Church (Estats Units d'Amèrica)$zPennsilvània$xHistòria$xMapes.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font de l'encapçalament o del terme
Codi MARC que identifica la llista font d'on s'obté l'encapçalament que ha estat assignat. Per als camps de nom o nom-títol 110, 710 i 810, el codi s'obté de: Name and Title Authority Source Codes. Per al camp 610, el subcamp $2 s'utilitza només quan el segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2), i conté un codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
710 2#$aMuseum of Fine Arts, Boston.$0http://id.loc.gov/authorities/names/n79058410$0https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11866613c$2naf
$2 - Font de l'encapçalament o del terme
Codi MARC que identifica la font de la llista de la qual n'ha estat assignat un encapçalament en un camp d'entrada secundària de matèria 610. S'utilitza només quan el segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2). Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
$3 - Materials especificats[610/710/810]
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$4 - Relació
Codi o URI que especifica la relació entre l'entitat descrita en el registre i l'entitat referenciada en el camp. Es pot utilitzar més d'un codi de relació o URi quan el nom de l'entitat té més d'una funció. Una font de codis de relació és: MARC Code Lists for Relators.
110 1#$aEstats Units d'Amèrica.$bEnergy Research and Development Administration.$4fnd
110 2#$aJ.H. Bufford & Co.$4pop
710 1#$iContenidor de (obra):$4http://rdaregistry.info/Elements/w/P10147$aPhilippines.$tLabor Code of the Philippines.$nBook 5,$pLabor Relations.$f1981.
Els termes de relació, que també especifiquen la relació entre una entitat i una obra, van continguts en el subcamp $e.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp [710/810]
Vegeu la descripció d'aquest subcamp en l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Subcamp de control [810]
Fins a dos caràcters (designats 0 i 1) que indiquen característiques especials de l'entrada d'enllaç. Com que les definicions dels codis del subcamp $7 depenen de la posició en què apareixen, la codificació de qualsevol posició obliga a que cada posició precedent contingui un codi o un caràcter de farciment (|); les posicions successives no cal utilitzar-les.
/0 - Tipus de registre
Codi que indica el tipus de registre del document relacionat. El codi és el mateix que el de la Capçalera/06 (Tipus de registre) del registre del document relacionat.
a Material textual
c Música notada
d Música notada manuscrita
e Material cartogràfic
f Material cartogràfic manuscrit
g Material projectable
i Enregistrament sonor no musical
j Enregistrament sonor musical
k Material gràfic bidimensional no projectable
m Fitxer informàtic
o Document compost
p Material mixt
r Artefacte tridimensional o objecte natural
t Material textual manuscrit
/1 - Nivell bibliogràfic de la Capçalera/07 del registre relacionat
Codi que indica el nivell bibliogràfic del document relacionat. El codi és el mateix que el de la Capçalera/07 (Nivell bibliogràfic) del registre del document relacionat.
a Part component monogràfica
b Part component seriada
c Recull
d Subunitat
i Recurs integrant
m Monografia/document
s Publicació en sèrie
$7 - Provinença de les dades [110/610/710]
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Encapçalaments ambigus - Vegeu l'Apèndix E: Encapçalaments ambigus.
Puntuació - La puntuació dels subelements d'un encapçalament generalment ve dictada per les regles de catalogació descriptiva o del sistema d'encapçalaments de matèria/tesaurus. Aquestes convencions d'entrada aclareixen les pràctiques de puntuació MARC. Els camps 110, 610, 710, i 810 acaben en un signe de puntuació o en un parèntesi final. Si els subcamps finals són els subcamps $0, $2, $3, $4, o $5, el signe de puntuació o parèntesi final han de precedir aquests subcamps.
110 2#$aOklahoma Council on Juvenile Delinquency.
110 2#$aMartin Marietta Corporation.$bSpace Systems Division.
110 2#$aWestern Map and Publishing Co.
110 1#$aEstats Units d'Amèrica.$bCongress$n(87th :$d1961-1962)
La part del nom d'un encapçalament de nom o entitat subordinada o de nom/títol acaba amb un signe de puntuació. El signe de puntuació es col·loca a l'interior de les cometes.
710 1#$aBoston (Massachusetts).$tLleis, etc..
710 2#$aCasa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión."$bNúcleo de Imbabura.
710 22$aEsglésia Catòlica.$bPapa (1978-2005 : Joan Pau II).$tAperite portas Redemptori.$f1983.
La part del nom o títol seguida d'un encapçalament de matèria no acaba amb cap signe de puntuació a no ser que la part del nom o del títol acabi en una abreviació, una inicial/lletra, o una data oberta.
610 20$aUnited Methodist Church (Estats Units d'Amèrica)$zPennsylvania$xHistory.
Espaiament - No s'utilitzen els espais en les sigles o en les inicials/lletres dels noms personals.
110 2#$aMetallurgical Society of AIME.$bNew Jersey Chapter.
110 2#$aConföderation Iranischer Studenten (N.U.)
610 20$aD.B. Lister & Associates.
Es deixa un espai entre les inicials d'una abreviatura quan consisteix en més d'una sola lletra.
110 2#$aPh. D. Associates
Articles inicials - Els articles inicials (per exemple, Der), que apareixen al començament dels camps d'encapçalament de nom, generalment s'ometen en la majoria de les llengües (excepte quan la intenció és alfabetitzar per l'article).
110 2#$aLos Angeles County Bar Association.
Els articles inicials que apareixen al començament de la part del títol i/o part d'una entrada secundària de nom/títol (això és, 610, 710, 810) també s'ometen.

