MARC 21 concís bibliogràfic: Camps de control (001-006)

 

Els camps 001-006 contenen números de control i altra informació codificada i de control que s'utilitza en el processament de registres MARC bibliogràfics. Cada camp de control s'identifica per una etiqueta de camp en el Directori, i conté o bé un sol element o bé una sèrie d'elements de longitud fixa identificats per una posició relativa. Els camps variables de control no contenen ni indicadors ni codis de subcamp.

 

 

 

001 - NÚMERO DE CONTROL (NR)

 

Número de control assignat per l'organització que crea, utilitza o distribueix el registre. El codi MARC per a l'organització és contingut al camp 003 (Identificador del número de control).

 

Exemples

 

 

001

 

###86104385#

 

001

 

ocm14919759

 

001

 

#####9007496

 

 

Inici de secció

 

 

003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL (NR)

 

Codi MARC per a l'organització, el número de control del qual és contingut al camp 001 (Número de control).

 

Vegeu les fonts dels codis d'organització per a un llistat de les fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

Exemples

 

003

 

DLC

 

003

 

OCoLC

 

003

 

DNLM

 

 

Inici de secció

 

 

005 - DATA I HORA DE L'ÚLTIMA OPERACIÓ (NR)

 

Setze caràcters que indiquen la data i l'hora de l'última operació del registre, i que serveixen com a identificador de versió del registre. S'anoten segons Representation of Dates and Times (ISO 8601). La data requereix 8 caràcters numèrics en la forma aaaammdd. L'hora requereix 8 caràcters numèrics en la forma hhmmss.f, expressada en termes de rellotge de 24 hores (00-23).

 

Exemple

 

 

005

 

19940223151047.0

 

 [23 de febrer de 1994, 3 h 10 min 47 s de la tarda]

 

Inici de secció

 

 

006 - ELEMENTS DE LONGITUD FIXA--CARACTERÍSTIQUES MATERIALS ADDICIONALS--INFORMACIÓ GENERAL (R)

 

Aquest camp conté 18 posicions (00-17) que proporcionen informació codificada sobre aspectes especials del document que es cataloga i que no es poden codificar al camp 008 (Elements de longitud fixa). S'utlitza en els casos en què el document té característiques diverses. També s'utilitza per a anotar els aspectes seriats codificats de recursos continus no textuals.

 

Aquest camp té estructura d'arbre, per la qual cosa el codi donat a 006/00 (Forma del material) determina els elements definits per a posicions subsegüents. Excepte per al codi s (Publicacions en sèrie/Recurs integrant), els codis del camp 006/00 es corresponen amb aquells de la Capçalera/06 (Tipus de registre). En cada ocurrència del camp 006, els codis definits per a les posicions 01-17 seran els mateixos que aquells definits en el camp 008 corresponent, posicions 18-34. Les configuracions del camp 006 es donen en l'ordre següent: llibres, fitxers informàtics/recursos electrònics, mapes, música, recursos continus, materials visuals i materials mixts.

 

Inici de secció

 

 

006--LLIBRES

 

Per a les descripcions de les posicions 01-17, vegeu les descripcions de les posicions corresponents 18-34 en la secció 008--LLIBRES del Camp de control 008.

 

Posicions dels caràcters

 

        a - Material textual

        t - Material textual manuscrit

Vegeu la descripció de les posicions 18-21 (Il·lustracions) al camp 008--LLIBRES

Vegeu la descripció de la posició 22 (Destinataris) al camp 008--LLIBRES

Vegeu la descripció de la posició 23 (Forma del document) al camp 008--LLIBRES

Vegeu la descripció de les posicions 24-27 (Naturalesa del contingut) al camp 008--LLIBRES

Vegeu la descripció de la posició 28 (Publicació de govern) al camp 008--LLIBRES

Vegeu la descripció de la posició 29 (Publicació de congrés) al camp 008--LLIBRES

Vegeu la descripció de la posició 30 (Homenatge) al camp 008--LLIBRES

Vegeu la descripció de la posició 31 (Índex) al camp 008--LLIBRES

        Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de la posició 33 (Forma literària) al camp 008--LLIBRES

Vegeu la descripció de la posició 34 (Biografia) al camp 008--LLIBRES

 

Inici de secció

 

 

006--FITXERS INFORMÀTICS/RECURSOS ELECTRÒNICS

 

Per a les descripcions de les posicions 01-17, vegeu les descripcions de les posicions corresponents 18-34 en la secció 008--FITXERS INFORMÀTICS del Camp de control 008.

 

Posicions dels caràcters

 

        m - Fitxer informàtic/Recurs electrònic

       Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de la posició 22 (Destinataris) al camp 008--FITXERS INFORMÀTICS

Vegeu la descripció de la posició 23 (Forma del document) al camp 008--FITXERS INFORMÀTICS

        Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de la posició 26 (Tipus de fitxer informàtic) al camp 008--FITXERS INFORMÀTICS

        Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de la posició 28 (Publicació de govern) al camp 008--FITXERS INFORMÀTICS

        Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

 

Inici de secció

 

 

006--MAPES

 

Per a les descripcions de les posicions 01-17, vegeu les descripcions de les posicions corresponents 18-34 en la secció 008--MAPES del Camp de control 008.

