Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 00X >> 003

003 - Identificador del número de control (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Indicadors i codis de subcamp
Aquest camp no té ni indicadors ni codis de subcamp.

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Codi MARC per a l'organització, el número de control de la qual és contingut al camp 001 (Número de control).

Vegeu l'Apèndix I: Fonts dels codis d'organització per a la llista de les fonts usades en els registres MARC 21.

Sempre que es canvia el número del camp 001, les agències s'han d'assegurar que el codi MARC del camp 003 s'aplica al número trobat en el camp 001.

EXEMPLES

001 #880524405##
003 CaOONL
001 ###86104385#
003 DLC
001 ocm14919759
003 OCoLC
001 #####9007496
003 DNLM

CONVENCIONS D'ENTRADA

Generació pel sistema - Generalment generat pel sistema.

(03/05/2012) snb@bnc.cat