Els signes diacrítics i/o els caràcters especials que apareixen al començament del camp es conserven. Cal assenyalar que aquests caràcters generalment s'ignoren amb finalitats d'ordenació i alfabetització.
710 2#$aÖsterreichischer Rundfunk.$bChor.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Segon indicador - Relació entre entrada principal/de matèria [110] (LL, MU, PS) [OBSOLET, 1990]
Els valors eren 0 (Relació entrada principal/de matèria irrellevant), 1 (Entrada principal que és una matèria).

Segon indicador - Tipus d'entrada secundària [710]

0 - Entrada alternativa (LL, MA, FI, MP, MU, PS) [OBSOLET, 1993]
1 - Entrada secundària (LL, MA, FI, MP, MU, PS) [OBSOLET, 1993]
1 - Imprès en fitxa (MV) [OBSOLET, 1993]
3 - No imprès en fitxa (MV) [OBSOLET, 1993]

$c - Lloc de congrés [NOU, 1980]
$c - Lloc de congrés [CANVIAT, 2014]
    El 2014, el subcamp $c es va fer repetible.
$d - Data de congrés o de signatura d'un tractat [NOU, 1980]
    El lloc i la data d'un congrés i la data de signatura d'un tractat entrats sota una entitat o jurisdicció no van codificats en subcamps separats, però s'incloïen en el subcamp $p abans de la definició dels subcamps $c i $d.
$g - Informació miscel·lània [CANVIAT, 2014]
    El 2014, el subcamp $g es va fer repetible.
$i - Informació sobre la relació [NOU, 2009]
$k - Subencapçalament de forma
    Abans de 1981, el títol "Tractats, etc." es considerava un subencapçalament de forma i es codificava com subcamp $k.
$n - Número de part/secció/congrés [NOU, 1979]
$p - Part [REDEFINIT, 1979]
    El 1979, el subcamp $n va ser definit per als números de parts/seccions i el subcamp $p (Part) va ser redefinit per incloure només els noms de parts/seccions. Abans del canvi, ambdós el número i el nom de la part eren continguts en un subcamp $p.
$s - Versió [CANVIAT, 2017]
    El subcamp $s es va fer repetible.
$w - Número de control del registre bibliogràfic [NOU, 2007]
$x - ISSN (International Standard Serials Number) [810] [NOU, 2008]
$y - Provinença de les dades [810] [NOU, 2022]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$2 - Font de l'encapçalament o del terme) [110,/710/810] [NOU, 2019]
    El subcamp $2 havia estat definit prèviament només en el camp 610.
$3 - Materials especificats [810] [NOU, 2008]
$4 - Codi de relació [REDENOMINAT, 2017] [REDESCRIT, 2017]
    El subcamp $4 va ser redenominat i redescrit per pemetre l'enregistrament dels URI de relació a més a més dels codis MARC i no MARC.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp [710/810] [NOU, 2010]
$7 - Subcamp de control [810] [NOU, 2013]
$7 - Provinença de les dades [110/610/710] [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat