Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 6XX

6XX - Camps d'accés de matèria-Informació general


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Novembre 2019

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.

"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

600 - Entrada secundària de matèria - Nom personal (R) Complet | Concís
610 - Entrada secundària de matèria - Nom d'entitat (R) Complet | Concís
611 - Entrada secundària de matèria - Nom de congrés (R) Complet | Concís
630 - Entrada secundària de matèria - Títol uniforme (R) Complet | Concís
647 - Entrada secundària de matèria - Esdeveniment amb nom (R) Complet | Concís
648 - Entrada secundària de matèria - Terme cronològic (R) Complet | Concís
650 - Entrada secundària de matèria - Terme temàtic (R) Complet | Concís
651 - Entrada secundària de matèria - Nom geogràfic (R) Complet | Concís
653 - Terme d'indexació - No controlat (R) Complet | Concís
654 - Entrada secundària de matèria - Termes temàtics facetats (R) Complet | Concís
655 - Terme d'indexació - Gènere/forma (R) Complet | Concís
656 - Terme d'indexació - Ocupació (R) Complet | Concís
657 - Terme d'indexació - Funció (R) Complet | Concís
658 - Terme d'indexació - Objectiu de currículum escolar (R) Complet | Concís
662 - Entrada secundària de matèria - Nom jeràrquic de lloc (R) Complet | Concís
688 - Entrada secundària de matèria - Tipus d'entitat no especificada (R) Complet | Concís
69X - Camps locals d'accés per matèria (R) Complet | Concís

DEFINICIÓ I ABAST

Els camps 6XX contenen entrades d'accés per matèries i termes. La majoria d'aquests camps contenen entrades secundàries de matèries o termes d'accés basats en les llistes i fitxers d'autoritats identificats en el segon indicador (Sistema d'encapçalaments de matèries/tesaurus) o en el subcamp $2 (Font de l'encapçalament o del terme). Un dels camps conté dades amb l'accés per matèries no controlat.

Amb els materials mixts i reculls sota control arxivístic, es fa un ús considerable dels camps 6XX per a reflectir el contingut de la matèria dels materials descrits per mitjà de termes controlats i no controlats. Els camps 7XX s'utilitzen amb menys freqüència per proporcionar-hi accés.

Les descripcions del primer indicador i de tots els codis de subcamp, així com les convencions d'entrada per als camps 600, 610, 611, i 630 en les seccions següents d'Informació general: X00, X10, X11 i X30. El segon indicador es descriu en la secció específica de cada un dels camps. Tots els designadors de contingut dels camps 600-662 es descriuen en la secció específica de cada un dels camps.


HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camps 600-651 - Entrades secundàries de matèries
Segon indicador - Sistema d'encapçalaments de matèries o tesaurus
    El 1982, es va ampliar l'ús del valor del segon indicador en els camps 600-651 d'entrada secundària de matèries, que especificava l'organització que havia assignat l'entrada secundària de matèries, per a poder especificar el sistema d'encapçalaments, tesaurus, o fitxer d'autoritats usat per una organització per assignar l'entrada secundària de matèries. D'acord amb això, els valors 0-3 i 5-6 van esdevenir dades d'agència autoritativa i les seves definicions es van canviar pels noms de la llista o fitxer d'autoritats. La definició del valor 4, que era Altres encapçalaments de matèries, es va canviar. Abans de 1975, el valor 5 estava definit en les especificacions de materials visuals com Encapçalament de matèries per a ser imprès només en el LC book catalog. Abans de 1977, el valor 5 estava definit en les especificacions de materials de control arxivístic i manuscrits com un encapçalament de matèries del National Union Catalog of Manuscripts (NUCMC).
Camp 647 - Entrada secundària de matèria - Esdeveniment amb nom [NOU, 2016]
Camp 648 - Entrada secundària de matèria - Terme cronològic [NOU, 2002]
Camp 652 - Entrada secundària de matèria - Nom geogràfic invertit [OBSOLET, 1980]
    El camp 652 era un camp definit per agència usat per la Library of Congress per a les entrades secundàries de Nom geogràfic invertit dels materials classsificats en el grup de números G1000-G9999 de la classificació de la LC. Per a cada encapçalament de matèries ordinari de Tema-Lloc assignat, se n'assignava també un d'invertit Lloc-Tema. Els dos indicadors estaven sense definir. Els codis de subcamp eren: $a (Nom geogràfic o element de lloc), $x (Subdivisió de matèries general), $y (Subdivisió de matèries cronològica), $z (Subdivisió de matèries geogràfica). Camp 662 - Entrada secundària de matèria - Nom jeràrquic de lloc [NOU, 2005]
Camp 680 - Descriptor de seqüència PRECIS [OBSOLET, 1991] [CAN/MARC només]
    El Descriptor de seqüència PRECIS és una seqüència de termes d'indexació de matèries en què cada terme va precedit d'un codi que determina com ha d'aparèixer en les entrades generades per un ordinador. El primer indicador estava sense definir. Els valors 0-9 del segon indicador s'utilitzaven per enllaçar mencions de matèries alternatives amb els seus corresponents números de la classificació de Dewey. Els subacamps $a-$z contenien el text del Descriptor de seqüència PRECIS.
Camp 681 - Número d'indicador de matèria PRECIS (SIN) [OBSOLET, 1991] [CAN/MARC només]
    El Número d'indicador de matèria PRECIS (SIN) és un número de longitud fixa que acaba en un dígit de control de mòdul 11. Identifica únicament l'adreça de les dades PRECIS que consisteixen en una seqüència i el número d'indicador de referència (RIN). El primer indicador estava sense definir. Els valors 0-9 del segon indicador s'utilitzaven per enllaçar l'indicador amb la seqüència de PRECIS corresponent i amb altres dades de matèries associades. Només estava definit el subcamp $a (Número d'indicador de matèria PRECIS (SIN)).
Camp 683 - Número d'indicador de referència PRECIS (RIN) [OBSOLET, 1991] [CAN/MARC només]
    El Número d'indicador de referència PRECIS (RIN) és un número de longitud fixa que acaba en un dígit de control de mòdul 11 que identifica l'adreça d'un terme del tesaurus informatitzat que s'ha utilitzat com a font de les referències de "Vegeu" i "Vegeu també" en un índex imprès. El primer indicador estava sense definir. Els valors 0-9 del segon indicador s'utilitzaven per enllaçar els números de l'índex amb el descriptor de seqüència PRECIS corresponent. Només estava definit el subcamp $a (Número d'indicador de matèria PRECIS (RIN)).
Camp 688 - Entrada secundària de matèria - Tipus d'entitat no especificada [NOU, 2019]

(18/02/2020) snb@bnc.cat