Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 00X >> 001

001 - Número de control (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Indicadors i codis de subcamp
Cap indicador ni codi de subcamp.

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Conté el número de control assignat per l'organització que crea, utilitza o distribueix el registre. Amb finalitats d'intercanvi, l'organització que inicia l'intercanvi ha de proporcionar la documentació de l'estructura del número de control i de les convencions d'entrada als participants en l'intercanvi. El codi MARC que identifica quin número de control del sistema és present en el camp 001 està contingut en el camp 003 (Identificador del número de control). Una organització que rep un registre pot passar el número de control entrant del camp 001 (i l'identificador del número de control del camp 003) al camp 035 (Número de control del sistema), al camp 010 (Número de control de la Library of Congress), o al camp 016 (Número de control de l'agència bibliogràfica nacional), segons sigui el cas, i col·locar el seu propi número de control en el camp 001 (i el seu identificador del número de control en el camp 003).

EXEMPLES

001 #880524405##
003 CaOONL
016 ##$a#880524405##
[LAC proporciona generalment el seu número de control en tots dos camps 001 i 016]
001 ###86104385#
003 DLC
010 ##$a###86104385#
[LC proporciona generalment el seu número de control en tots dos camps 001 i 010]
001 ocm14919759
003 OCoLC
001 #####9007496
003 DNLM

CONVENCIONS D'ENTRADA

Generació pel sistema - El camp 001 pot ser generat pel sistema. Les estructures dels números de control de la Library of Congress i de la Library and Archives Canada es descriuen a Convencions d'entrada en el camp 010 (Número de control de la Library of Congress) i al camp 016 (Número de control de l'agència bibliogràfica nacional), respectivament.

(03/05/2012) snb@bcn.cat