Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 6XX >> 630

630 - Entrada secundària de matèria-Títol uniforme (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Caràcters ignorats en la intercalació
0-9 - Nombre de caràcters ignorats presents
Segon indicador
Tesaurus
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
2 - Medical Subject Headings
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
4 - Font no especificada
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp
$a - Títol uniforme (NR)
$d - Data de signatura d'un tractat (R)
$e - Terme de relació (R)
$f - Data d'una obra (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$h - Tipus de suport (NR)
$k - Subencapçalament de forma (R)
$l - Llengua de l'obra (NR)
$m - Repartiment de l'execució (música) (R)
$n - Número de part/secció d'una obra (R)
$o - Menció d'arranjament (música) (NR)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$r - Tonalitat (música) (NR)
$s - Versió (R)
$t - Títol de l'obra (NR)
$v - Subdivisió de forma (R)
$x - Subdivisió general (R)
$y - Subdivisió cronològica (R)
$z - Subdivisió geogràfica (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un títol uniforme.

Les entrades secundàries de matèria s'assignen a un registre bibliogràfic per proporcionar accés d'acord amb els principis i pautes de catalogació de matèries acceptats. El camp 630 pot ser utilitzat per qualsevol institució que assigni encapçalaments basats en les llistes i fitxers d'autoritat identificats en el segon indicador o en el subcamp $2 (Font de l'encapçalament o del terme).

Un títol usat en encapçalaments de matèries com una frase (per exemple, Bíblia i ateisme) va contingut en un camp 650 (Entrada secundària de matèria-Terme temàtic).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els subcamps, així com les convencions d'entrada per al camp 630 es donen a la secció X30 Títols uniformes-Informació general.. Com que el segon indicador és diferent per a diversos camps, no està descrit en la secció d'informació general, sinó que es descriu a continuació.

INDICADORS

Segon indicador - Tesaurus
Sistema d'encapçalaments de matèries o tesaurus usats per construir l'encapçalament de matèria.
0 - Library of Congress Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ser utilitzada a LCSH i als Fitxers d'autoritats de nom que manté la Library of Congress.
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de Library of Congress Subject Headings i és apropiada per a ser utilitzada a LC Annotated Card Program.
2 - Medical Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de la National Library of Medicine i és apropiada per a ser utilitzada.
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library i i és apropiada per a ser utilitzada.
4 - Font no especificada
L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un dels valors 0-3, 5-6 del segon indicador ni amb un codi en el subcamp $2. El camp 653 (Terme d'indexació-No controlat) és usat per anotar els termes que no es deriven de llistes controlades d'encapçalaments de matèria.
5 - Canadian Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings que manté la Library and Archives Canada, i és apropiada per a ser utilitzada.
6 - Répertoire de vedettes-matière
L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière que manté la Bibliothèque de l'Université Laval i és apropiada per a ser utilitzada.
7 - Font especificada en el subcamp $2
L'entrada secundària de matèria és conforme a un conjunt de regles de construcció de sistemes d'encapçalaments de matèria/tesaurus. El codi identificador es dóna al subcamp $2.

EXEMPLES

630 07$aBíblia.$lAnglès$xVersions.$2lemac
630 07$aTalmud$xTeologia.$2lemac
630 07$aBerliner revue$xHistòria$yS. XX.$2lemac
630 00$aUkrainian weekly$vIndexes$vPeriodicals.
630 05$aStudio magazine.$pContemporary paintings$vPeriodicals.
630 07$aBíblia.$pN.T.$pRomans$xGeografia$xMapes.$2lemac
630 07$aBíblia.$kManuscrits.$lLlatí.$pN.T.$2lemac
630 07$aMS-DOS (Fitxer informàtic)$2lemac
630 07$aFour seasons (Pel·lícula cinematogràfica : 1981)$2lemac
630 00$aDomesday book,$edepicted.
[Fotografia del Domesday book.]
630 00$aFarnese Hours,$edepicted.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Constants de visualització
- [guió associat amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z]
El guió (-) que precedeix una una subdivisió en un encapçalament de materia compost d'un camp 630 no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z.
Designació del contingut del camp:
630 07$aLlibre de Sent Soví$xLlengua$xGlossaris, etc.
Exemple de visualització: 
Llibre de Sent Soví-Llengua-Glossaris, etc.

(21/09/2022) snb@bnc.cat