Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 00X

Camps de control-Informació general


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.

"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

001 - Número de control Complet | Concís
003 - Identificador del número de control Complet | Concís
005 - Data i hora de l'última operació Complet | Concís
006 - Elements de longitud fixa - Característiques materials addicionals Complet | Concís
007 - Camp fix de descripció física Complet | Concís
008 - Elements de longitud fixa Complet | Concís

DEFINICIÓ I ABAST

Números de control i altres classes d'informació de control i codificada usats en el processament dels registres bibliogràfics llegibles per màquina. Aquests camps no tenen ni indicadors ni codis de subcamp.

Per als camps de longitud fixa amb diferents classes d'informació codificada, els elements s'han definit per la seva posició. L'explicació més detallada dels elements definits per la seva posició es troba a les seccions que descriuen els camps específics.

El camp 009 està reservat actualment per a ús local i no està descrit en aquest document.


HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 009 - Camp fix de descripció física per a reculls arxivístics (MV) [OBSOLET, 1985]
El camp 009 va quedar obsolet quan es van definir les noves posicions (08-22) per a les pel·lícules cinematogràfiques d'arxiu (007/00=m) en el camp 007 (Camp fix de descripció física). Les posicions del camp 009 i les noves posicions del 007 eren: 00 (Nivell genealògic) (007/11), 01 (Nivell tècnic) (007/09), 02 (Nivell de color) (007/14), 03 (Emulsió de la pel·lícula cinematogràfica) (007/10), 04 (Suport de la pel·lícula) (007/12), 05 (So negatiu o positiu), 06 (Tipus addicionals de color) (007/13), 07 (Encongiment longitudinal), 08 (Encongiment per perforació), 09 (Deteriorament de la pel·lícula) (007/15), 10 (Completesa) (007/16), i 11-14 (Data d'inspecció de la pel·lícula cinematogràfica) (007/17-22).

Camp 009 - Material cartogràfic-Camp fix de descripció física (Detallat) (MC) [només CAN/MARC] [OBSOLET, 1997]
El camp 009 de CAN/MARC va quedar obsolet el 1997 amb la definició del nou camp 007 per a imatges de teledetecció i els nous valors del camp 008 per a mapes.


(03/05/2012) snb@bnc.cat