Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 00X >> 005

005 - Data i hora de l'última operació (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Indicadors i codis de subcamp
Aquest camp no té ni indicadors ni codis de subcamp.

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Setze caràcters que indiquen la data i l'hora de l'última operació del registre i serveix com a identificador de la versió del registre. S'anoten segons Representation of Dates and Times (ISO 8601). La data requereix 8 caràcters numèrics en la forma aaaammdd. L'hora requereix 8 caràcters numèrics en la forma hhmmss.f, expressada en termes de rellotge de 24 hores (00-23).

Els caràcters de la data aaaammdd inclouen 4 caràcters per a l'any, 2 per al mes, i 2 per al dia.

Els caràcters de l'hora hhmmss.f inclouen 2 caràcters per a l'hora, 2 per als minuts, 2 per als segons, i 2 per a la fracció decimal dels segons, incloent-hi el punt dels decimals). S'usa el rellotge de 24 hores (00-23).

La data en què el registre va ser entrat per primera vegada en forma llegible per màquina està continguda al camp 008/00-05. La Data d'entrada al fitxer no canvia mai.

EXEMPLE

005 19940223151047.0
[23 de febrer de 1994, 3 h 10 min 47 s de la tarda (15:10:47)]

CONVENCIONS D'ENTRADA

Generació pel sistema - El camp 005 hauria de ser generat pel sistema.

(03/05/2012) snb@bnc.cat