 

Posicions dels caràcters

 

        e - Material cartogràfic

        f - Material cartogràfic manuscrit

Vegeu la descripció de les posicions 18-21 (Relleu) al camp 008--MAPES

Vegeu la descripció de la posició 22-23 (Projecció) al camp 008--MAPES

        Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de la posició 25 (Tipus de material cartogràfic) al camp 008--MAPES

        Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de la posició 28 (Publicació de govern) al camp 008--MAPES

Vegeu la descripció de la posició 29 (Forma del document) al camp 008--MAPES

        Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de la posició 31 (Índex) al camp 008--MAPES

        Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de les posicions 33-34 (Característiques especials de format) al camp 008--MAPES

Inici de secció

 

 

006--MATERIALS MIXTS

 

Per a les descripcions de les posicions 01-17, vegeu les descripcions de les posicions corresponents 18-34 en la secció 008--MATERIALS MIXTS del Camp de control 008.

 

Posicions dels caràcters

 

        p - Material mixt

        Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de la posició 23 (Forma del document) al camp 008--MATERIALS MIXTS

        Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Inici de secció

 

006--MÚSICA

 

Per a les descripcions de les posicions 01-17, vegeu les descripcions de les posicions corresponents 18-34 en la secció 008--MÚSICA del Camp de control 008.

 

Posicions dels caràcters

 

        c - Música anotada

        d - Música anotada manuscrita

        i - Enregistrament sonor no musical

        j - Enregistrament sonor musical

Vegeu la descripció de les posicions 18-19 (Forma de la composició) al camp 008--MÚSICA

Vegeu la descripció de la posició 20 (Format de la música) al camp 008--MÚSICA

Vegeu la descripció de la posició 21 (Parts de la música) 008--MÚSICA

Vegeu la descripció de la posició 22 (Destinataris) al camp 008--MÚSICA

Vegeu la descripció de la posició 23 (Forma del document) al camp 008--MÚSICA

Vegeu la descripció de les posicions 24-29 (Material d'acompanyament) al camp 008--MÚSICA

Vegeu la descripció de les posicions 30-31 (Text literari per a enregistraments sonors) al camp 008--MÚSICA

        Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de la posició 33 (Transposició i arranjament) al camp 008--MÚSICA

        Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Inici de secció

 

 

006--RECURSOS CONTINUS

 

Per a les descripcions de les posicions 01-17, vegeu les descripcions de les posicions corresponents 18-34 en la secció 008-RECURSOS CONTINUS del Camp de control 008.

 

Posicions dels caràcters

 

        s - Publicació en sèrie/Recurs integrant

Vegeu la descripció de la posició 18 (Periodicitat) al camp 008--RECURSOS CONTINUS

Vegeu la descripció de la posició 19 (Regularitat) al camp 008--RECURSOS CONTINUS

        Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de la posició 21 (Tipus de recurs continu) al camp 008--RECURSOS CONTINUS

Vegeu la descripció de la posició 22 (Forma del document original) al camp 008--RECURSOS CONTINUS

Vegeu la descripció de la posició 23 (Forma del document) al camp 008--RECURSOS CONTINUS

Vegeu la descripció de la posició 24 (Naturalesa de l'obra sencera) al camp 008--RECURSOS CONTINUS

Vegeu la descripció de les posicions 25-27 (Naturalesa del contingut) al camp 008--RECURSOS CONTINUS

Vegeu la descripció de la posició 28 (Publicació de govern) al camp 008--RECURSOS CONTINUS

Vegeu la descripció de la posició 29 (Publicació de congrés) al camp 008--RECURSOS CONTINUS

        Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de la posició 33 (Alfabet o escriptura originals del títol) al camp 008--RECURSOS CONTINUS

Vegeu la descripció de la posició 34 (Convenció d'entrada) al camp 008--RECURSOS CONTINUS

Inici de secció

 

 

006--MATERIALS VISUALS

 

Per a les descripcions de les posicions 01-17, vegeu les descripcions de les posicions corresponents 18-34 en la secció 008--MATERIALS VISUALS del Camp de control 008.

 

Posicions dels caràcters

 

        g - Material projectable

        k - Material gràfic bidimensional no projectable

        o - Document compost

        r - Artefacte tridimensional o objecte natural

Vegeu la descripció de les posicions 18-20 (Durada) al camp 008--MATERIALS VISUALS

        Conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de la posició 22 (Destinataris) al camp 008--MATERIALS VISUALS

        Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de la posició 28 (Publicació de govern) al camp 008--MATERIALS VISUALS

Vegeu la descripció de la posició 29 (Forma del document) al camp 008--MATERIALS VISUALS

        Cada una conté un blanc (#) o un caràcter de farciment ( | )

Vegeu la descripció de la posició 33 (Tipus de material visual) al camp 008--MATERIALS VISUALS

Vegeu la descripció de la posició 34 (Tècnica) al camp 008--MATERIALS VISUALS

 

Inici de secció

 

 


 

Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques