Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 80X-83X >> 810

810 - Entrada secundària de col·lecció-Nom d'entitat (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Tipus d'element d'entrada d'entitat
0 - Nom en ordre invers
1 - Nom de jurisdicció
2 - Nom en ordre directe
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)
$b - Unitat subordinada (R)
$c - Lloc de congrés (R)
$d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (R)
$e - Terme de relació (R)
$f - Data d'una obra (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$h - Tipus de suport (NR)
$k - Subencapçalament de forma (R)
$l - Llengua de l'obra (NR)
$m - Repartiment de l'execució (música) (R)
$n - Número de part/secció/congrés (R)
$o - Menció d'arranjament (música) (NR)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$r - Tonalitat (música) (NR)
$s - Versió (R)
$t - Títol de l'obra (NR)
$u - Afiliació (NR)
$v - Designació de volum/designació de seqüència (NR)
$w - Número de control del registre bibliogràfic (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Provinença de les dades (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$4 - Relació (R)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
    /0 - Tipus de registre
    /1 - Nivell bibliogràfic
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària de col·lecció d'autor/títol en la qual la part de l'autor és un nom d'entitat.

Un camp 810 es justifica generalment per una menció de col·lecció (camp 490) o per una nota general (camp 500) relatives a la col·lecció. Per a les reproduccions, es pot justificar amb una menció de col·lecció en el subcamp $f del camp 533 (Nota de reproducció).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els codis de subcamp, així com les convencions d'entrada per al camp 810, es donen en la secció X10 Noms d'entitat-Informació general. Com que el segon indicador és diferent per als diversos camps, no es descriu en la secció d'informació general, sinó que es descriu a continuació.

INDICADORS

Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

EXEMPLES

490 1#$aCIIL linguistic atlas series ;$v1
810 2#$aCentral Institute of Indian Languages.$tCIIL linguistic atlas series ;$v1.
490 1#$aPublications de la Cour européenne des droits de l'homme. Série A, Arrêts et décisions$aPublications of the European Court of Human Rights. Series A, Judgments and decisions ;$vvol. 48
810 2#$aTribunal Europeu dels Drets de l'Home.$tPublications de la Cour européenne des droits de l'homme.$nSérie A,$pArrêts et décisions ;$vvol. 48.
500 ##$aEls vol. de 1950-55 publicats amb el títol American Academy in Rome. Memoirs.
810 2#$aAmerican Academy in Rome.$tMemoirs.
110 1#$aEstats Units d'Amèrica.$bArmy Map Service.
490 1#$aSeries Z201. Special Africa series,$vno. 12
810 1#$aEstats Units d'Amèrica.$bArmy Map Service.$tA.M.S.,$vZ201.
810 1#$aEstats Units d'Amèrica.$bArmy Map Service.$tSpecial Africa series,$vno. 12.
810 2#$aJohn Bartholomew and Son.$tBartholomew world travel series ;$v10.
810 2#$aDeutsches Institut für Normung$4aut$tDIN-Taschenbuch$v193$w(DE-101)016034287$w(DE-600)1072284-1$7as

(21/09/2022) snb@bnc.cat