Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 6XX >> 688

688 - Entrada secundària de matèria-Tipus d'entitat no especificada (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Novembre 2019

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Font del nom, títol o terme
# - Cap informació proporcionada
7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp
$a - Nom, títol, o terme (NR)
$e - Terme de relació (R)
$g - Informació miscel·lània (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del nom, títol, o terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària de matèria en la qual el tipus d'entitat de l'element d'entrada no és especificat.

El camp s'utilitza si no es proporciona cap informació per a identificar el tipus d'entitat a la qual pertany l'encapçalament de matèries.

Els encapçalements de matèries que no es construeixen amb les convencions normalitzades de construcció de thesaurus s'enregistren en el camp 653.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).
Segon indicador - Font del nom, títol, o terme
Sistema d'encapçalaments de matèries o tesaurus usat en la construcció de l'encpaçalament de matèries.
# - Cap informació proporcionada
7 - Font especificada en el subcamp $2
Indica que la font del nom, títol, o terme va contingut en el subcamp $2.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nom, títol, o terme
Nom, títol, o terme usat com a encapçalament de matèries.
688 #7$aVenus$0(DE-2581)TH000006586$2gbd
688 #7Forum Romanum$0(DE-2581)TH000010820$2gbd
$e - Terme de relació
Especifica la relació entre l'encapçalament i els materials descrits. Es pot utilitzar més d'un terme de relació si l'entitat té més d'una relació.
$g - Informació miscel·lània
Element que no pot ser inclòs apropiadament en cap altre subcamp definit.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
688 #7Immanuel Kant (1724 - 1804)$0(DE-2581)TH000005362$2gbd
688 #7Naturrecht$0(DE-2581)TH000006673$2gbd
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del nom, títol, o terme
Codi MARC que identifica la llista de la font a partir de la qual ha estat assignada l'entrada secundària de matèries. S'usa només quan els segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2). Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
688 #7$aStoiker$0(DE-2581)TH000006637$2gbd
688 #7$aRoma Urbs$0(DE-2581)TH000010811$2gbd
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$4 - Relació
Codi o URI que especifica la relació entre l'entitat descrita en el registre i l'entitat referenciada en el camp. Es pot utilitzar més d'un codi o URI si l'entitat té més d'una relació. Una font de codis de relació és: MARC Code List for Relators.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 688 no acaba en cap signe de puntuació o parèntesi final a no ser que la puntuació sigui part de les dades.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 688 - Entrada secundària de matèria-Tipus d'entitat no especificada [NOU, 2019]

(18/02/2020) snb@bnc.cat